Časopis Česká a slovenská farmacie při vstupu do roku 2012


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2012; 61, 3
Kategorie: Úvodník

Každým rokem zveřejňuje redakce našeho časopisu v úvodníku 1. čísla přehlednou informaci o jeho obsahu, možnostech a službách poskytovaných čtenářům, předplatitelům i autorům. Nyní však navíc chceme v tomto úvodníku informovat o aktuální problematice, současném postavení časopisu a snaze toto periodikum s více než šedesátiletou tradicí začlenit mezi atraktivní zdroje vědeckých informací i pro zahraniční zájemce o problematiku z farmaceutických oborů. Časopis ČSF vstupuje rokem 2012 do 61. ročníku svého vydávání. Toto zatím neimpaktované recenzované periodikum využívané Radou vlády ČR pro vědu a výzkum při jejím hodnocení výsledků výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných zdrojů chce zvýrazňovat svůj vědecký charakter. Naším cílem je však vydávat časopis, jehož vědecký obsah bude splňovat kritéria pro získání impakt faktoru. Proto preferujeme a budeme postupně přijímat stále více článků v anglickém jazyce a jsme připraveni uveřejňovat v širší míře i rukopisy ze zahraničí. Za tímto účelem jsou v každém čísle Pokyny pro autory v české i anglické verzi. V nich naleznou zájemci informace o podmínkách pro publikaci článků s dedikací grantového či jinak finančně podporovaného výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů, požadavky na rukopisy, jejich úpravu a zasílání redakci. Vedle případných dedikací grantového či jinak finančně podporovaného výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů příslušné práce či poděkování se nově bude uvádět i střet zájmů pracovišť nebo jejich autorů v případě spolupráce s jinými subjekty, a to i v rámci sponzorské podpory. Pro přiblížení k úpravě mezinárodním časopisům dochází v tomto ročníku i v našem časopisu ke grafické úpravě titulních stránek původních prací i odborných sdělení.

Vzhledem k danému postupu a přísným kritériím hodnocení vědeckých časopisů pro pokrytí Web of Science, mezi které patří základní standardy vydávání časopisu (včasnost vydávání, dodržování mezinárodních vydavatelských konvencí), redakční obsah a mezinárodní rozmanitost autorů a editorů, bude redakce vyžadovat dodržování pokynů pro autory. Redakce uvítá vyšší aktivitu našich i zahraničních autorů v zasílání rukopisů v anglickém jazyce.

Časopis je nově indexován i v databázi EBSCO publishing. Jedná se o zpřístupnění všech našich časopisů vydávaných v našem nakladatelství ČLS JEP v této databázi. Znamená to, že např. PubMed registruje od č. 1/2011 i náš časopis Česká a slovenská farmacie.

Vzhledem k nutnosti zachovat alespoň jeden farmaceutický vědecký časopis a s ohledem na jeho tradici, bude časopis Česká a slovenská farmacie vydáván i v roce 2012 v tištěné i elektronické formě. V obou formách vydává Česká lékařská společnost JEP i ostatní časopisy. Podrobnější informace jsou k dispozici na adrese www.cls.cz/casopisy-clsjep a www.prolekare.cz/casopisy. Firma MeDitorial digitalizující obsah časopisu zpřístupňuje po jednorázové elektronické registraci pro předplatitele celé texty jednotlivých čísel ihned po jejich vydání a pro ostatní zájemce pouze souhrny článků. Plné texty pak po uplynutí 6 měsíců. V tištěné i digitalizované formě jsou k dispozici v českém i anglickém jazyce pokyny pro autory, informace pro předplatitele a další propagace časopisu. Digitalizací se zvýší i dostupnost odborných informací, citovatelnost autorů a publicita našeho časopisu, potřebná pro přechod k získání impakt faktoru. Kromě zveřejňování v síti Internet je náš časopis indexován v Embase/Excepta Medica, Medline/Index Medicus, Chemical Abstract, Chemical Titles, Analytical Abstracts, INIS Atomindex, International Pharmaceutical Abstracts a excerptován Bibliographia medica čechoslovaca, Scopus.

Redakce děkuje všem autorům, recenzentům a ostatním spolupracovníkům, kteří pomáhají zvyšovat kvalitu našeho časopisu, a tím i jeho směřování k získání impakt faktoru vedoucího k nárůstu jeho čtenářů i předplatitelů.

Zájemci o nové předplatné mohou využít elektronické přihlášky nebo kontaktovat Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel./fax: 296 181 805, e-mail: spalova@cls.cz, či přímo redakci časopisu. Finančně náročnější vstupy zhoršují ekonomickou situaci časopisu. Proto přivítáme v ašem časopise více inzertních aktivit. Informace o inzerci v našem časopise získají zájemci na adrese http://www.clsjep.cz, nebo v Inzertním oddělení ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel./fax: 224 266 265, e-mail: ntsinzerce@cls.cz (viz tiráž). Elektronický kontakt na Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP je na adrese http://www.cls.cz/nts.

Všem členům České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti i všem našim spolupracovníkům a čtenářům přejeme spokojenost s obsahem nového ročníku našeho časopisu a do roku 2012 zdraví, úspěchy a všechno nejlepší.

redakce


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1-2

2012 Číslo 1-2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se