Stanislav Kratochvíl – Experimentální hypnóza. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada 2011, 363 stran.


Autoři: A. Javůrková
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2012; 75/108(3): 389
Kategorie: Recenze knihy

Experimentální hypnóza je kniha předního českého klinického psychologa, psychoterapeuta, hypnoterapeuta a univerzitního profesora, která ve mně vyvolala vzpomínky na tři kurzy hypnózy v Kroměříži. Již první ohmatání knihy je příjemné, jasně žlutý přebal s grafickým zpracováním figury pro navození hypnotického stavu, jako by lákal čtenáře pohroužit se do hypnózy…

Kniha je členěna do tří celků: podstata hypnózy, hypnabilita, hypnotické jevy. V první části autor uvádí některé významné dimenze: zvýšenou sugestibilitu, změněný stav vědomí a raport (výběrové spojení mezi hypnotizérem a hypnotizovaným) a hypnabilitu jako schopnost subjektu být hypnotizován.

Vyberme několik zajímavých témat. Například otázka průvodních jevů v centrální nervové soustavě při hypnóze: dlouhou dobu se udržovala pavlovovská teorie, která hypnózu vysvětlovala jako stav částečného útlumu CNS (jenž je přechodem mezi bděním a spánkem), další práce poukazovaly na ultrapomalé vlny v EEG záznamech, zejména ve frontálních oblastech. Jiná koncepce o rozdělení psychických funkcí mezi pravou a levou hemisférou chtěla potvrdit, že hypnotické jevy souvisí s nedominantní hemisférou. Byla zkoumána i psychická činnost v hypnóze a její materiální substrát v neurofyziologické činnosti mozku, avšak tento jev je značně nejednotný. Při hypnóze se v posledních výzkumech zjistilo zvýšené prokrvení mozku, které svědčí pro stav zvýšené mentální aktivity a elektrofyziologické aktivace prefrontální limbické oblasti, což může být podkladem pro udržení pozornosti a schopnosti odpoutat se od rušivých podnětů. U hypnabilních osob byla zjištěna výraznější aktivita v okcipitálních oblastech. Nové metody (PET a fMR) v posledních letech popsaly, že mozkové koreláty závisí na tom, co subjekt v hypnóze dělá. Navození hypnózy potom vede ke změnám v mozkovém kmeni, v thalamu a přední mozkové kůře.

Zajímavá jsou data o hypnabilitě. Studie ukazují, že nejvyšší je v dětství a klesá s věkem. Vše dokumentují přehledné grafy a tabulky.

Profesor Kratochvíl se poměrně hodně věnuje analgezii v hypnóze, včetně výzkumů o její simulaci. Uvádí data, kdy se subjekty podrobovaly hypnóze s bolestí na taktilní podněty, elektrické ranky, chladovou bolest a ischemickou bolest, ale i výzkumy, kdy bolest vzniká sugescí utrpení (distresu). Velice zajímavé jsou klinické kazuistiky pacientek, jimž byly prováděny chirurgické zákroky v hypnóze, ale i při plném potlačení pocitů bolesti hypnotickou sugescí se jistá informace o bolesti v hlubších vrstvách psychiky zaznamenává a uchovává.

Pozornost si zaslouží i kapitola o amnézii. V hypnóze se využívá sugescí k vyvolání posthypnotické amnézie jako neschopnosti vybavit si vzpomínky nebo události. V experimentech se používá znovuvybavení nebo znovupoznání dat nebo úkolů z období v hypnóze. Zajímavý je nový efekt zkoumání simulace v neuropsychologii. Zaujalo mě, že skupina se simulovanou amnézií měla výrazně horší výkon než skupina s posthypnotickou amnézií oproti skupině, která vůbec nebyla hypnotizována. Různé teoretické skupiny amnézii v hypnóze vysvětlují např. popřením vzpomínek, přesouváním pozornosti, vytěsněním. Opakem jsou ale experimenty, jež naopak vedly k ověření hypotéz, zda hypnóza může vést k vybavení vzpomínek navíc, tj. zda je možné ji využít k vyšetřování ve forenzních případech? Americká lékařská společnost se k „osvěžování“ vzpomínek pomocí hypnózy vyjadřuje tak, že tato metoda může přinést jistý užitek při vyšetřování. Dokazují to experimenty se vsugerováním bludu nebo jiné identity, které u hypnabilních osob byly velice úspěšné. Na to navazuje kapitola o vnuceném jednání v hypnóze (protispolečenské, nemorální, nevhodné chování). V experimentálních podmínkách se ale nepodařilo uspokojivě prokázat, že hypnotická sugesce může být příčinou jednání, které je v rozporu s morálními zásadami hypnotizované osoby.

V příloze profesor Kratochvíl sumarizuje světové představitele výzkumu hypnózy a úctu budí i 35 stran literatury. Kniha je velmi logicky členěná, přehledná a uspořádaná tak, že sděluje velké množství dat, faktů a poznatků čtivou formou. Je zřejmé, že ji napsal člověk, který je opravdový mistr svého oboru.

PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se