Polyméry s molekulovými odtlačkami


Autoři: Natalia Denderz;  Jozef Lehotay;  Jozef Čižmárik
Působiště autorů: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Chemical and Food Technology, Institute of Analytical Chemistry, Slovak Republic ;  Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2012; 61, 79-86
Kategorie: Přehledy a odborná sdělení

Souhrn

V súčasnosti je známych približne 28 miliónov rôznych jednoduchých alebo komplikovaných zlúčenín. Dnes si ťažko môžeme predstaviť život bez rôznorodých druhov liečiv, kozmetických prípravkov, pesticídov, prísad do potravín, alebo povzbudzujúcich prostriedkov. V poslednom čase v oblasti analytickej chémii, alebo farmácie stále viac sa vyžaduje použiť moderné techniky alebo nové metodológie, ktoré umožňujú selektívne stanovenie rôznych analytov, zvlášť v zložitých biologických vzorkách. Stále častejšie na prípravu vzoriek k analýze sa využívajú polyméry s molekulovými odtlačkami, pomocou ktorých možno značne zabrániť interferenciám pri stanovení stopových koncentrácií analytov. Tato práca sa zaoberá charakterizáciou, prípravou, vlastnosťami a aplikáciou polymérov s molekulovými odtlačkami v oblasti analýzy vzoriek liečiv, kozmetických prípravkov, potravín a biologických materiálov.

Klíčová slova:
polyméry s olekulovými odtlačkami, hromatografia, extrakcia, liečiva


Zdroje

1. Poole C. F.: New trends in solid-phase extraction. Trends Anal. Chem. 2003; 22, 362–373.

2. Altun Z., Abdel-Rehim M., Blomberg L. G.: New trends in sample preparation: on-line microextraction in packed syringe (MEPS) for LC and GC applications Part III: Determination and validation of local anaesthetics in human plasma samples using a cation-exchange sorbent and MEPS-LC-MS-MS. J. Chromatogr. B 2004; 813, 129–135.

3. Huck C. W., Bonn G. K.: Recent developments in polymer-based sorbents for solid-phase extraction, Review. J. Chromatogr. A 2000; 885; 51–72.

4. Bielicka-Daszkiewicz K., Voelkel A.: Theoretical and experimental methods of determination of the breakthrough volume of SPE sorbents. Talanta 2009; 80, 614–621.

5. Stevenson D.: Molecular imprinted polymers for solid-phase extraction. Trends Anal. Chem. 1999; 18, 154–158.

6. Picó Y., Fernández M., Ruiz M. J., Font G.: Current trends in solid-phase-based extraction techniques for the determination of pesticides in food and environment, Review. J. Biochem. Bioph. Methods 2007; 70, 117–131.

7. Xu Z. X., Gao H. J., Zhang L. M., Chen X. Q., Qiao X. G.: The Biomimetic Immunoassay Based on Molecularly Imprinted Polymer: A omprehensive Review of Recent Progress and Future Prospects. J. Food Sci. 2011; 76, R69–R75.

8. Bui B. T. S., Haupt K.: Molecularly imprinted polymers: synthetic receptors in bioanalysis, Review. Anal. Bioanal. Chem. 2010; 398, 2481–2492.

9. Shi Y., Zhang J., Shi D., Jiang M., Zhu Y., Mei S., Zhou Y., Dai K., Lu B.: Selective solid-phase extraction of cholesterol using molecularly imprinted polymers and its application in different biological samples. J. Pharm. Biomed. Anal. 2006; 42, 549–555.

10. He Ch., Long Y., Pan J., Li K., Liu F.: Application of molecularly imprinted polymers to solid-phase extraction of analytes from real samples, Review. J. Biochem. Bioph. Methods 2007; 570, 133–150.

11. Valtchev M., Palm B.S., Schiller M., Steinfeld U.: Development of sulfamethoxazole-imprinted polymers for the selective extraction from waters. J. Hazard. Mater. 2009; 170, 722–728.

12. Zi-Hui M., Qin L.: Determination of degradation products of nerve agents in human serum by solid-phase extraction using molecularly imprinted polymer. Anal. Chim. Acta 2001; 435, 121–127.

