Z činnosti farmaceutických společností


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2009; 58, 184-185
Kategorie: Z činnosti farmaceutických společností

Zasedání Výboru České farmaceutické společnosti v období březen – říjen 2009

Následující zpráva zahrnuje poslední tři jednání Výboru ČFS konaná v měsících březnu, květnu a říjnu 2009.

Na zasedání 20. března 2009 v Hradci Králové vyzval výbor předsedy odborných sekcí o zhodnocení činnosti za rok 2008, přehled jejich akcí, počet účastníků, témata, mezinárodní spolupráce a další aktivity.

V rámci zahraničních aktivit Výbor schválil zaplacení členského příspěvku do Mezinárodní farmaceutické federace (FIP), plánoval širší účast členů ČFS na kongres 2009 do Istanbulu v případě, že bude pozitivně pokračovat jednání s FIP o smlouvě k pořádání Kongresu FIP 2011 v Praze. Byla schválena i účast zástupce Sekce historie farmacie na kongres ve Vídni. Členové výboru byli seznámeni ředitelem agentury Czech In P. de Merlierem a T. Maxou o situaci s připravovanou smlouvou s FIP ohledně konání kongresu FIP v roce 2011 v Kongresovém centru v Praze. Ve smlouvě je řada nejasností, proto výbor pověřil Czech In zastupováním v této záležitosti při jednání s vedoucí kongresové kanceláře FIP paní G. von den Baumen). O nejasnostech ve smlouvě bude FIP informována dne 25. března 2009.

Vydavatelství Solen projevilo zájem o spolupráci při vydávání časopisu Česká a slovenská farmacie. Proto bude na příští schůzi pozvána ředitelka společnosti Solen.

Česká farmaceutická společnost podpořila Žádost o projekt Farmaceutické fakulty v Hradci Králové – Farmaceutická vzdělávací centra, vypsaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR k podpoře šíření povědomí o farmacii mezi odbornou veřejností.

Ve věci umístění pamětní desky za lékárníky padlé v 1. světové válce – v prostorách vstupního vestibulu Farmaceutické fakulty v Hradci králové výbor ČFS konstatoval, že vybraná částka neumožní pokrýt dílo v původním rozsahu a pro podstatné snížení nákladů souhlasí s možností nahradit mramor umělým kamenem. I nadále budou kontaktovány další sponzorské firmy.

Byla projednána došlá korespondence a další administrativní záležitosti. Pro spolupráci s Českým rozhlasem byl za ČFS pověřen dr. Pavel Grodza. Od února 2009 se do ČFS přihlásilo pět nových členů.

Příští schůze Výboru ČFS byla určena na 15. května 2009 do Olomouce při příležitosti 3. kongresu praktického lékárenství.

Třetí letošní zasedání výboru České farmaceutické společnosti (ČFS) ČLS JEP se konalo 15. května 2009 při příležitosti 3. lékárenského kongresu v Regionálním centru v Olomouci.

Členové výboru využili možnosti setkat se s ředitelkou společnosti Solen ing. Janou Tajovskou, která informovala o možnostech a podmínkách případné spolupráce, která by mohla řešit tíživou ekonomickou situaci časopisu Česká a slovenská farmacie. Po delší diskuzi bylo konstatováno, že v současné době není v zájmu nakladatelství Solen prakticky převzít časopis včetně jeho finančního pokrytí, jehož odborný obsah je na vědecké bázi a který uvažuje o možnosti získání impakt faktoru. Problém je zejména v nedostatku potenciálních sponzorů pro uvedený typ časopisu. V této souvislosti byl pokladním ČFS Mgr. J. Kotlář pověřen přípravou smlouvy o participaci Slovenské farmaceutické společnosti na snížení ztráty časopisu za rok 2008 a 2009.

Mezi hlavní zahraniční aktivity ČFS patřila jednání o plánovaném kongresu FIP 2011 v Praze. Ta se konala 22.–23. dubna 2009 v Praze za účasti agentury Czech In (P. de Merlier a jeho zástupce T. Maxa). V připravované smlouvě je stále mnoho nejasností. Po schůzce byla FIP dne 30. dubna 2009 podrobně seznámena o stanovisku české strany. Dne 6. června 2009 obdržel výbor ČFS informaci, že FIP neakceptuje návrh české strany k řešení ekonomických nejasností při přípravě Smlouvy a ukončuje s ČFS jednání o možném místě konání kongresu FIP v Praze v roce 2011.

