Rektální léze odstraněná technikou endoskopické submukózní disekce


Autoři: Bortlík M.
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a. s., Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2019; 73(3): 193-194
Kategorie: Kvíz

Pacient narozený v roce 1956 podstoupil v říjnu 2015 koloskopické vyšetření pro intermitentní enteroragii. Endoskopický nález v rektu je na obr. 1. Jednalo se o dvě izolované léze, jejichž makroskopický vzhled měl charakter neoplazie. Dolní okraj větší léze charakteru laterally spreading tumor (LST) o velikosti 40 × 20 mm se nacházel na přední stěně rekta 4 cm nad anorektální junkcí, menší léze měla rovněž charakter LST o rozměrech 25 × 20 mm a byla lokalizována na opačné straně přibližně 20 mm orálněji. Morfologický charakter větší léze odpovídal LST non-granulárního typu s pseudodepresí, a budil tudíž významné podezření na možnost submukózní invaze. S ohledem na velikost a charakter léze proto byla k odstranění léze zvolena technika endoskopické submukózní disekce (ESD) [1].

Laterally spreading tumor
v rektu charakteru non-granulární
léze s psudeodepresí. Menší léze
orálně na opačné straně rekta.
Obr. 1. Laterally spreading tumor v rektu charakteru non-granulární léze s psudeodepresí. Menší léze orálně na opačné straně rekta.

Označení okrajů léze termokoagulačními
značkami.
Obr. 2. Označení okrajů léze termokoagulačními značkami.

Spodina léze po jejím odstranění
<i>en bloc</i>.
Obr. 3. Spodina léze po jejím odstranění en bloc.

Pseudovilózní obraz sliznice s nepravidelnými
kryptami a proliferací hladké svaloviny.
Obr. 4. Pseudovilózní obraz sliznice s nepravidelnými kryptami a proliferací hladké svaloviny.

Nepravidelné krypty, hypervaskularizace, mnohočetné
snopce hladké svaloviny proliferující kolmo ke slizničnímu
povrchu.
Obr. 5. Nepravidelné krypty, hypervaskularizace, mnohočetné snopce hladké svaloviny proliferující kolmo ke slizničnímu povrchu.

Výkon byl proveden ve druhé době (listopad 2015) standardním způsobem. Po označení okrajů léze koagulačními značkami (obr. 2) byla léze snesena technikou ESD en bloc (obr. 3) a odeslána k histologickému vyšetření. Menší léze lokalizovaná orálněji byla ponechána na místě a její snesení bylo naplánováno na další sezení.

Histologické vyšetření odstraněné léze ukázalo velmi charakteristické změny, které jsou patrny na obr. 4 a 5.

Otázka:

Jaká je Vaše diagnóza? Správná odpověď a komentář na str. 270.


Zdroje
  1.  Urban O, Falt P, Fojtik P et al. Comparison of endoscopic mucosal resection and endoscopic submucosal dissection in the treatment of flat neoplastic lesions in the rectum. Gastroent Hepatol 2018; 72(3): 193–198. doi: 10.14735/ amgh2018193.
Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 3

2019 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se