13. Tom L. A., Foster N.: Development of a molecularly imprinted polymer for the analysis of avermectin. Anal. Chim. Acta 2010; 680, 79–85.

14. Alexander C., Andersson H. S., Andersson L. I., Ansell R. J., Kirsch N., Nicholls I. A., O’Mahony J., Whitcombe M. J.: Molecular imprinting science and technology: a survey of the literature for the years up to and including 2003, Review. J. Mol. Recognit. 2006; 19, 106–180.

15. Theodoridis G., Manesiotis P.: Selective solid-phase extraction sorbent for caffeine made by molecular imprinting. J. Chromatogr. A 2002, 948, 163–169.

16. Izenberg N. R., Murrray G. M., Pilato R. S., Baird L. M., Levin S. M., Van Houten K. A.: Astrobiological molecularly imprinted polymer sensors. Planet. Space Sci. 2009; 57, 846–853.

17. Luliński P.: Polimery ze śladem molekularnym w naukach farmaceutycznych. Cz. I. Podstawy procesu tworzenia śladu molekularnego. Zastosowanie w syntezie leków i echnologii postaci leku. Polimery 2010; 55, 799–805.

18. Whitcombe M. J., Vulfson E. N.: Imprinted Polymers. Adv. Mater. 2001; 13, 467–468.

19. Ansell R. J., Kriz D., Mosbach K.: Molecularly imprinted polymers for bioanalysis: chromatography, binding assays and biomimetic sensors. Curr. Opin. Biotechnol. 1996; 7, 89–94.

20. Turiel E., Martin-Esteban A.: Molecularly imprinted polymers for sample preparation: A eview, Review. Anal. Chim. Acta 2010; 668, 87–99.

21. Yan H., Row K. H.: Characteristic and synthetic approach of molecularly imprinted polymer. Int. J. Mol. Sci. 2006; 7, 155–178.

22. Pan J., Xue X., Wang J., Xie H., Wu Z.: Recognition property and preparation of Staphylococcus aureus protein A-imprinted polyacrylamide polymers by inverse-phase suspension and bulk polymerization. Polymer 2009; 50, 2365–2372.

23. Jing T., Gao X. D., Wang P., Wang Y., Lin Y. F., Zong X. Ch., Zhou Y. K., Mei S. R.: Preparation of high selective molecularly imprinted polymers for tetracycline by precipitation polymerization. Chin. Chem. Lett. 2007; 18, 1535–1538.

24. Kitahara K., Yoshihama I., Hanada T., Kokuba H., Arai S.: Synthesis of monodispersed molecularly imprinted polymer particles for high-performance liquid chromatographic separation of cholesterol using templating polymerization in porous silica gel bound with cholesterol molecules on its surface. J. Chromatogr. A 2010; 1217, 7249–7254.

25. Turiel E., Tadeo J. L., Cormack P. A. G., Martin-Esteban A.: HPLC imprinted-stationary phase prepared by precipitation polymerization for the determination of thiabendazole in fruit. The Analyst 2005; 130, 1601–1607.

26. Hoa K., Yeh W., Tung T., Liao J.: Amperometric detection of morphine based on poly(3,4-ethylenedioxythiophene) immobilized molecularly imprinted polymer particles prepared by precipitation polymerization. Anal. Chim. Acta 2005; 542, 90–96.

27. Tamayo F. G., Casillas J. L., Martin-Esteban A.: Highly selective fenuron-imprinted polymer with a homogeneous binding site distribution prepared by precipitation polymerization and its application to the clean-up of fenuron in plant samples. Anal. Chim. Acta 2003; 482, 165–173.

28. Pérez-Moral N., Mayes A. G.: Comparative study of imprinted polymer particles prepared by different polymerisation methods. Anal. Chim. Acta 2004; 504, 15–21.

29. Jin Y., Jiang M., Shi Y., Lin Y., Peng Y., Dai K., Lu B.: Narrowly dispersed molecularly imprinted microspheres prepared by a modified precipitation polymerization method. Anal. Chim. Acta 2008; 612, 05–113.

