Určení tloušťky obalu tvrdých hypromelosových tobolek pomocí blízké infračervené spektroskopie


Autoři: J. Muselík 1;  K. Dvořáčková 1;  M. Rabišková 1;  A. Bartošíková 1;  M. Rosendorfová 1;  M. Dračková 2;  L. Vorlová 2
Působiště autorů: University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutics, Czech Republic 1;  University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology, Institute of Milk Hygiene and Technology, Czech Republic 2
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2009; 58, 155-159
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cílem této studie bylo vyvinout off-line metodu pro stanovení tloušťky obalu. Na povrch tvrdých hypromelosových tobolek se nanesly polymerní obaly Eudragit® L 12.5 a Eudragit® S 12.5 v obalovacím zařízení se spodním nástřikem typu Wurster. Referenční hodnoty tloušťky obalu pro kalibrační vzorky se získaly mikroskopickou analýzou. Kalibrační model byl vytvořen pomocí chemometrických metod (PLS algoritmus). Na základě výsledků kalibrace a validace byly získány následující parametry: koeficienty determinace R2 byly větší než 0,98 a chyba křížové validace byla 6,6 μm (pro tloušťky obalu v rozsahu 15–235 μm) pro EL film a 8,3 μm (pro tloušťky obalu v rozsahu 30–230 μm) pro ES film. Získané výsledky potvrzují vhodnost blízké infračervené spektroskopie při kontrole kvality procesu obalování ve farmaceutickém průmyslu.

Klíčová slova:
filmové obalování – Eudragit® L a S – tvrdé tobolky – tloušťka obalu – blízká

infračervená spektroskopie


Zdroje

1. Cole, E. T. et al.: Int. J. Pharm., 2002; 231, 83–95.

2. Schellekens, R. C. A. et al.: Pharm. Res., 2008; 25, 1828–1835.

3. Ishibashi, T. et al.: Int. J. Pharm., 1998; 168, 31–40.

4. Borges, O. et al.: J. Controll. Rel., 2006; 114, 348–358.

5. Pérez-Ramos, J. D. et al.: AAPS PharmSciTech, 2005; 6(1), www.aapspharmscitech.org. 

6. Reich G.: Advan. Drug Delivery Rev., 2005; 57, 1109.

7. Andersson, M. et al.: J. Pharm. Biomed. Anal., 1999; 20, 27.

8. Luypaert, J., Massart, D. L., Heyden, Y, W.: Talanta, 2007, 72, 865.

9. Azzouz T., Tauler R.: Talanta, 2008; 74, 1201.

10. Kirsch, J. D., Drennen, J. K.: Pharm. Res., 1996; 13, 234.

11. Andersson, J. et al.: Anal. Chem., 2000; 72, 2099.

12. Laasonen, M. et al.: Eur. J. Pharm. Sci., 2004; 21, 493.

13. M. Blanco, J. et al.: Anal. Chim. Acta, 1999; 384, 207.

14. Pérez-Ramos, J. el al.: AAPS PharmSciTech, 2005; 6, E:20.D, www.aapspharmscitech.org.

15. Massart, D. L. et al: Handbook of Chemometrics and Qualimetrics: Part A. Amsterdam, Lausanne, New York, Oxford, Shannon, Singapore, Tokyo, Elsevier, 1997.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se