Nové knihy


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2017; 66, 90
Kategorie: Nové knihy

Tumová I, Švec P, Adameová A, Račanská E.

Toxikológia pre farmaceutov. Učebnica pre vysoké školy.

Bratislava: Herba 2016, 192 s. ISBN 978-80-89631-56-8

Kolektív kvalifikovaných a renomovaných odborníkov, vysokoškolských učiteľov Katedry farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc. (vedúca kolektívu) a prof. MUDr. Pavel Švec, DrSc., doc. PharmDr. Adriana Adameová, PhD. a doc. RNDr. Eva Račanská, CSc., vytvorili a vydali učebnicu toxikológie pre potreby farmaceutického štúdia a praxe.

Učebnica sa skladá z dvoch častí: V prvej autori vysvetľujú základy, zákonitosti, faktory ovplyvňujúce toxický účinok a definujú vybrané, základné pojmy v toxikológii.

V druhej časti nazvanej špeciálna toxikológia sa zameriavajú na toxikológiu liečiv, omamných a psychotropných látok, toxických látok prírodného pôvodu (rastlín, húb, živočíšne, mikrobiálne toxíny a mykotoxíny a na toxické účinky vybraných anorganických a organických látok.

Okrem analýzy obsahu a formy spracovania obrovského množstvá dát, ktorými dnešná toxikológia disponuje ukazuje, se autorom podarilo spracovať tie najdôležitejšie údaje, ktorými musí absolvent štúdia farmácie disponovať, ak chce vykonávať úspešne svoju lekárenskú starostlivosť a poradenskú funkciu v každodennej praxi.

Recenzovaná učebnica je napísaná logicky, jasne a didakticky správne s obsahom a rozmerom, ktorý je adekvátny k množstvu hodín, ktoré tomuto predmetu predpisuje súčasný učebný plán farmaceutického štúdia. Jej obsah podporujú aj výstižne a starostlivo vybraté ilustrácie, ktoré umocňujú utilitizáciu učebného textu.

Hodnotené dielo je prvou učebnicou tohoto druhu, ktoré bolo u nás vydané.

Som pevne presvedčený, že jeho vydanie je úspešný edičný počin.

Autorom srdečne a úprimne blahoželám.

J. Čižmárik

Vilček J.

Láska a veda. Spomienky.

Bratislava: Marenčin PT 2016, 271 s. ISBN 978-80-8114-719-7

Recenzované dielo Dr.h.c. prof. MUDr. Jána T. Vilčeka, PhD. (1933), dnes emeritného profesora New York University, nositeľa Amerického rádu pre technológiu a inovácie za objav protizápalového lieku Remicade R, je jeho beletristicky spracovaná autobiografia.

Autor rodený bratislavčan židovského pôvodu veľmi vipným a detailistickým spôsobom popisuje svoje detstvo, dospievanie, štúdium na strednej škole, Lekárskej fakulte UK v Bratislave, emigráciu a pôsobenie na School of Medicine v New Yorku.

Veľmi podrobne ďalej opisuje svoj prínos do oblasti výskumu proteínov kontrolujúcich imunitu a vývoj protizápalového lieku Remicade R, ktorý mu zabezpečil svetovú slávu a financie na rozsiahly výskum.

Značnú pozornosť ďalej venuje výsledkom svojej vášne – zberateľskej činnosti, filantropickým aktivitám, analýze úspechov svojich doktorandov a svojej manželky Marici, ktorá je historičkou umenia.

Dielo je autentickým dokladom nielen života a výsledkov práce autora, ale ukazuje, ako sa musí (ak má byť úspešný) realizovať výskum a vývoj lieku v súčasnosti.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2017 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se