30. Hosoya K., Yoshizako K., Shirasu Y., Kimata K., Araki T., Tanaka N., Haginaka J.: Molecularly imprinted uniform-size polymer-based stationary phase for high-performance liquid chromatography. Structural contribution of cross-linked polymer network on specific molecular recognition. J. Chromatogr. A 1996; 728, 139–147.

31. Haginaka, J., Sanbe, H.: Uniform-sized molecularly imprinted polymers for 2-arylpropionic acid derivatives selectively modified with hydrophilic external layer and their applications to direct serum injection analysis. Anal. Chem. 2000; 72, 5206–5210.

32. Liua Y., Liub Z., Gaoa J., Daia J., Hana J., Wanga Y., Xiea J., Yan Y.: Selective adsorption behavior of Pb(II) by mesoporous silica SBA-15-upported Pb(II)-imprinted polymer based on surface molecularly imprinting technique. J. Hazard. Mater. 2011; 186, 197–205.

33. Djozan D., Ebrahimi B., Mahkam M., Farajzadeh M. A.: Evaluation of a new method for chemical coating of aluminum wire with molecularly imprinted polymer layer. Application for the fabrication of triazines selective solid-phase microextraction fiber. Anal. Chim. Acta 2010; 674, 40–48.

34. Čižmárik J., Lachová M., Lehotay J., Skačáni I.: Extraction of 1-methyl-2-piperidinoethylesters of alkoxyphenylcarbamic acids from human plasma by imprinted polymers and its comparison with classic solid phase extraction. Čes. slov. Farm. 2009; 58, 78–82.

35. Lachová M., Lehotay J., Skačáni I., Čižmárik J.: Influence of polymerization mixture composition on molecularly imprinted polymers properties prepared with 1-methyl-2--piperidinoethylester of decyloxyphenylcarbamic acid as a template. Modern Analytical Chemistry. Prague 2008; 49–52.

36. Jafari M.T., Rezaei B., Javaheri M.: A new method based on electrospray ionisation ion mobility spectrometry (ESI-IMS) for simultaneous determination of caffeine and theophylline, Food Chem. 2011; 126, 1964–1970.

37. Shih-Kai Ch., Mei-Jywan S.: Via zinc(II) protoporphyrin to the synthesis of poly(ZnPP-MAA-EGDMA) for the imprinting and selective binding of bilirubin. Biomaterials 2009; 30, 1255–1262.

38. Meng Z., Wang J., Zhou L., Wang Q., Zhu D.: High performance cocktail functional monomer for making molecule imprinting polymer. Anal. Sci. 1999; 15, 141–144.

39. Yoshimi Y., Arai R., Nakayama S.: Influence of the solvent on nature of gate effect in molecularly imprinted membrane. Anal. Chim. Acta 2010; 682, 110–116.

40. Moreira F. T. C., Kamel A. H., Guerreiro R. L., Azevedo V., Sales M. G. F.: New potentiometric sensors based on two competitive recognition sites for determining tetracycline residues using flow-through system. Procedia Engineering 2010; 5, 1200–1203.

41. Gavrilovic I., Mitchell K., Brailsford A. D., Cowan D. A., Kicman A.T., Ansell R. J.: A molecularly imprinted receptor for separation of testosterone and epitestosterone, based on a steroidal cross-linker, Steroids 2011; 76, 478–483.

42. Joshi V. P., Kulkarni M. G., Mashelkar R. A.: Enhancing adsorptive separations by molecularly imprinted polymers: Role of imprinting techniques and system parameters. Chem. Eng. Sci. 2000; 55, 1509–1522.

43. Zhiong Ch., Yuanzong L.: The role of molecular recognition in regulating the catalytic activity of peroxidase-like polymers imprinted by a reductant substrate. J. Mol. Catal. A: Chem. 2006; 256, 9–15.

44. Lachová M., Lehotay J., Skačáni I., Čižmárik J.: Possibility of using of molecular imprinted polymers on sorption selectivity of some phenyl carbamic derivatives. Farm. Obzor 2008; 77, 37–40.

45. Saifuddin, N., Nur, Y. A. A., Abdullah, S. F.: Microwave enhanced synthesis of chitosan-graft-polyacrylamide molecular imprinting polymer for selective removal of 17β-estradiol at trace concentration. Asian J. Biochem. 2011; 6, 38-54.