Opět se jednalo o pamětní desce za lékárníky padlé v 1. světové válce, která bude umístěna v prostorách Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Výbor ČFS odsouhlasil, že se nebude dále diskutovat o seznamu jmen uvedených v návrhu, neboť se jedná o připomenutí zničeného památníku, původně umístěného v Praze. Při financování tohoto projektu FaF UK příspěvek odmítla, proto se výbor rozhodl kromě menší částky vybrané sbírkou zaplatit zbývající částku ze svého rezervního fondu.

Další schůze Výboru ČFS byla stanovena na 1. října 2009 v Hradci Králové.

Čtvrté zasedání Výboru České farmaceutické společnosti se uskutečnilo 1. října 2009 na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. V úvodu byly za vedení předsedy ČFS prof. L. Jahodáře projednány záležitosti za poslední období. Po kontrole jednotlivých bodů z minulé schůze byla postupně řešena korespondence ČFS za poslední období.

Diskutovala se situace s uznáváním sníženého poplatku pro členky na mateřské dovolené, které platí snížený poplatek 100 Kč/rok.

V rámci zahraničních aktivit se výbor ČFS vrátil k podrobnější diskuzi o stanovisku FIP k neuskutečnění kongresu FIP 2011 v Praze. Spolupráce s FIP pokračuje, společnost Czech In se dosud oficiálně nevyjádřila výboru ČFS se stanoviskem k zamítnutí pořádání kongresu.

Výbor souhlasí s dodatky ve smlouvě se společností GARANT ohledně pořádání XII. konference ISOPP (International Society of Oncology Pharmacy Practitioners) v Praze v květnu 2010. Výbor schválil žádost o příspěvek k účasti na zahraničním kongresu v roce 2010.

Česká lékařská společnost JEP požaduje podepsat dohodu o spolupráci s ČLS ohledně vydávání časopisu Česká a slovenská farmacie. Výbor ČFS projednal návrhy dohod s tím, že předseda společnosti a vedoucí redaktor časopisu navštíví vedoucí sekretariátu ČLS JEP s cílem dohodnout finalizace smlouvy. Dále byly členy výboru ČFS domluveny detaily pro výši zpoplatňování stránek publikovaných v časopise ČSF od ledna 2010. Zpoplatňovány budou všechny články v českém, slovenském a anglickém jazyce, které obsahují práce s dedikací výzkumu podporovaného z veřejných zdrojů. Zpoplatnění bude zohledňovat i korekturu textů v anglickém jazyce. V tomto směru budou připraveny zjednodušené pokyny pro autory v českém a anglickém jazyce. Bude připravena smlouva o participaci SFS na snížení ztráty časopisu za rok 2008 a 2009, představitelé SFS přislíbili zaplacení příspěvku na pokrytí ztráty časopisu.

Byla vybrána definitivní verze pamětní desky za lékárníky padlé v 1. světové válce, která bude odhalena 27. listopadu 2009 při příležitosti oslav 40. výročí založení Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Bude instalována destička s doplňujícím textem: „Zde instalovaná pamětní deska je připomenutím původního památníku obětem války a nacizmu z řad farmaceutů z roku 1947, původně umístěného v Lékárnickém domě v Praze 2. Deska byla zbudována na základě iniciativy a prostředků České farmaceutické společnosti ČLS JEP“.

Na návrh sekce nemocničních lékárníků výbor ČFS podpoří zachování původních pěti oborů specializačního vzdělávání pro farmaceutické asistentky, tj. včetně nemocničního lékárenství a veřejného lékárenství. Konečné znění dopisu pro MZ vypracuje sekce nemocničních lékárníků.

Spolek farmaceutů v Hradci Králové uspořádal setkání při příležitosti významného životního jubilea RNDr. PhMr. Jaroslava Jíry, dlouholetého aktivního člena České farmaceutické společnosti.

Výbor projednal další administrativní náležitosti včetně vydání dalších tří osvědčení pro přípravu cytostatik v lékárnách a dále přijetí nových členů do ČFS.

Příští schůze výboru společnosti a představitelů odborných sekcí ČFS se plánuje 9. prosince 2009 do Lékařského domu v Praze.

P. Komárek


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se