Průměrný adenom na koloskopii významně koreluje s mírou detekce adenomu, ale ne s mírou detekce polypu jak pro screening, tak pro všechny koloskopie


Autoři: Kajzrlíková Mikoviny I.;  Vitek P.;  Chalupa J.;  Kuchar J.;  Platos J.;  Reha P.;  Klvana P. ml.
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2019; 73(3): 215-219
Kategorie: Digestivní endoskopie: původní práce
doi: 10.14735/amgh2019215

Souhrn

Východiska a cíl: Adenoma detection rate (ADR) je všeobecně uznávaným ukazatelem kvality koloskopie. Mean adenoma per colonoscopy (MAP), tedy počet všech nalezených adenomů při koloskopii, zohledňuje kvalitu vyšetření celého tlustého střeva a měl by nejlépe odrážet kvalitní koloskopii. Cílem naší práce bylo zjistit, zda ADR či polyp detection rate (PDR) refl ektují kvalitu koloskopie lépe ve srovnání s MAP.

Metodika: Retrospektivně jsme hodnotili parametry kvality u všech koloskopií provedených v Beskydském Gastrocentru Nemocnice ve Frýdku-Místku od ledna 2013 do prosince 2017. Sledovali jsme ADR, PDR i MAP u všech koloskopií jedinců nad 50 let věku (screeningové, dispenzární, diagnostické) a zvlášť pro screeningová vyšetření. Do souboru nebyly zahrnuty sigmoideoskopie a vyšetření z indikace idiopatických střevních zánětů, plánované terapeutické výkony a řešení komplikací. K výpočtu vztahu mezi MAP, ADR a PDR byl použit Pearsonův korelační koeficient, p < 0,05 bylo považováno za signifikantní.

Výsledky: Soubor k výpočtu ADR, PDR a MAP tvořilo 6 925 jedinců nad 50 let vč. (3 620 mužů, 3 305 žen, průměrného věku 66,2 let). Mezi hodnotami MAP a ADR pro screening i pro všechny koloskopie byly nalezeny statisticky významné pozitivní korelace (p < 0,005; p = 0,009), mezi hodnotami MAP a PDR pro screening i všechny koloskopie nebyly významné korelace (p = 0,055; p = 0,176).

Závěr: V našem souboru byly nalezeny statisticky významné korelace mezi MAP a ADR jednotlivých endoskopistů pro screeningové i všechny koloskopie, mezi MAP a PDR však nebyly významné korelace. Pokud budeme považovat MAP za nejobjektivnější parametr kvality, tak kvalitu screeningové koloskopie ukazuje lépe ADR než PDR.

Klíčová slova:

neoplazie – koloskopie – screening


Zdroje

1. Winawer SJ, Zauber AG, Ho MN et al. Prevention of colorectal cancer by colonoscopic polypectomy. The National Polyp Study Workgroup. N Engl J Med 1993; 329(27): 1977–1981. doi: 10.1056/ NEJM199312303292701.

2. Nishihara R, Wu K, Lochhead P et al. Long-term colorectal-cancer incidence and mortal­ity after lower endoscopy. N Engl J Med 2013; 369(12): 1095–1105. doi: 10.1056/ NEJMoa1301969.

3. Rex DK, Petrini JL, Baron TH et al. Quality indicators for colonoscopy. Gastrointest Endosc 2006; 63 (Suppl 4): S16–S28. doi: 10.1016/ j.gie.2006.02.021.

4. Kaminski MF, Thomas-Gibson S, Bugajski M et al. Performance measures for lower gastrointestinal endoscopy: a European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Quality Improvement Initiative. Endoscopy 2017; 49(4): 378–397. doi: 10.1055/ s-0043-103411.

5. Kaminski MF, Regula J, Kraszewska E et al. Quality indicators for colonoscopy and the risk of interval cancer. N Engl J Med 2010; 362(19): 1795–1803. doi: 10.1056/ NEJMoa0907667.

6. Corley DA, Jensen CD, Marks AR et al. Adenoma detection rate and risk of colorectal cancer and death. N Engl J Med 2014; 370(14): 1298–1306. doi: 10.1056/ NEJMoa1309086.

7. Rex DK, Schoenfeld PS, Cohen J et al. Quality indicators for colonoscopy. Gastrointest Endosc 2015; 81(1): 31–53. doi: 10.1016/ j.gie.2014.07.058.

8. Rex DK, Ponugoti PL. Calculating the adenoma detection rate in screening colonoscopies only: is it necessary? Can it be gamed? Endoscopy 2017; 49(11): 1069–1074. doi: 10.1055/ s-0043-113445.

9. Denis B, Sauleau EA, Gendre I et al. The mean number of adenomas per procedure should become the gold standard to measure the neoplasia yield of colonoscopy: a population-based cohort study. Dig Liver Dis 2014; 46(2): 176–181. doi: 10.1016/ j.dld.2013.08.129.

10. Williams JE, Holub JL, Faigel DO. Polypectomy rate is a valid quality measure for colonoscopy: results from a national endoscopy database. Gastrointest Endosc 2012; 75(3): 576–582. doi: 10.1016/ j.gie.2011.12.012.

11. Kessler WR, Imperiale TF, Klein RW et al. A quantitative assessment of the risks and cost savings of forgoing histologic examination of diminutive polyps. Endoscopy 2011; 43(8): 683–691. doi: 10.1055/ s-0030-1256381.

12. Kaminski MF, Thomas-Gibson S, Bugajski M et al. Performance measures for lower gastrointestinal endoscopy: a European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) quality improvement initiative. United European Gastroenterol J 2017; 5(3): 309–334. doi: 10.1177/ 2050640617700014.

13. Kaminski MF, Wieszczy P, Kolacz A et al. Comparison of quality measures for detection of neolasia in screening colonoscopy. Gastrointest Endosc 2016; 83(5): AB527. doi: 10.1016/ j.gie.2016.03.1067.

14. Patel NC, Islam RS, Wu Q et al. Measurement of polypectomy rate by using administrative claims data with validation against the adenoma detection rate. Gastrointest Endosc 2013; 77(3): 390–394.

15. Francis DL, Rodriguez-Correa DT, Buchner A et al. Application of a conversion factor to estimate the adenoma detection rate from the polyp detection rate. Gastrointest Endosc 2011; 73(3): 493–497. doi: 10.1016/ j.gie.2011.01.005.

16. Atia MA, Patel NC, Ratuapli SK et al. Non­neoplastic polypectomy during screening colonoscopy: the impact on polyp detection rate, adenoma detection rate, and overall cost. Gastrointest Endosc 2015; 82(2): 370–375. doi: 10.1016/ j.gie.2015.01.016.

17. Boroff ES, Gurudu SR, Hentz JG et al. Polyp and adenoma detection rates in the proximal and distal colon. Am J Gastroenterol 2013; 108(6): 993–999. doi: 10.1038/ ajg.2013.68.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 3

2019 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×