46. Zhou J., He X., Li Y.: An acrylamide-based molecularly imprinted polymer for the efficient recognition of optical amino acid hydantoins. Anal. Commun. 1999; 36, 243–246.

47. Thazhathuparambil E. M., Krishnapillai P. P., Talasila P. R.: Synthesis of surface imprinted nanospheres for selective removal of uranium from simulants of Sambhar salt lake and ground water. J. Hazard. Mater. 2011; 188, 384–390.

48. Luliński P., Maciejewska D.: Impact of functional monomers, cross-linkers and porogens on morphology and recognition properties of 2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethylamine imprinted polymers. Mater. Sci. Eng., C 2011; 31, 281–289.

49. Lämmerhofer M., Gargano A.: Monoliths with chiral surface functionalization for enantioselective capillary electrochromatography. J. Pharm. Biomed. Anal. 2010; 53, 1091–1123.

50. Luo X., Zhan Y., Huang Y., Yang L., Tu X., Luo S.: Removal of water-soluble acid dyes from water environment using a novel magnetic molecularly imprinted polymer. J. Hazard. Mater. 2011; 187, 274–282.

51. Surong M., Da W., Ming J., Bin L., Jae-Min L., Yi-Kai Z., Yong-Ill L.: Determination of trace bisphenol A in complex samples using selective molecularly imprinted solid-phase extraction coupled with capillary electrophoresis. Microchem. J. 2011; 98, 150–155.

52. Moring S. E., Wong O. S., Stobaugh J. F.: Target specific sample preparation from aqueous extracts with molecular imprinted polymers. J. Pharm. Biomed. Anal. 2002; 27, 719–728.

53. Augusto de Barros L., Martins I., Rath S.: A selective molecularly imprinted polymer-solid phase extraction for the determination of fenitrothion in tomatoes. Anal. Bioanal.Chem. 2010; 397, 1355–1361.

54. Zhang T., Liu F., Chen W., Wang J., Li K.: Influence of intramolecular hydrogen bond of templates on molecular recognition of molecularly imprinted polymers. Anal. Chim. Acta 2001; 450, 53–61.

55. Guan G., Liu B., Wang Z., Zhang Z.: Imprinting of molecular recognition Sites on nanostructures and its applications in chemosensors. Review, Sensors 2008; 8, 8291–8320.

56. Xu X., Zhu L., Chen L.: Separation and screening of compounds of biological origin using molecularly imprinted polymers. . Chromatogr. B 2004; 804, 61–69.

57. Soares da Silva M., Väo E. R., Temtem M., Mafra L., Caldeira J., Aguiar-Ricardo A., Casimiro T.: Clean synthesis of molecular recognition polymeric materials with chiral sensing capability using supercritical fluid technology. Application as HPLC stationary phases. Biosens. Bioelectron. 2010; 25, 1742–1747.

58. Lachová M., Lehotay J., Čižmárik J.: Applications of molecularly imprinted polymers in analytical and pharmaceutical chemistry. Čes. slov. Farm. 2007; 56, 159–164.

59. Baggiani C., Anfossi L., Giovannoli C.: Solid phase extraction of food contaminants using molecular imprinted polymers. Anal. Chim. Acta 2007; 591, 29–39.

60. Turiel E., Martin-Esteban A.: Molecularly imprinted polymers for solid-phase microextraction, Review. J. Sep. Sci. 2009; 32, 3278–3284.

61. Bunte G., Hurttlen J., Pontius H., Hartlieb K., Krause H.: Gas phase detection of explosives such as 2,4,6-trinitrotoluene by molecularly imprinted polymers. Anal. Chim. Acta 2007; 591, 49–56.

62. Kirsch N., Hedin-Dahlström J., Henschel H., Whitcombe M. J., Wikman S., Nicholls I. A.: Molecularly imprinted polymer catalysis of a Diels-Alder reaction. J. Mol. Catal. B: Enzym. 2009; 58, 10–117.

