Správná odpověď na kvíz
Ganglioneurom tlustého střeva


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2016; 70(2): 186
Kategorie: Kvíz

Překvapujícím nálezem histopatologa byla diagnóza ganglioneuromu tlustého střeva. Ganglioneurom je velmi vzácným histopatologickým nálezem, vyskytuje se převážně v levém tračníku a v rektu. Nahloučení gangliových a Schwannových buněk ve sliznici vede ke vzniku malých lézí (max. do 10–15 mm), které mají charakter přisedlých polypů, jejichž povrch je kryt normální kolonickou epiteliální vrstvou. Vysloveně vzácný je výskyt mnohočetných ganglioneuromů v tlustém střevě, které se mohou šířit také transmurálně v rámci ganglioneuromatózy, jež je součástí mnohočetné endokrinní neoplazie typu 2b (MEN 2b – Gorlinův syndrom). Jde o raritní syndrom založený na současném výskytu medulárního karcinomu štítné žlázy s feochromocytomem a ganglioneuromatózou trávicí trubice. Histologický nález z odstraněného solitárního polypu u referované pacientky je zachycen na obr. 2, v barvení hematoxylinem a eozinem jsou patrny zmnožené gangliové buňky na spodině preparátu a nad nimi, v horní polovině, jsou nápadné vřetenovité Schwannovy buňky. Na obr. 3 jsou ve speciálních imunohistochemických barveních na neuron specifickou enolázu nápadné sytě hnědě se barvící gangliové buňky a na obr. 4 jsou v barvení na S100 protein průkazné, masivně se vyskytující Schwannovy buňky. Jedná se o náhodný a zcela benigní nález, který však může být v některých případech příčinou diagnostických rozpaků.

V současné době se pro klasifikaci biologické povahy diminutivních (< 5mm) nebo malých (5–9 mm) polypů stále více uplatňuje tzv. endoskopická histologizace, která je založena na vysokých rozlišovacích vlastnostech moderní endoskopické techniky s možností využití zvětšení endoskopického obrazu a rozkladu světla (NBI – narrow band imaging). Odstraněný polyp vykazoval stejné charakteristiky v optickém vyšetření jako ostatní sliznice. Tzv. serátní léze, které v sobě zahrnují složky hyperplastické a adenomatózní tkáně, se zpravidla v makroskopickém obraze při použití NBI vyznačují tím, že často mají hlenovou čepici, neostré okraje, obláčkovou strukturu povrchu a při podrobném pohledu široce otevřené krypty. Nejčastěji se vyskytující diminutivní nebo malé polypy v tlustém střevě jsou hyperplastické polypy, jejichž barva je stejná jako vzhled okolní sliznice, v NBI obraze nejsou obvykle přítomny žádné viditelné cévy a na jejich povrchu jsou patrny pravidelné a uniformní tečky. Tato struktura se nápadně odlišuje od adenomů, které jsou tmavší, většinou červené nebo hnědé a nápadně se odlišují od okolní sliznice. V NBI obraze jsou dobře patrné hnědé cévky, které ohraničují bílé struktury, jež mají oválný, větvený či zcela nepravidelný charakter.

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty

ISCARE I.V.F. a.s.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha

milan.lukas@email.cz


Zdroje

1. Procházka R, Pícha J, Laurinová L. Endoskopická histologizace diminutivních polypů. Jsme připraveni na změnu? Gastro Hepatol 21015; 69(5): 424–428. doi: 10.14735/amgh2015424.

2. Lukáš M, Louthan O (eds). Neuroendokrin­ní nádory trávicího traktu. Teoretická východiska a klinický přístup. Praha: Jesenius Maxdorf 2006.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2016 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se