Emeritní děkan a bývalý předseda ČFS profesor Luděk Jahodář slaví sedmdesátku


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2018; 67, 221
Kategorie: Zprávy

Koncem tohoto roku oslaví prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc. krásné životní jubileum. Při této příležitosti rádi připomeneme jeho bohatý profesní život. Narodil se 17. prosince 1948 v Budyni nad Ohří. V Praze vystudoval obor lékárenský laborant na Střední zdravotnické škole. Od střední školy jej zajímala botanika a farmakognozie, proto na několik let přesídlil do Bratislavy na Univerzitu Komenského, aby mohl vystudovat farmacii (1967–1972) na tehdy jediné československé farmaceutické fakultě. Zde také složil doktorát z přírodních věd (RNDr.). V Bratislavě potkal svoji životní partnerku, spolužačku ze studií, kterou poté následoval zpátky do východních Čech. V Hradci Králové se právě začala budovat Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, na jejíž půdě realizoval svoje téměř padesátileté působení vysokoškolského vědce a pedagoga, postupně od vědeckého asistenta, přes docenta (1988, Bratislava) až po profesora farmakognozie, tento titul získal na Univerzitě Karlově v Praze v roce 1995. Jako vedoucí Katedry farmaceutické botaniky a ekologie působil v letech 1997–2014. Jeho vysokoškolská kariéra vyvrcholila pozicí děkana Farmaceutické fakulty UK, kterou zastával 1994–1997, v tomto období se zasadil o vybudování výukové budovy se skleníky na Zahradě léčivých rostlin.


Významnou část svého života věnoval činnosti v odborné společnosti, řadu let vedl Sekci přírodních léčiv, dlouhou dobu působil ve výboru, funkci předsedy výboru České farmaceutické společnosti ČLS JEP zastával v období 2003–2014. Dlouhá léta byl rovněž členem Lékopisné komise či předsedou Poradního sboru pro léčivé rostliny MZ ČR. Více než 35 let se zabýval léčivými rostlinami a jejich metabolity, u nichž studoval jejich chemickou strukturu a biologické účinky. Zaměřil se na několik desítek rostlinných druhů, nicméně největší pozornost věnoval taxonu z čeledi vřesovcovitých – medvědice léčivá, tématu se věnoval téměř 20 let. Přednášel farmaceutickou botaniku, fytotoxikologii, forenzní botaniku a vybrané kapitoly z fytoterapie. Je autorem řady oceňovaných publikací, např. Rostliny způsobující otravy (2018), Léčivé rostliny v současné medicíně (2010), Farmakobotanika – semenné rostliny (2006), Přírodní toxiny a jedy (2004), Makroskopický a mikroskopický atlas drog (1999), Rostliny způsobující alergie a otravy (1989).

V roli školitele doktorského studia vychoval řadu odborníků v oborech farmakognozie a toxikologie přírodních látek. Doposud publikoval více než 100 vědeckých prací, přednesl téměř dvě stovky přednášek, třetinu z nich na kongresech v zahraničí, je autorem několika patentů a celé řady populárně naučných pojednání. Během svého bohatého profesního života byl oceněn řadou vyznamenání a ocenění, z poslední doby připomeňme medaili profesora Rudolfa Skarnitzla ČFS ČLS J. E. Purkyně, popř. čestný titul emeritního profesora UK.

Jménem výboru České farmaceutické společnosti, jménem vedení hradecké fakulty, v zastoupení kolektivu Katedry farmaceutické botaniky a Katedry farmakognozie přejeme prof. RNDr. L. Jahodářovi, CSc., hodně štěstí a pevné zdraví, životní pohodu, dostatek času na záliby a hodně elánu do dalších let.

PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D., Katedra farmaceutické botaniky

doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc., Katedra farmakognozie

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D., předseda ČFS, proděkan Farmaceutické fakulty v Hradci Králové


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5-6

2018 Číslo 5-6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×