Doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc., jubiluje


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2012; 61, 133-134
Kategorie: Zprávy

V ostatom čase si široká farmaceutická a lekárska komunita pripomenula významné životné jubileum pani doc. RNDr. Ingrid Tumovej CSc., vedúcej Katedry farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave.


Jubilantka, rodená Bauerová sa narodila 22. 4. 1952 v Liptovskom Mikuláši. Základné a stredné vzdelanie absolvovala v Liptovskom Hrádku. Po maturite v rokoch 1970–1975 študovala na FaF UK v Bratislave. Diplomovú prácu vypracovala na tému “Cytotoxicita pentakaínu a  heptakaínu lokálno anestetických látok zo skupiny karbamátov” na Katedre farmakológie a toxikológie FaF UK.

Po promócii v roku 1975 nastúpila ako vedecká pracovníčka do Vedecko-výskumného laboratória Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK. V tejto funkcii pôsobila do roku 1990. Počas tohto obdobia si úspešne a cieľavedome zvyšovala svoju kvalifikáciu. V roku 1976 vypracovala rigoróznu prácu „Príspevok k analýze vlastností niektorých bázických karbamátov“, po obhajobe ktorej získala titul RNDr. a v roku 1988 po ukončení vedeckej prípravy vypracovala dizertačnú prácu „Analýza syndrómu vynechania beta adrenolytickej terapii“ a získala vedeckú hodnosť kandidátky farmaceutických vied.

Na základe týchto úspešných výsledkov a pozitívneho výberového konania sa v roku 1990 stala vysokoškolskou učiteľkou nastúpila na miesto odbornej asistentky na FaF UK a  neskôr absolvovala 9-mesačný študijný pobyt na Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Universität Wien.

V roku 1994 sa habilitovala prácou: Farmakologický a elektrofyziologický profil novozosyntetizovaných analógov propafenonu a stala sa docentkou farmakológie.

V rokoch 2003–2010 úspešne vykonávala funkciu prodekanky FaF UK pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Od 1. 9. 2010 je vedúcou Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK.

V pedagogickej oblasti v magisterskom študijnom programe pôsobí ako prednášajúca a examinátorka predmetov Farmakológia a toxikológia, Klinická farmakológia a farmakoterapia, Toxikológia xenobiotík a Prvá pomoc. Pedagogicky a organizačne pôsobí aj na Univerzite tretieho veku. Je predsedníčkou komisie pre štátnu skúšku z predmetov Farmakológia, farmaceutická chémia a farmakognózia, predsedníčkou komisie pre rigorózne konania, vedúcou a školiteľkou diplomových, rigoróznych a dizertačných prác. Doteraz pod jej vedením obhájilo 5 doktorandov svoje dizertácie. Je predsedníčkou Etickej komisie, Hameln rds, a.s., Modra a členkou Spoločnej odborovej komisie 7.3.5 Galenická farmácia, 7.3.2. Farmakológia a 7.3.6.Lekárenstvo a sociálna farmácia.

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa profilovala najmä v analýze lokálno anestetických vlastností novo syntetizovaných bázických esterov substituovanej kyseliny fenylkarbámovej, vypracovala farmakologicko-toxikologickú analýzu pentakaínu, heptakaínu a karbizokaínu, popísala rebound fenomén po beta-blokátoroch, resp. blokátorov kalciového vstupu ,  základné vlastnosti elektrofyziologických vlastností potenciálnych antiarytmík a protizápalových účinkov komplexov medi a zinku. Doteraz je autorkou alebo spoluautorkou 210 pôvodných vedeckých experimentálnych práca 5 autorských osvedčení (patentov).

Za svoju doterajšiu prácu bola ocenená Striebornou medailou, Pamätnou medailou a Galenovou medailou FaF UK a Medailou PhMr. Vladimíra J. Žuffu, Slovenskej farmaceutickej spoločnosti.

Vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som menom vás, ale i vo svojom mene pani docentke k jej životnému jubileu srdečne zablahoželal a poprial pevné zdravie a veľa síl do ďalšej náročnej práci vysokoškolského učiteľa.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se