Časopis Česká a slovenská farmacie při vstupu do roku 2012


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2012; 61, 3
Kategorie: Úvodník

Každým rokem zveřejňuje redakce našeho časopisu v úvodníku 1. čísla přehlednou informaci o jeho obsahu, možnostech a službách poskytovaných čtenářům, předplatitelům i autorům. Nyní však navíc chceme v tomto úvodníku informovat o aktuální problematice, současném postavení časopisu a snaze toto periodikum s více než šedesátiletou tradicí začlenit mezi atraktivní zdroje vědeckých informací i pro zahraniční zájemce o problematiku z farmaceutických oborů. Časopis ČSF vstupuje rokem 2012 do 61. ročníku svého vydávání. Toto zatím neimpaktované recenzované periodikum využívané Radou vlády ČR pro vědu a výzkum při jejím hodnocení výsledků výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných zdrojů chce zvýrazňovat svůj vědecký charakter. Naším cílem je však vydávat časopis, jehož vědecký obsah bude splňovat kritéria pro získání impakt faktoru. Proto preferujeme a budeme postupně přijímat stále více článků v anglickém jazyce a jsme připraveni uveřejňovat v širší míře i rukopisy ze zahraničí. Za tímto účelem jsou v každém čísle Pokyny pro autory v české i anglické verzi. V nich naleznou zájemci informace o podmínkách pro publikaci článků s dedikací grantového či jinak finančně podporovaného výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů, požadavky na rukopisy, jejich úpravu a zasílání redakci. Vedle případných dedikací grantového či jinak finančně podporovaného výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů příslušné práce či poděkování se nově bude uvádět i střet zájmů pracovišť nebo jejich autorů v případě spolupráce s jinými subjekty, a to i v rámci sponzorské podpory. Pro přiblížení k úpravě mezinárodním časopisům dochází v tomto ročníku i v našem časopisu ke grafické úpravě titulních stránek původních prací i odborných sdělení.

Vzhledem k danému postupu a přísným kritériím hodnocení vědeckých časopisů pro pokrytí Web of Science, mezi které patří základní standardy vydávání časopisu (včasnost vydávání, dodržování mezinárodních vydavatelských konvencí), redakční obsah a mezinárodní rozmanitost autorů a editorů, bude redakce vyžadovat dodržování pokynů pro autory. Redakce uvítá vyšší aktivitu našich i zahraničních autorů v zasílání rukopisů v anglickém jazyce.

Časopis je nově indexován i v databázi EBSCO publishing. Jedná se o zpřístupnění všech našich časopisů vydávaných v našem nakladatelství ČLS JEP v této databázi. Znamená to, že např. PubMed registruje od č. 1/2011 i náš časopis Česká a slovenská farmacie.

Vzhledem k nutnosti zachovat alespoň jeden farmaceutický vědecký časopis a s ohledem na jeho tradici, bude časopis Česká a slovenská farmacie vydáván i v roce 2012 v tištěné i elektronické formě. V obou formách vydává Česká lékařská společnost JEP i ostatní časopisy. Podrobnější informace jsou k dispozici na adrese www.cls.cz/casopisy-clsjep a www.prolekare.cz/casopisy. Firma MeDitorial digitalizující obsah časopisu zpřístupňuje po jednorázové elektronické registraci pro předplatitele celé texty jednotlivých čísel ihned po jejich vydání a pro ostatní zájemce pouze souhrny článků. Plné texty pak po uplynutí 6 měsíců. V tištěné i digitalizované formě jsou k dispozici v českém i anglickém jazyce pokyny pro autory, informace pro předplatitele a další propagace časopisu. Digitalizací se zvýší i dostupnost odborných informací, citovatelnost autorů a publicita našeho časopisu, potřebná pro přechod k získání impakt faktoru. Kromě zveřejňování v síti Internet je náš časopis indexován v Embase/Excepta Medica, Medline/Index Medicus, Chemical Abstract, Chemical Titles, Analytical Abstracts, INIS Atomindex, International Pharmaceutical Abstracts a excerptován Bibliographia medica čechoslovaca, Scopus.

Redakce děkuje všem autorům, recenzentům a ostatním spolupracovníkům, kteří pomáhají zvyšovat kvalitu našeho časopisu, a tím i jeho směřování k získání impakt faktoru vedoucího k nárůstu jeho čtenářů i předplatitelů.

Zájemci o nové předplatné mohou využít elektronické přihlášky nebo kontaktovat Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel./fax: 296 181 805, e-mail: spalova@cls.cz, či přímo redakci časopisu. Finančně náročnější vstupy zhoršují ekonomickou situaci časopisu. Proto přivítáme v ašem časopise více inzertních aktivit. Informace o inzerci v našem časopise získají zájemci na adrese http://www.clsjep.cz, nebo v Inzertním oddělení ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel./fax: 224 266 265, e-mail: ntsinzerce@cls.cz (viz tiráž). Elektronický kontakt na Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP je na adrese http://www.cls.cz/nts.

Všem členům České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti i všem našim spolupracovníkům a čtenářům přejeme spokojenost s obsahem nového ročníku našeho časopisu a do roku 2012 zdraví, úspěchy a všechno nejlepší.

redakce


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1-2

2012 Číslo 1-2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se