Kvantitativní imunochemický test krvácení do stolice v populačním screeningu kolorektálního karcinomu


Autoři: P. Frič
Působiště autorů: Interní klinika, 1. LF UK a ÚVN Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2011; 65(3): 157-158
Kategorie: Komentář

Screening sporadického kolorektálního karcinomu (KR-CA) má v ČR dlouhou tradici. V letech 1979–1984 bylo provedeno šest pilotních studií s guajakovým testem na okultní krvácení ve stolici (g-TOKS) a jejich výsledky byly souhrnně vyhodnoceny v roce 1986 [1]. Další velké studie byly publikovány v roce 1994 (Český screeningový program s více než 109 000 asymptomatických jedinců) [2] a v roce 1999 (Pražský projekt s 12 600 probandy) [3]. Obě tyto studie prokázaly zájem české populace o screening KR-CA a jeho oprávněnost v populaci s vysokým výskytem této choroby.

Druhá etapa začíná 1. 7. 2000, kdy po složitých jednáních s Ministerstvem zdravotnictví (MZ) vedených za ­Českou gastroenterologickou společnost prof. M. Zavoralem a s pomocí nadace Vize 97 byl zahájen národní program „Populační screening sporadického KR-CA“. ČR se stala v celosvětovém měřítku druhou zemí, v níž byl takový program přijat. Významná změna se uskutečnila v roce 2009 vyhláškou MZ [4], která umožňuje pojištěncům nad 50 let volit mezi dvoustupňovým programem (TOKS a při pozitivitě kolonoskopie) a primární screeningovou kolonoskopií podobně jako v SRN [5]. Imunochemický TOKS (iTOKS) a jeho turbidimetrické stanovení analyzátory zprvu kvalitativními a posléze kvantitativními představují další kroky správným směrem.

Kvantitativní imunochemický TOKS (qi-TOKS) a doporučení jeho zařazení do screeningového programu sporadického KR-CA je obsahem publikace dr. J. T. Kovářové v tomto časopise [6]. Van Rossum et al [7] prokázali, že ­qi-TOKS je lepší než žádný ­screening a než g-TOKS. Kovářová et al [8] dosáhli při použití jednoho qi-TOKS a hodnoty 75 ng hemoglobinu/ml jako horní hranice normálních hodnot (cut-off value) citlivosti 73 % a specificity 91 % v detekci krvácení do trávicí trubice. V současnosti je podle autorky v ČR k dispozici automatický analyzátor na 11 pracovištích, což lze považovat za významný počet. Tyto skutečnosti doporučení autorky podporují.

Vzhledem k vstupu národního programu screeningu sporadického KR-CA v ČR do druhé dekády je vhodné uvážit, do jaké míry jsme na tuto změnu připraveni.

Populační screening KR-CA je složitý program sekundární prevence, který předpokládá souhru všech partnerů (MZ, zdravotní pojišťovny, odborné společnosti, jednotlivé zdravotnické profese, laické veřejnosti, médií). Jednotlivé kroky vyžadují jejich spolupráci a konsenzus. Screening KR-CA řídí v současné době Komise MZ-ČR pro screening KR-CA a Rada pro KR-CA.

Nepochybná aktiva současného uspořádání populačního screeningu zahrnují celostátní elektronické zpracování dat z center digestivní endoskopie Institutem biostatistiky a analýzy Masarykovy univerzity v Brně. Endoskopisté a statistici si zaslouží za tuto práci jednoznačné uznání. Aktivem programu je zapojení gynekologů do programu screeningu KR-CA. V této souvislosti je vhodné připomenout, že již v roce 1999 byl publikován návrh postupné realizace komplexní nádorové prevence zahrnující „screening karcinomů a prekanceróz, které jsou sekundární prevencí dobře ovlivnitelné a léčitelné a splňují kritéria WHO“. Jako další cílové orgány této prevence byly navrženy kůže, prs, děložní čípek a prostata [3]. Opakovaně byly také definovány základní požadavky pro populační screening KR-CA. Patří k nim: klíčová úloha oboru všeobecné lékařství, motivace a edukace zdravotnických pracovníků a laiků, kontinuální mediální kampaň orientovaná na obě tyto skupiny, zřízení řídicího orgánu zdravotnických pracovníků a představitelů systému zdravotní péče a jeho pověření sledováním, koordinací a evaluací programu.

