Karlovy Vary gastroenterologické – letos už potřinácté


Autoři: M. Bortlík
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a. s. a Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2014; 68(6): 536-537
Kategorie: Různé: zprávy z akcí

Na konci prvního prosincového týdne proběhl v karlovarském hotelu Thermal gastroenterologický kongres tradičně nazývaný Vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny. Akce, pořádaná ve dvouletém intervalu, má své pevné místo v kalendáři nejen většiny českých gastroenterologů a hepatologů, ale též řady chirurgů, gastroenterologických sester a také mnoha zástupců farmaceutických firem, výrobců endoskopů, instrumentárií a další zdravotnické techniky. Celkem se jich letos sjelo do největších českých lázní více jak 850 (tab. 1).

Tab. 1. Statistika 13. vzdělávacích a diskusních gastroenterologických dnů v Karlových Varech. Tab. 1. Statistics of the 13th educational and discussion gastroenterological days in Karlovy Vary.
Statistika 13. vzdělávacích a diskusních gastroenterologických dnů v Karlových Varech.
Tab. 1. Statistics of the 13th educational and discussion gastroenterological days in Karlovy Vary.

Schéma kongresu je již tradiční: po oficiálním zahájení (obr. 1) čtvrteční postgraduální kurz, tentokrát věnovaný otázkám využití výsledků medicínského výzkumu v klinické praxi (from bench to bedside), aktuální hepatologii a chirurgicko-endoskopickým tématům a paralelně probíhající dvě sekce volných sdělení – to vše zakončené plenární schůzí České gastroenterologické společnosti.

Prof. Špičák zahajující kongres.
Fig. 1. Prof. Špičák opening the congress.
Obr. 1. Prof. Špičák zahajující kongres. Fig. 1. Prof. Špičák opening the congress.

Vrchol kongresu představuje páteční program, který probíhá paralelně ve třech sekcích, přináší přednášky přehledové, volná sdělení, videofórum i sekci pro endoskopické sestry. A na závěr již více poklidné sobotní dopoledne a vyzvané přednášky, tentokrát na téma zánětlivé komplikace v gastroenterologii a hepatologii.

Není mým cílem na tomto místě rekapitulovat detailně jednotlivé sekce či dokonce konkrétní prezentace, nicméně dovolím si vyjádřit své přesvědčení, že jejich úroveň má, ve srovnání s lety minulými, vzestupnou úroveň. Ať už jde o formální stránku prezentací nebo o jejich věcný obsah, naprostá většina řečníků nabídla přednášky zajímavé, podněcující diskuzi a pro většinu z nás jistě i poučné. ­Neúprosná atomizace všech medicínských oborů (gastroenterologii nevyjímaje) související s každodenní záplavou nových informací nahrává ztrátě všeobecného přehledu o aktuálních trendech v celém oboru. A právě akce, jako jsou karlovarské gastroenterologické dny, připomene mnohým z nás, že náš obor je daleko pestřejší, než se může z pohledu každodenní rutiny zdát.

Vedle odborných sdělení jsou karlovarské dny také místem předávání cen za publikační aktivity mladých gastroenterologů. Letošními laureáty se stali dr. Přemysl Falt (cena Výboru ČGS za publikaci v impaktovaném časopisu), dr. Ivana Mikoviny-Kajzrlíková (Kasafírkova cena za práci s endoskopickou tématikou) (obr. 2) a dr. Jana Krajčíová za nejlepší kazuistiku v časopisu Gastroenterologie a hepatologie v roce 2013.

Předání Kasafírkovy ceny dr. I. Mikoviny-Kajzrlíkové.
Fig. 2. Transmission Kasafirek’s price to I. Mikoviny-Kajzrlikova, MD.
Obr. 2. Předání Kasafírkovy ceny dr. I. Mikoviny-Kajzrlíkové. Fig. 2. Transmission Kasafirek’s price to I. Mikoviny-Kajzrlikova, MD.

Závěrem je třeba ocenit dokonalou organizaci kongresu. Díky zkušenostem a organizačním schopnostem agentury Guarant a prezidenta kongresu, prof. Špičáka, se karlovarské gastroenterologické dny staly bezesporu nejrespektovanější gastroenterologickou akcí v naší zemi.

MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Klinické a výzkumné centrum

pro střevní záněty ISCARE I.V.F. a. s.

Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7

mbortlik@seznam.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2014 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×