63. Theodoridis G., Zacharis C. K., Tzanavaras P. D., Themelis D.G., Economou A.: Automated sample preparation based on the sequential injection principle. Solid-phase extraction on a molecularly imprinted polymer coupled on-line to high-performance liquid chromatography. J. Chromatogr. A 2004; 1030, 69–76.

64. Molinelli A., Weiss R., Mizaikoff B.: Advanced solid phase extraction using molecularly imprinted polymers for the determination of quercetin in red wine. J. Agric. Food. Chem., 2002; 50, 1804–1808.

65. Su S., Zhang M., Li B., Zhang H., Dong X.: HPLC determination of sulfamethazine in milk using surface-imprinted silica synthesized with iniferter technique. Talanta 2008; 76, 1141–1146.

66. Mhaka B., Cukrowska E., Bui B. T. S., Ramström O., Haupt K., Tutu H., Chimuka L.: Selective extraction of triazine herbicides from food samples based on a combination of a liquid membrane and molecularly imprinted polymers. J. Chromatogr. A 2009; 1216, 6796–6801.

67. Xu Z., Hu Y., Hu Y., Li G.: Investigation of ractopamine molecularly imprinted stir bar sorptive extraction and its application for trace analysis of β-agonists in complex samples. J. Chromatogr. A 2010; 1217, 3612–3618.

68. Brambilla G., Fiori M., Rizzo B., Crescenzi V., Masci G.: Use of molecularly imprinted polymers in the solid-phase extraction of clenbuterol from animal feeds and biological matrices,. J. Chromatogr. B 2001; 759, 27–32.

69. Carabias-Martinez R., Rodriguez-Gonzalo E., Herrero-Hernandez E.: Determination of triazines and dealkylated and hydroxylated metabolites in river water using a propazine-imprinted polymer. J. Chromatogr. A 2005; 1085, 199–206.

70. Hoshina K., Horiyama S., Matsunaga H., Haginaka J.: Simultaneous determination of non-steroidal anti-inflammatory drugs in river water samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry using molecularly imprinted polymers as a pretreatment column, J. Pharm. Biomed. Anal. 2011; 55, 916–922.

71. Teixeira Tarley C. R., Kubota L. T.: Molecularly-imprinted solid phase extraction of catechol from aqueous effluents for its selective determination by differential pulse voltammetry. Anal. Chim. Acta 2005; 548, 11–19.

72. Lai J.-P., Niessner R., Knopp D.: Benzo[a]pyrene imprinted polymers: Synthesis, characterization and SPE application in water and coffee samples. Anal. Chim. Acta 2004; 522, 137–144.

73. Gros M., Pizzolato T., Petrovi M., Lopez de Alda M.J., Barcelo D.: Trace level determination of β-blockers in waste waters by highly selective molecularly imprinted polymers extraction followed by liquid chromatography-quadrupole-linear ion trap mass spectrometry. J. Chromatogr. A 2008; 1189, 374–384.

74. Jiang M., Zhang J. H., Mei S. R., Shi Y., Zou L. J., Zhu Y. X.: Direct enrichment and high performance liquid chromatography analysis of ultra-trace bisphenol A in water samples with narrowly dispersible bisphenol A imprinted polymeric microspheres column. J. Chromatogr. A 2006; 1110, 27–34.

75. Watabe Y., Kondo T., Morita M., Tanaka N., Haginaka J., Hosoya K.: Determination of bisphenol A in environmental water at ultra-low level by high-performance liquid chromatography with an effective on-line pretreatment device. J. Chromatogr. A 2004; 1032, 45–49.

76. San Vicente B., Villoslada F. N., Moreno-Bondi M. C.: Continuous solid-phase extraction and preconcentration of bisphenol A in aqueous samples using molecularly imprinted columns. Anal. Chim. Acta 2004; 380, 115–22.

77. Qu S., Wang X., Tong Ch., Wu J.: Metal ion mediated molecularly imprinted polymer for selective capturing antibiotics containing beta-diketone structure. J. Chromatogr. A 2010; 1217, 8205–8211.

78. Bjarnason B., Chimuka L., Ramstrom O.: On-line solid-phase extraction of triazine herbicides using a molecularly imprinted polymer for selective sample enrichment. Anal. Chem. 1999; 71, 2152–2156.

