Novinky v roce 2017


Autoři: M. Lukáš
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a.  s., Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2017; 71(1): 6-7
Kategorie: Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí kolegové,

dovolte mi, abych vás srdečně pozval ke sledování a také k aktivní účasti na dalším, již 71. pokračování našeho časopisu Gastroenterologie a hepatologie. Na počátku další řady bude vhodné podat informace o recentních změnách a novinkách, které redakce časopisu provedla a jaké chystá na tento rok. I přes menší změny platí, že základní koncept struktury časopisu zůstává od roku 2011 stejný. Každé číslo časopisu je fokusováno na určité téma. Stalo se již tradicí, že první číslo je věnováno problematice idiopatických střevních zánětů, druhé hepatologii, červnové číslo digestivní endoskopii, srpnové klinické a experimentální gastroenterologii, v podzimním čísle se seznámíme s novinkami v oblasti gastrointestinální onkologie a v posledním, šestém vydání bude pozornost zaměřena na dětskou gastroenterologii a hepatologii a také na bariatrii. I v letošním roce budeme dále rozvíjet sekci „Výběr z mezinárodních časopisů“, do kterého se velmi aktivně a úspěšně zapojili mladí gastroenterologové a hepatologové. Dále se budou čtenáři setkávat s kvízy z klinické praxe a autodidaktickým testem, který má od loňského roku při úspěšném zodpovězení přiděleny 2 kredity v rámci celoživotního vzdělávání České lékařské komory. Snahou redakce je poskytnout čtenáři nejen ucelenější přehled v určité problematice, a to podle hlavního tématu každého čísla, ale také podávat v každém vydání informace ze všech oblastí gastroenterologie a hepatologie.

V posledním ročníku doznal časopis určitých změn, které, jak věříme, povedou ke zvýšení kvality a budou ku prospěchu čtenářům. Z pohledu redakční práce byl vytvořen nový formulář pro recenzenty, který umožnuje podrobnější a preciznější posouzení prací odeslaných ke zveřejnění do redakce časopisu, a byly aktualizovány nové pokyny pro autory, vč. strukturovaného abstraktu, které naleznete na straně 89. Osvědčilo se těsné propojení s webovými stránkami časopisu www.csgh.info, kde mohou být prezentovány endoskopické videonahrávky nebo možnost prezentovat větší množství obrazové dokumentace k publikovaným článkům. Webové stránky byly upraveny s možností rychlého vyhledávání publikovaných textů z celé 70leté historie časopisu. Nově zavedená webová sekce „In press“ umožňuje zveřejnění přijatých a redakčně zpracovaných článků online bez většího zdržení. Důležité je, že každý člen ČGS, ČHS a odběratelé časopisu ze SGS a SHS jsou informováni e-mailem o každém nově uloženém článku do této sekce.

V roce 2016 bylo do redakce časopisu zasláno celkem 19 původních prací, převážně českých a slovenských autorů, 14 přehledných sdělení, 16 kazuistik a 3 doporučené postupy, odmítnuty byly 2 články. Do časopisu byly zařazeny také články mezioborové, které jsou zveřejňovány v sekci „Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství“.

Na počátku roku 2016 byla vyhlášena soutěž o dvě nejlepší původní práce publikované v časopisu Gastroenterologie a hepatologie, které vybrala komise složená ze členů redakční rady. Její výsledky najdete na straně 7. Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších autorů a předání dvou cen ve výši 30 000 Kč, jež jsou dotovány nakladatelstvím časopisu Ambit Media, a. s., a Českou gastroenterologickou společností, se bude konat v průběhu XXXV. slovenského a českého gastroenterologického kongresu v Bratislavě ve dnech 1.– 3. června 2017. V soutěži budeme pokračovat i v roce 2017.

Hlavním počinem letošního roku bude podání žádosti o indexaci našeho periodika v časopisecké databázi PubMed®, kterou plánujeme realizovat v květnu 2017 s tím, že výsledek rozhodnutí komise Americké lékařské knihovny v Bethesdě budeme moci očekávat koncem tohoto, resp. počátkem příštího roku.

Redakční rada časopisu bude s velkým zájmem sledovat všechny velké gastroenterologické a hepatologické kongresy tohoto roku. Jedná se o XLV. májové hepatologické dny v Olomouci, XXXV. slovenský a český gastroenterologický kongres a 39. slovenské a české endoskopické dny. Obě posledně zmíněné akce se konají v Bratislavě na počátku června. Odbornou dominantou v Česku bude 6. kongres České gastroenterologické společnosti v Ostravě, který pod prezidenstvím prim. Ondřeje Urbana bude probíhat ve dnech 30. listopadu až 2. prosince 2017.

Na základě jednání UEG a redakční rady našeho časopisu máme možnost zveřejnit několik rozšířených souhrnů přednášek, které byly předneseny v rámci postgraduálního kurzu pro mladé gastroenterology Gastro Upate 2016, který se konal v Praze ve dech 29. a 30. dubna 2016. Jeden z nich naleznete již v tomto čísle na straně 76, další tři v číslech následujících.

Vážení čtenáři, redakce časopisu vám přeje pevné zdraví, mnoho úspěchů ve vašich odborných, edukačních a výzkumných aktivitách a je naším přáním, abyste strávili příjemné chvíle nad stránkami našeho tradičního periodika, které již vstoupilo do osmého decennia své existence. Redakce časopisu bude vděčná za každý příspěvek ze základního a klinického výzkumu a za zkušenosti a poznatky z klinické praxe, o které byste se chtěli podělit s odbornou gastroenterologickou a hepatologickou veřejností v České republice a na Slovensku.

Za redakční radu časopisu Gastroenterologie a hepatologie

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

šéfredaktor časopisu

milan.lukas@email.czRedakce časopisu Gastroenterologie a hepatologie vypisuje

SOUTĚŽ O DVĚ NEJLEPŠÍ PŮVODNÍ PRÁCE 2017

Podmínky soutěže

1. Do soutěže budou automaticky zařazeny všechny původní práce publikované v roce 2017.

2. Práce budou hodnoceny členy redakční rady.

3. Hlavními kritérii hodnocení budou odborná úroveň, originalita a přínos zveřejněných údajů.

4. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v časopise Gastroenterologie a hepatologie 1/2018.

Každá z vítězných prací bude ohodnocena částkou 30 000 Kč.

Instrukce pro autory naleznete na internetových stránkách časopisu www.csgh.info. Příspěvky vkládejte do redakčního systému časopisu Gastroenterologie a hepatologie http://redakce.ambitmedia.cz/index.php/gh.

Výsledky SOUTĚŽE O DVĚ NEJLEPŠÍ PŮVODNÍ PRÁCE V ROCE 2016

Kolář M et al. Biosimilar infliximab in anti-TNF-naïve IBD patients – 1-year clinical follow-up

Gastroent Hepatol 2016; 70(6): 514–522.

Hejlová I et al. Metabolický profil pacientů po transplantaci jater ve vztahu k rozvoji NAFLD – výsledky pilotní studie

Gastroent Hepatol 2016; 70(4): 325–330.

Redakce bude kontaktovat první autory. Výhercům gratulujeme!


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2017 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se