Komentář k článku autorů Zítek et al Anterior choroidal artery aneurysm Cesk Slov Neurol N 2019; 82/ 115(3): 350–351


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2019; 82(4): 469

Vážená redakce,

v posledním čísle Cesk Slov Neurol N 2019; 82/115(3) jsme si se zaujetím přečetli kazuistiku týkající se chirurgické léčby výdutě přední choroidální arterie publikovanou kolegy z pracoviště v Ústí nad Labem. Autoři zde vynikajícím způsobem diskutují o problémech léčby tohoto onemocnění. Byť se vzdálenost tepen odstupujících z vnitřní krkavice počítá v milimetrech, je dramaticky rozdílné vypořádat se s výdutí zadní komunikující arterie (která je podstatně častější) než s diskutovanou výdutí přední choroidální arterie. Dokonalá analýza grafických vyšetření je klíčem k adekvátní předoperační přípravě, vč. peroperační neurofyziologické monitorace, která skýtá možnost včasné reakce na suboptimální polohu klipu, a tedy jeho adjustaci.

Snad dílem samotné prozřetelnosti v tomtéž čísle Cesk Slov Neurol N o několik stránek dále objevujeme recenzi nově publikované knihy Rangel-Castillia et al. Decision Making in Neurovascular Disease (Thieme, 2018) výtečně sepsanou prof. Hanincem, který knihu hodnotí více než kladně.

Půvabné na této koincidenci je, že právě náš autorský kolektiv byl pořadateli knihy Decision Making in Neurovascular Dis­ease požádán o zpracování tématu výdutí přední choroidální arterie. Tématu jsme se zhostili ke spokojenosti pořadatelů a případní čtenáři této knihy se mohou seznámit s koncepcí léčby a rozhodovacími algoritmy, podle kterých na naší klinice postupujeme. Samozřejmě ve své kapitole prezentujeme výsledky vlastní sestavy výdutí přední choroidální arterie čítající 16 z celkových 1 474 intrakraniálních výdutí léčených na naší klinice během 15letého období.

doc. MUDr. RNDr. Ondřej Bradáč, Ph.D.

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN – VFN Praha

e-mail: ondrej.bradac@uvn.cz

MUDr. Anna Štekláčová, Ph.D.

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika

1. LF UK a ÚVN – VFN Praha

e-mail: anna.steklacova@uvn.cz

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc .

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika

1. LF UK a ÚVN – VFN Praha

e-mail: vladimir.benes@uvn.cz


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 4

2019 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.