79. Caro E., Marce R. M., Cormack P. A. G., Sherrington D. C., Borrull F.: Molecularly imprinted solid-phase extraction of naphthalene sulfonates from water. J. Chromatogr. A 2004; 1047, 175–180.

80. Caro E., Marce R. M., Cormack P. A. G., Sherrington D. C., Borrull F.: On-line solid-phase extraction with molecularly imprinted polymers to selectively extract substituted 4-chlorophenols and 4-nitrophenol from water. Short communication. J. Chromatogr. A 2003; 995, 233–238.

81. Le Moullec S., Begos A., Pichon V., Bellier B.: Selective extraction of organophosphorus nerve agent degradation products by molecularly imprinted solid-phase extraction. J. Chromatogr. A 2006; 1108, 7–13.

82. Zhu X., Yang J., Su Q., Cai J., Gao Y.: Selective solid-phase extraction using molecularly imprinted polymer for the analysis of polar organophosphorus pesticides in water and soil samples. J. Chromatogr. A 2005; 1092, 161–169.

83. Yang L., Zhao X., Zhou J.: Selective enrichment and determination of nicosulfuron in water and soil by a stir bar based on molecularly imprinted polymer coatings. Anal. Chim. Acta 2010; 670, 72–77.

84. Kootstra P. R., Kuijpers C. J. P. F., Wubs K. L., van Doorn D., Sterk S. S., van Ginkel L. A., Stephany R. W.: The analysis of β-agonists in bovine muscle using molecular imprinted polymers with ion trap LCMS screening. Anal. Chim. Acta 2005; 529, 75–81.

85. Crescenzi C., Bayoudh S., Cormack P. A. G., Klein T., Ensing K.: Determination of clenbuterol in bovine liver by combining matrix solid phase dispersion and molecularly imprinted solid phase extraction followed by liquid chromatography/electrospray ion trap multiple stage mass spectrometry. Anal. Chem. 2001; 73, 2171–2177.

86. Widstrand Ch., Larsson F., Fiori M., Civitareale C., Mirante S., Brambilla G.: Evaluation of MISPE for the multi-residue extraction of β-agonists from calves urine. J. Chromatogr. B 2004; 804, 85–91.

87. Hu Y., Li Y., Liu R., Tan W., Li G.: Magnetic molecularly imprinted polymer beads prepared by microwave heating for selective enrichment of β-agonists in pork and pig liver samples. Talanta 2011; 84, 462–470.

88. Martin P. D., Jones G. R., Stringer F., Wilson I. D.: Comparison of extraction of a β-blocker from plasma onto a molecularly imprinted polymer with liquid-liquid extraction and solid phase extraction methods. J. Pharm. Biomed. Anal. 2004, 35, 1231–1239.

89. Huanga H. Ch., Lin Ch. I., Joseph A. K., Lee Y. D.: Photo-lithographically impregnated and molecularly imprinted polymer thin film for biosensor applications, J. Chromatogr. A 2004; 1027, 263–268.

90. Zaidi S. A., Lee S. M., Cheong W. J.: Open tubular capillary columns with basic templates made by the generalized preparation protocol in capillary electrochromatography chiral separation and template structural effects on chiral separation capability. J. Chromatogr. A 2011; 1218, 1291–1299.

91. Andac M., Say R., Denizli A.: Molecular recognition based cadmium removal from human plasma. J. Chromatogr. B 2004; 811, 119–126.

92. Yavuz H., Say R., Denizli A; Iron removal from human plasma based on molecular recognition using imprinted beads. Mater. Sci. Eng., C 2005; 25, 521–528.

93. Hu S. G., Li L., He X. W.: Comparison of trimethoprim molecularly imprinted polymers in bulk and in sphere as the sorbent for solid-phase extraction and extraction of trimethoprim from human urine and pharmaceutical tablet and their determination by high-performance liquid chromatography. Anal. Chim. Acta 2005; 537, 215–222.

94. Bereczki A., Tolokan A., Horvai G., Horvath V., Lanza F., Hall A. J.: Determination of phenytoin in plasma by molecularly imprinted solid-phase extraction. J. Chromatogr. A 2001; 930, 31–38.