Tyto úkoly jsou ale plněny velmi nerovnoměrně a hlavními nositeli programu zůstávají představitelé oboru gastro­enterologie, jimž se nedostává dostatečného porozumění od některých partnerů. To se týká některých odborných společností, zdravotní a so­ciální exekutivy a zdravotních pojišťoven. Dostupná statistická data také zatím neoslovila pracovníky oboru veřejného zdravotnictví a klinické epidemio­logie, od nichž bychom očekávali nejen demografické studie, ale také vývojovou prognózu a analýzu finančního efektu screeningu v oblasti zdravotního a sociálního pojištění. Přitom pilotní ekonomická studie českého programu screeningu KR-CA byla publi­kována v českém i zahraničním písemnictví [2,9].

Definice priorit zdravotní politiky státu je plně v kompetenci exekutivy. V současnosti však není široká veřejnost s těmito prioritami dostatečně seznámena. Prioritní postavení patří prevenci v onkologii stejně jako v dalších klinických oborech. Toto není nic proti nákladným terapeutickým programům u pokročilých nádorových onemocnění za předpokladu, že jejich účinnost je doložena kontrolovanými klinickými studiemi, které zahrnují kromě prodloužení života také jeho kvalitu a nežádoucí vedlejší účinky.

Zvlášť významnou úlohu mohou splnit v programu screeningu KR-CA zdravotní pojišťovny jako správci a zároveň strážci zdravotní daně. Tyto instituce mohou ovlivnit chování poskytovatelů i příjemců zdravotní péče vhodnými bonusy a malusy podle přístupu profesionálů a laiků k plnění základního cíle prevence, tj. zlepšení zdravotního stavu populace.

Tyto skutečnosti svědčí pro potřebu zvýšení podpory programu KR-CA ze strany institucí i laické veřejnosti v řadě oblastí, které je třeba považovat za naléhavé. Zavedení qi-TOKS do programu screeningu KR-CA považuji za vhodné s doporučením, aby plošnému zařazení předcházely regio­nální studie, k nimž jsou vytvořeny podmínky současným přístrojovým vybavením. Tento postup přinese další zkušenosti (např. do jaké míry se zvýší citlivost 73 % při vyšetření dvou vzorků stolice místo jednoho) a usnadní následná vyjednávání s celostátními institucemi.

prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.
Interní klinika, 1. LF UK a ÚVN
169 02 Praha 6-Střešovice
premysl.fric@uvn.cz


Zdroje

1. Frič P. The use of Haemoccult test in the early diagnosis of colorectal cancer – experience from six pilot studies in Czechoslovakia. In: Hardcastle JV: Haemoccult screening for the early detection of colorectal cancer. Schattauer, Stuttgart, 1986: 73–74.

2. Frič P, Zavoral M, Dvořáková H et al. An adapted program of colorectal cancer screening – 7-years experience and cost-benefit analysis. Hepatogastroenterology 1994; 41(5): 413–416.

3. Frič P, Zavoral M, Čekal J et al. Screening kolorektálního karcinomu v současném systému zdravotní péče (Pražský projekt). Endoskopie 1999; 8: 39–45.

4. Standard při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů kolorekta v České republice. Věstník MZ-ČR 2009; částka 1: 20–23.

5. Zavoral M, Suchánek S, Závada F et al. Colorectal cancer screening in Europe World J Gastroenterol 2009; 15(47): 5907–5015.

6. Kovářová JT. Kvantitativní text ve ­screeningu kolorektálního karcinomu – pohled do blízké budoucnosti. Gastroent ­Hepatol 2011; 65(2): 90–93.

7. Van Rossum LGM, Van Rijn AF, Verbeek ALM et al. Colorectal cancer screening comparing no screening, immunochemical and guaiac fecal occult blood tests: a cost-effectiveness analysis. Int J Cancer 2011; 128(8): 1908–1917.

8. Kovářová JT, Zavoral M, Zima T et al. The improvement of colorectal cancer ­screening programmes - quantitative immunochemical faecal occult blood testing. J Med Screen 2011 (odesláno k publikaci).

9. Frič P, Dvořáková H, Zoubek V et al. Náklady a užitek depistáže kolorektálních nádorů Haemoccult testem u asymptomatických jedinců ve věku 45–60 let. Čas Lék čes 1991; 130: 370–373.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 3

2011 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se