Nevyužívaná léčiva a jejich finanční dopad na zdravotní systém v České republice


Autoři: Jozef Kolář Jan Kostřiba Jana Kotlářová Tünde Ambrus Lenka Smejkalová
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2018; 67, 192-199
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Úvod:

Nevyužívaná léčiva představují významný faktor, který přispívá ke zvyšování nákladů na zdravotní péči. K plýtvání s léčivy (k vzniku farmaceutického odpadu) dochází v důsledku non-compliance pacientů, nadměrného a neracionálního předepisování nebo nedostatečné kontroly výdeje předepsaných léčivých přípravků v lékárně.

Cíl:

Popsat a analyzovat problematiku nevyužívaných léčivých přípravků z kvantitativního, kvalitativního a finančního hlediska, jejich nákladů pro systém veřejné zdravotní péče a chování české populace při reálném využívání léčiv.

Metoda:

Analyzovaný materiál tvořily léčivé přípravky vrácené do 66 lékáren v České republice v období 16. 5. až 29. 6. 2012. Pozornost byla věnována zejména hromadně vyráběným léčivým přípravkům (HVLP).

Hlavní míry výsledků:

Analýza vrácených léčivých přípravků na základě kritérií: z finančního hlediska, nevyužívaného množství, terapeutické skupiny, účinné látky a názvu léčivého přípravku.

Výsledky:

V analyzovaném materiálu bylo zjištěno 18 890 položek. Počet vrácených HVLP činil 16 520 léčivých přípravků. Celková hodnota těchto léčivých přípravků byla vypočtena na cca 2,1 mil. Kč, resp. 82 000 EUR. Úhrada zdravotních pojišťoven činila cca 1,4 mil. Kč. (55 000 EUR). Nejčastějšími vrácenými léčivy byly přípravky působící na kardiovaskulární systém (17,0 %). Nejčastější účinnou látkou byl paracetamol, který se opakoval 405krát.

Závěr:

Výsledky studie o nevyužívaných léčivých přípravcích z kvantitativního, kvalitativního a finančního pohledu popisují situaci nejen pro tvůrce lékové politiky a systémů tvorby cen a politik úhrady, ale také pro bezpečnější a účinnější lékárenskou péči a posílení funkce lékárny.

Klíčová slova:

nevyužitá léčiva – vrácená léčiva – lékový odpad – farmaceutický odpad – Česká republika


Zdroje

1. World Health Organization. Challenges in expanding access to essential medicines. Geneva 2004; Available from: http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js5571e/2.html#Js5571e.2 (accessed on 12. 09. 2016).

2. Malý J., Doseděl M., Kuběna A., Vlček J. Analysis of pharmacists’ opinions, attitudes and experiences with generic drugs and generic substitution in the Czech Republic. Acta Pol. Pharm. Drug Res. 2013; 70(5), 923–931.

3. Abou-Auda H. S. An economic assessment of the extent of medication use and wastage among families in Saudi Arabia and Arabian Gulf countries. Clin. Ther. 2003; 25(4), 1276–1292.

4. West L. M., Diack L., Cordina M., Stewart D. A focus group based study of the perspectives of the Maltese population and healthcare professionals on medication wastage. Int. J. Clin. Pharm. 2016; 38(5), 1241–1249.

5. Iuga A. O., McGuire M. J. Adherence and health care costs. Risk Manag. Healthc. Policy 2014; 7, 35–44.

6. James T. H., Helms M. L., Braund R. Analysis of medications returned to community pharmacies. Ann. Pharmacother. 2009; 43(10), 1631–1635.

7. West L. M., Diack L., Cordina M., Stewart D. A systematic review of the literature on ‘medication wastage’: an exploration of causative factors and effect of interventions. Int. J. Clin. Pharm. 2014; 36(5), 873–881.

8. Czech Republic. Act on Public Health Insurance. Pub. L. No. 48/1997 Coll. (01. 12. 2011).

9. Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. Czech health statistics yearbook 2012, Prague 2013; Available from: http://www.uzis.cz/en/system/files/zdrroccz2012.pdf (accessed on 28. 02. 2017).

10. Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. Economic information on health care 2012, Prague 2013; Available from: http://www.uzis.cz/system/files/ekinf2012.pdf

11. Organisation for Economic Co-operation and Development. Health expenditure and financing, 2017; Available from: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SHA

12. State Institute for Drug Control. Information On Deliveries of Medicinal Products for 2012, Prague 2013; Available from: http://www.sukl.eu/sukl/avizo-k-dodavkam-lecivych-pripravku-za-rok-2012?highlightWords=drug+consumption

13. Czech Statistical Office. Statistical yearbook of the Czech Republic 2013, Prague 2013; Available from: https://www.czso.cz/csu/czso/statistical-yearbook-of-the-czech-republic-2013-653m9thdn1

14. Kolář J., Chybová L., Holečko D. Unused drugs returned to pharmacies I. Ces. slov. Farm. 2001; 50(4), 181–187.

15. State Institute for Drug Control. Real use of medicines in the Czech Republic, Prague 2012; Available from: http://www.sukl.cz/file/73868_1_1 (accessed on 18. 11. 2017).

16. State institute for Drug Control. Medicinal products database, Prague 2015; Available from: http://www.sukl.eu/modules/medication/search.php (accessed on 03. 03. 2017).

17. Czech National Bank. Selected exchange rates, 2012; Available from: http://www.cnb.cz/en/financial_markets/foreign_exchange_market/exchange_rate_fixing/daily.jsp (accessed on 18. 02. 2017).

18. Kolář J., Chybová L., Holečko D. Unused drugs returned to pharmacies II. Čes. slov. Farm. 2001; 50(5), 243–248.

19. Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. Economic information on health care 2011, Prague 2012; Available from: http://www.uzis.cz/system/files/ekinf2011.pdf

20. Braund R., Chuah F., Gilbert R., Gn G., Soh A., Tan L. Y., Tiong H. S., Yuen Y. C. Identification of the Reasons for Medication Returns. NZ Fam. Physician. 2008; 35(4), 248–252.

21. Coma A., Modamio P., Lastra C. F., Bouvy M. L., Marino E. L. Returned medicines in community pharmacies of Barcelona, Spain. Pharm. World Sci. 2008; 30(3), 272–277.

22. Chien H. Y., Ko J. J., Chen Y. C., Weng S. H., Yang W. C., Chang Y. C., Liuet H. P. Study of Medication Waste in Taiwan. J. Exp. Clin. Med. 2013; 5(2), 69–72.

23. Ibrahim S. Z., Mamdouh H. M., El-Haddad I. Z. Analysis of medications returned to community pharmacies in Alexandria, Egypt. Life Science J. 2012; 9(2), 746–751.

24. Vogler S., Leopold C., Zuidberg C., Habl C. Medicines discarded in household garbage: analysis of a pharmaceutical waste sample in Vienna. J. Pharm. Policy Pract. 2014; 7, 6.

25. Barnett-Itzhaki Z., Berman T., Grotto I., Schwartzberg E. Household medical waste disposal policy in Israel. Israel Journal of Health Policy Research 2016; 5: 48.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5-6

2018 Číslo 5-6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se