95. Andersson L. I., Hardenborg E., Sandberg-Ställ M., Möller K., Henriksson J., Bramsby-Sjöström I., Olsson L., Abdel-Rehim M.: Development of a molecularly imprinted polymer based solid-phase extraction of local anaesthetics from human plasma. Anal. Chim. Acta 2004; 526, 147–154.

96. Lachová M., Lehotay J., Skačáni I., Čižmárik J.: Isolation of some derivatives of phenylcarbamic acid from human plasma using molecularly imprinted polymers. J. Liq. Chromatogr. Related Technol. 2009; 32, 167–181.

97. Liu X., Liu J., Huang Y., Zhao R., Liu G., Chen Y.: Determination of methotrexate in human serum by high-performance liquid chromatography combined with pseudo template molecularly imprinted polymer. J. Chromatogr. A 2009; 1216, 7533–7538.

98. Blomgrena A., Berggrena Ch., Holmberga A., Larssona F., Sellergren B., Ensing K.: Extraction of clenbuterol from calf urine using a olecularly imprinted polymer followed by quantitation by high-performance liquid chromatography with UV detection. J. Chromatogr. A 2002; 975, 157–164.

99. Khorrami A.R., Rashidpur A.: Design of a new cartridge for selective solid phase extraction using molecularly imprinted polymers: Selective extraction of theophylline from human serum samples. Biosens. Bioelectron. 2009; 25, 647–651.

100. Javanbakht M., Attaranb A. M., Namjumanesh M. H., Esfandyari-Manesha M., Akbari-Adergani B.: Solid-phase extraction of tramadol from plasma and urine samples using a ovel water-compatible molecularly imprinted polymer. J. Chromatogr. B 2010; 878, 1700–1706.

101. Boos K. S., Fleischer C. T.: Multidimensional on-line solid-phase extraction (SPE) using restricted access materials (RAM) in combination with molecular imprinted polymers (MIP), Fresenius J. Anal. Chem. 2001; 371, 16–20.

102. Yang J., Hu Y., Cai J., Zhu X. L., Su Q. D.: A new molecularly imprinted polymer for selective extraction of cotinine from urine samples by solid-phase extraction. Anal. Bioanal.Chem. 2006; 384, 761–768.

103. Caro E., Marce R. M., Cormack P. A. G., Sherrington D. C., Borrull F.: A new molecularly imprinted polymer for the selective extraction of naproxen from urine samples by solid-phase extraction. J. Chromatogr. B 2004; 813, 137–143.

104. Kriz D., Mosbach K.: Competitive amperometric morphine sensor based on an agarose immobilised molecularly imprinted polymer. Anal. Chim. Acta 1995; 300, 71–75.

105. Xie J., Chen L., Li Ch., Xu X.: Selective extraction of functional components derived from herb in plasma by using a molecularly imprinted polymer based on 2,2-bis (hydroxymethyl)butanol trimethacrylate. J. Chromatogr. B 2003; 788, 233–242.

106. Mullett W. M., Walles M., Levsen K., Borlak J., Pawliszyn J.: Multidimensional on-line sample preparation of verapamil and its metabolites by a molecularly imprinted polymer coupled to liquid chromatography-mass spectrometry. J. Chromatogr. B 2004; 801, 297–306.

107. B. Sellergren: Direct drug determination by selective sample enrichment on an imprinted polymer. Anal. Chem. 1994; 66, 1678–1582.

108. Lachová M., Lehotay J., Karasová G., Skačáni I., Armstrong D. W.: Isolation of L-theanine from plant material using a molecularly imprinted polymer. J. Liq. Chromatogr. Related Technol. 2007; 30, 2045–2058.

109. De Smeta D., Kodeckb V., Dubruelb P., Van Peteghema C. E. Schachtb, De Saeger S.: Design of an imprinted clean-up method for mycophenolic acid in maize. J. Chromatogr. A 2011; 1218, 1122–1130.

110. Lachová M., Lehotay J., Skačáni I., Čižmárik J.: Selective solid-phase extraction of phenylcarbamic acid derivatives from rat serum by molecularly imprinted polymer. Acta Chim. Slovakia 2008; 1, 175–179.

