Perorálna endoskopická myotómia (POEM) v liečbe achalázie na Slovensku


Autoři: R. Husťak 1;  J. Ušák 1;  D. Kudlová 1;  M. Habiňák 1;  I. Keher 2;  M. Danaj 2;  F. Závada 3;  J. Martínek 4
Působiště autorů: Gastroenterologická a endoskopická ambulancia, Interná klinika FZSP TU a FN Trnava 1;  Chirurgická klinika FZSP TU a FN Trnava 2;  Oddělení gastroenterologie, Oblastní nemocnice Příbram, a. s. 3;  Hepatogastroenterologická klinika, IKEM, Praha 4
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2014; 68(6): 530-531
Kategorie: Diskuzní fórum
doi: 10.14735/amgh2014530

Achalázia je idiopatické ochorenie pažeráka, ktoré sa prejavuje ­typickou ­triádou symptómov: dysfágiou, retro­sternálnou bolesťou a regurgitáciou stravy. Endoskopické a RTG vyšetrenie pažeráka sú základné vyšetrovacie metódy, ktoré spoľahlivo potvrdia alebo vylúčia túto diagnózu. Pre klasifikáciu podtypov achalázie je potrebné vykonať vysokorozlišovaciu manometriu (high-resolution manometry – HRM), ktorá poukazuje na poruchu relaxácie dolného zvierača (dané parametrom IRP ≥ 15 mmHg) s narušenou peristaltikou tela pažeráka. Základnú liečbu achalázie môžeme rozdeliť na medikamentóznu, endoskopickú a chirurgickú. Pneumatická dilatácia (PD) a chirurgická laparoskopická Hellerova myotómia (LHM) sú základnými metódami v liečbe achalázie a sú jednoznačne preferované u mladších pa­cientov. Lokálna aplikácia botulotoxínu sa preferuje predovšetkým u starých a polymorbídnych pacientov. Medikamentózna liečba je určená na niektoré prípady úpravy symptómov u pacientov so spazmami pažeráka, kam zaraďujeme napr. blokátory vápnikového kanála alebo nitrátové preparáty.

S rozvojom NOTES (natural orifice transluminal endoscopic surgery) ako experimentálnej metódy sa otvorila cesta aj k novej endoskopickej liečbe achalázie pažeráka – POEM (perorálna endoskopická myotómia). Prvá POEM v humánnej medicíne bola rea­lizovaná profesorom H. Inoue v roku 2008. Už o necelé štyri roky neskôr boli touto metódou liečení prví pacienti na pracovisku IKEM v Prahe doc. Martínkom. ­Celosvetovo POEM podstúpilo už takmer 2 000 pacientov. Aj vďaka porovnateľným výsledkom s LHM či PD nemožno POEM pokladať za experimentálnu metódu. Táto metóda si definitívne upevnila miesto a rozšírila paletu už existujúcich liečebných postupov achalázie. V snahe minimalizovať riziko komplikácií je potrebné, aby POEM realizoval skúsený (expertný) endoskopista. Odporúča sa, aby v pred­príprave nadobudol potrebné skúsenosti najprv tréningom na prasacích modeloch.

Dňa 23. októbra 2014 na gastroenterologickom pracovisku v Trnave podstúpili POEM prví traja pacienti, všetci s potvrdenou achaláziou II. typu. ­Slovensko (SR) sa tým zaradilo medzi tretiu krajinu východnej Európy, v ktorej bola POEM zrealizovaná. Samotnému prevedeniu výkonu predchádzala približne jednoročná dôkladná príprava, ktorá sa odvíjala od nutnosti vypracovania informovaného súhlasu (nakoľko v Slovenskej republike metóda POEM nie je registrovaná), následne sa realizoval schvaľovací proces na Ministerstve zdravotníctva SR, školenie a tréning endoskopických sestier tunajšieho gastroenterologického pracoviska v IKEM a nakoniec i zabezpečenie technického vybavenia nevyhnutného k prevedeniu POEM. Excelentné výkony realizované doc. Martínkom netrvali dlhšie ako 60 minút a boli rea­lizované v celkovej anestézii na operačnej sále. Názorný priebeh výkonu dokumentujú obr. 1 a 2.

A – Začiatok POEM u prvého pacienta, vľavo endoskopická sestra Barbora Malá z iKEM, v strede doc. Martínek pri zavádzaní endoskopu, vpravo dr. Ušák. B – iniciácia slizničnej incízie v pažeráku po predchádzajúcej submukóznej aplikácií metylénovej modrej, v strede doc. Martínek, vpravo dr. Ušák.
Obr. 1. A – Začiatok POEM u prvého pacienta, vľavo endoskopická sestra Barbora Malá z iKEM, v strede doc. Martínek pri zavádzaní endoskopu, vpravo dr. Ušák. B – iniciácia slizničnej incízie v pažeráku po predchádzajúcej submukóznej aplikácií metylénovej modrej, v strede doc. Martínek, vpravo dr. Ušák.

A – Myotómia distálnych cirkulárnych vlákien tela pažeráka; B – dokončená myotómia dolného pažerákového zvierača; C – uzavretie slizničného defektu endoklipmi.
Obr. 2. A – Myotómia distálnych cirkulárnych vlákien tela pažeráka; B – dokončená myotómia dolného pažerákového zvierača; C – uzavretie slizničného defektu endoklipmi.

Prekvapila nás promptná rekonvalescencia všetkých troch pacientov, ktorá dovolila ich prepustenie do domácej liečby už na tretí deň po operácií s výrazne nižším Eckardtovým skóre oproti ich vstupnej hodnote pred POEM. ­Výrazne pozitívny efekt myotómie pažeráka pretrvával následne aj v domácich podmienkach (dopytované telefonickou konzultáciou pacientov).

Záverom zvýrazňujeme podstatné výhody POEM oproti LHM, ktorými sú: menšia pooperačná bolesť, v priemere kratšia doba hospitalizácie, dlhšia myotómia dosahujúca až strednú časť pažeráka, nedochádza k priamemu poškodeniu hiatu pažeráka bránice a významne nižšie finančné náklady.

Metóda POEM sa úspešne etablovala aj v SR a je preto našou snahou rozvíjať a obhajovať túto metódu ako štandard v liečbe achalázie aj u nás. ako štandardu v liečbe achalázie aj u nás.

MUDr. Rastislav Husťak

Gastroenterologická a endoskopická ambulancia, Interná klinika FZSP TU a FN Trnava

A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

rastislav.hustak@fntt.sk


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2014 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×