Rozhovor s prof. dr. Petrem Dítě, DrSc., prezidentem EAGE (European Association for Gastroenterology and Endoscopy) a ředitelem 7. kurzu EAGE pro mladé gastroenterology


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2011; 65(2): 103-104
Kategorie: Různé: rozhovor

Jaký je cíl celého postgraduálního EAGE kurzu a na jakou skupinu lékařů je zaměřen?

Kurz EAGE Postgradual School in Gastroenterology je určen lékařům do 35 let a cílem je v komplexním pojetí prezentovat gastroenterologickou tematiku interaktivní formou. Proto se prezentace tematiky účastní jak kliničtí pracovníci (gastroenterologové, endoskopisté, chirurgové, radio­logové), tak lékaři z oblasti teoretických oborů (genetici,molekulární biologové a další).

Kdo je organizátorem celé akce?

Organizátorem akce je European Association for Gastroenterology and Endoscopy, tj. jedna ze šesti základních odborných společností, které jsou zastřešeny Evropskou gastroenterologickou federací (UEGF). Z pověření výboru EAGE jsem zodpovědný za organizaci této akce konané v Praze.

Jak je vnímán tento kurz za hranicemi ČR?

Počet míst je dán číslem 100 účastníků, převážně ze států bývalé východní Evropy a Baltských zemí. V tomto roce jsou účastníky kolegové z 15 států.

Vzhledem k trvale vysokému zájmu o kurz mají jednotlivé státy předem stanovený limit účastníků.

V letošním roce se pořádá již 7. ročník tohoto kurzu. Mohl byste krátce rekapitulovat předchozí ročníky s ohledem na počty účastníků a nosná témata kurzů?

Zpočátku se akce účastnilo cca 70–80 lékařů z Polska, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Bulharska a České republiky. V současné době k těmto státům přibyla Litva, Lotyšsko, Turecko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Rusko, Rakousko a Ukrajina.

Tematickými oblastmi byly např. emergentní stavy v gastroenterologii, benigní a maligní onemocnění pankreatu a v loňském roce byla velice úspěšná tematika o významu chronického zánětu v karcinogenezi.

Jaké je hlavní téma letošního kurzu a proč jste jej zvolili?

Letos je na programu dosti obtížně zpracovatelné téma, ale o to snad významnější – „Autoimmune disorders in GI diseases“. Posluchačům bude tematika nabídnuta v celém komplexu, včetně základních informací o problematice autoimunity a její aplikace v klinických stavech.

Postgraduální škola má interaktivní charakter, tj. na konci každého bloku přednese některý z posluchačů zadanou kazuistiku, kterou moderuje některý ze zkušených gastroenterologů. Kazuistika je demonstrována tak, aby mohl moderátor přednášku kdykoli přerušit a vznést dotazy směrem k publiku, a posluchače tak vyzvat k aktivní účasti. Na konci programu 1. a 2. dne budou prezentovány otázky kvizu s jejich hodnocením pomocí hlasovacího zařízení.

Jakým způsobem se může český lékař, který má zájem se účastnit tohoto postgraduálního školení, dostat na seznam účastníků? Kolik českých lékařů se bude kurzu účastnit?

Na webových stránkách České gastroenterologické společnosti je tato akce uvedena i s kontaktní adresou na organizátory. Kromě toho byl osloven výbor ČGS (stejně jako výbory zahraničních společností) s žádostí o návrh nominace účastníků.

Musím bohužel konstatovat, že zájem ze zahraničí je opakovaně vyšší než zájem domácích kolegů nebo jejich představených.

To, že Česká republika a Vy sám jste pravidelným organizátorem a ředitelem těchto akcí, je jistě velmi prestižní na mezinárodním poli, ale nepochybně je také velmi obtížné obstát v tvrdé zahraniční konkurenci. Jaké jsou Vaše další plány s organizací a strukturou těchto kurzů do budoucna?

Výbor EAGE, jehož mám čest být v současné době předsedou, vybírá nyní nejlepší z návrhů na organizaci post­graduálních kurzů. Nutno ještě doplnit, že EAGE organizuje postgraduální vzdělávání ve třech rovinách, jednak jako jednodenní kurzy monotematické, jednak jako Postgraduální školu a konečně tzv. Bridging meeting forum pro mladé gastroenterology, kteří zde mohou demonstrovat své výzkumné projekty a samozřejmě i dosažené výsledky.

Pokud jde o EAGE postgraduální školu, je pro příští léta požadavkem zavést ještě promyšlenějších forem interaktivnosti programu, více využívat videozáznamů a konečně – dle tematiky školy, zařadit do programu formu live-demostration některých vyšetřovacích metod, např. ukázku pH-metrie a impedance nebo endoskopických metod.

Každý z účastníků EAGE Postgradual School in Gastroenterology získává dvouleté členství v EAGE spojené se zasíláním oficiálního časopisu EAGE – Digestive Disease.

Mohl byste našim čtenářům krátce rekapitulovat odborný obsah tohoto posledního kurzu?

Autoimunita je dnes „ostře“sledovanou oblastí v gastroenterologii. Proto v letošním kurzu zazní kromě jiného sdělení s tematikou eozinofilní jícen, autoimunitní hepatitida, IgG4 related disease, IgG4 cholangitida, autoimunitní forma pankreatitidy, autoimunita a nespecifické střevní záněty, celiakie a podobně.

Všechna sdělení přinesou ucelené informace o etiopatogenetických charakteristikách zmíněných nemocí, diagnostice a především diferen­ciální diagnostice, možností terapie a podobně.

Jaký je rozdíl mezi tímto kurzem a tzv. „Summer school“, která se bude (jak se stalo již pravidlem) konat rovněž v Praze ve dnech 16.–18. června 2011?

Summer School je náplní a realizací jinak organizována, existují zde zdařilé „sekce“, kde si mohou účastníci v menších skupinách na modelech některé diagnostické přístupy vyzkoušet. Její náplní ale není ucelené téma podané komplexně, odpovídá tedy spíše kurzům se zdůrazněním interaktivity.


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2011 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se