111. Lachová M., Lehotay J., Skačáni I., Čižmárik J.: Molecularly imprinted solid-phase extraction of 1-methyl-2-piperidinoethylesters of alkoxyphenylcarbamic acid from human plasma, comparison with classical solid-phase extraction. J. Liq. Chromatogr. Related Technol. 2009; 32, 2293–2306.

112. Möller K., Nilsson U., Crescenzi C.: Investigation of matrix effects of urine on a molecularly imprinted solid-phase extraction. J. Chromatogr. B 2004; 811, 171–176.

113. Claude B., Morin P., Bayoudh S., de Ceaurriz J.: Interest of molecularly imprinted polymers in the fight against doping Extraction of tamoxifen and its main metabolite from urine followed by high-performance liquid chromatography with UV detection. J. Chromatogr. A 2008; 1196–1197, 81–88.

114. Theodoridis G., Kantifes A., Manesiotis P., Raikos N., Tsoukali-Papadopoulou H.: Preparation of a molecularly imprinted polymer for the solid-phase extraction of scopolamine with hyoscyamine as a ummy template molecule. J. Chromatogr. A 2003; 987, 103–109.

115. Nakamura M., Ono M., Nakajima T., Ito Y., Aketo T., Haginaka J.: Uniformly sized molecularly imprinted polymer for atropine and its application to the determination of atropine and scopolamine in pharmaceutical preparations containing scopolia extract. J. Pharm. Biomed. Anal. 2005; 37, 231–237.

116. Hu Y., Wang Y., Chen X., Hu Y., Li G.: A novel molecularly imprinted solid-phase microextraction fiber coupled with high performance liquid chromatography for analysis of trace estrogens in fishery samples. Talanta 80 2010; 2099–2105.

117. Hu S. G., Wang S. W., He X. W.: An amobarbital molecularly imprinted microsphere for selective solid-phase extraction of phenobarbital from human urine and medicines and their determination by high-performance liquid chromatography. Analyst 2003; 128, 1485–1489.

118. Yin J., Yang G., Chen Y.: Rapid and efficient chiral separation of nateglinide and its L-enantiomer on monolithic molecularly imprinted polymers. J. Chromatogr. A 2005; 1090, 68–75.

119. Caro E., Marce R.M., Cormack P.A.G., Sherrington D.C., Borrull F.: Novel enrofloxacin imprinted polymer applied to the solid-phase extraction of fluorinated quinolones from urine and tissue samples. Anal. Chim. Acta 2006; 562, 145–151.

120. Caro E., Marce R. M., Cormack P. A. G., Sherrington D. C., Borrull F.: Synthesis and application of an oxytetracycline imprinted polymer for the solid-phase extraction of tetracycline antibiotics. Anal. Chim. Acta 2005; 552, 81–86.

121. Zhang M. L., Xie J. P., Zhou Q., Chen G. Q., Liu Z.: On-line solid-phase extraction of ceramides from yeast with ceramide III imprinted monolith. J. Chromatogr. A 2003; 984, 173–183.

122. Dong X. C., Wei W. A., Ma S. J., Sun H., Li Y., Guo J. Q.: Molecularly imprinted solid-phase extraction of (-)-ephedrine from chinese ephedra. J. Chromatogr. A 2005; 1070, 125–130.

123. Zhu L. L., Xu X. J.: Selective separation of active inhibitors of epidermal growth factor receptor from Caragana jubata by molecularly imprinted solid-phase extraction. J. Chromatogr. A 2003; 991, 151–158.

124. Mena M. L., Agui L., Martinez-Ruiz P., Yanez-Sedeno P., Reviejo A. J., Pingarron J. M.: Molecularly imprinted polymers for on-line clean up and preconcentration of chloramphenicol prior to its voltammetric determination. Anal. Bioanal.Chem. 2003; 376, 18–25.

125. Sambe H., Hoshina K., Moaddel R., Wainer I. W., Haginaka J.: Uniformly-sized, molecularly imprinted polymers for nicotine by precipitation polymerization. J. Chromatogr. A 2006; 1134, 88–94.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se