Terapeutické možnosti fytokanabinoidů a syntetických derivátů působících na endokanabinoidní systém u člověka


Autoři: J. Péč 1;  E. Riedingerová 2;  J. Martin 1;  Z. Kršková 1;  J. Dušek 1
Působiště autorů: Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmacognosy 1;  Palacký University Olomouc, Faculty of Medicine 2
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2008; 57, 195-207
Kategorie: Přehledy a odborná sdělení

Souhrn

Z farmaceutického a medicínského hlediska je konopí seté zajímavý a perspektivní materiál. Obsahuje biologicky aktivní kanabinoidy, jejichž izolace a identifikace v 60. letech 20. století umožnily bouřlivý výzkum, který přináší i v dnešní době zajímavé poznatky. Jedná se především o odhalování lidské fyziologie endokanabinoidního systému a farmakologických účinků kanabinoidů či odvozených syntetických látek. Dále se vývoj ubírá k lékovým formám s vhodnou cestou podání a farmakokinetickými parametry pro využití v klinické praxi. Kanabinoidy otevírají zcela nové cesty ovlivnění řady závažných lidských chorob a mohou se tak stát perspektivní skupinou potenciálních léčiv. Tento přehledový článek uvádí účinky kanabinoidů v souvislosti s ovlivněním endokanabinoidního systému, jejich využití ve farmakoterapii, nežádoucí účinky, interakce s ostatními léky a používané lékové formy. Doplňkově jsou také zmíněny související zákony platné v České republice, doplněné forenzními metodami detekce kanabinoidů.

Klíčová slova:
Cannabis sativa – endokanabinoidní systém – farmakoterapie – nežádoucí účinky – lékové interakce – legislativa


Zdroje

1. Bruneton, J.: Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal plants. 2nd ed. Paris, Lavoisier Publishing Inc., 1999, 445–459.

2. Jahodář, L.: Farmakobotanika, semenné rostliny. Praha, Karolinum, 2006, s. 87.

3. Guy, G. W., Whittle, B. A., Robson, P. J. eds.: The Medicinal Uses of Cannabis and Cannabinoids. London, Pharmaceutical Press, 2004, s. 71–79, 103–129, 141–197.

4. http://www.cannabisoffice.nl/eng/index.html, Information for physicians and pharmacists (20. 5. 2008).

5. Hrdina, V., Hrdina, R., Jahodář, L. et al.: Přírodní toxiny a jedy. Praha, Galén a Karolinum, 2004, s. 87.

6. Brown, D. T. eds.: Cannabis: the Genus Cannabis. (Medicinal and aromatic plants: industrial profiles; v. 4). Amsterdam, Harwood Academic Publishers, 1998, s. 55–67, 253–272.

7. Dewick, P. M.: Medicinal Natural Products, A Biosynthetic Approach. 2nd ed. Chichester, J. Wiley & Sons Ltd., 2001, s. 85–89.

8. ElSohly, M. A., Slade, D.: Life Sci., 2005; 78, 539–548.

9. Russo, E. B.: Chem. Biodiv., 2007; 4, 1614–1648.

10. McPartland, J. M., Russo, E. B.: J. Cannabis. Ther., 2001; 1, 103–132.

11. Bisogno, T.: J. Neuroendocrinol., 2008; 20 (Suppl. 1), 1–9.

12. Howlett, A. C., Barth, F., Bonner, T. I. et al.: Pharmacol. Rev., 2002; 54, 161–202.

13. Viveros, M. P., Marco E. M., Llorente R. et al.: Neural Plast., 2007; 2007, 1–12.

14. Sander, B., Flygare, J.: Semin. Cancer Biol., 2008; 18, s. 176–189.

15. Labar, G., Micheaux, C.: Chem. Biodiv., 2007; 4, 1882–1902.

16. Wang, J., Ueda, N.: Curr. Opin. Nephrol. Hypertens., 2008; 17, 1–10.

17. Kunos, G.: Am. J. Med., 2007; 120 (9A), S18–S24.

18. Rea, K., Roche, M., Finn, D. M.: Br. J. Pharmacol., 2007; 152, 633–648.

19. Costa, B.: Chem. Biodiv., 2007; 4, 1664–1677.

20. Hashimotodani, Y., Ohno-Shosaku, T., Kano, M.: Curr. Opin. Neurobiol., 2007; 17, 360–365.

21. Fišar, Z.: Chem. Listy, 2006; 100, s. 314–322.

22. Bisogno, T., Di Marzo, V.: Pharmacol. Res., 2007; 56, 428–442.

23. Hohman, A. G., Suplita, R. L.: AAPS J., 2006; 8 (4), E693–E708.

24. Klein, T., W., Newton, C., T.: Therapeutic Potential of Cannabinoid-Based Drugs. In: Shurin, M., R., Smolkin, Y., S. eds. Immune Mediated Dissease vol. 601. New York, Springer, 2007, s. 395–413.

25. Pacher, P., Sándor, B., Kunos, G.: Pharmacol. Rev., 2006; 58, 389–462.

26. Benito, C., Tolón, R. M., Pazos, M. R. et al.: Br. J. Pharmacol., 2008; 153, 277–285.

27. Partwee, R. G.: Br. J. Pharmacol., 2008; 153, 199–215.

28. Ben Amar, M.: J. Ethnopharmacol., 2006; 105, 1–25.

29. Basavarajappa, B. S.: Protein. Pept. Lett., 2007; 14, 237–246.

30. Rouzer, C. A., Lawrence, J. M.: J. Biol. Chem., 2008; 283, 8065–8069.

31. Russo, E. B., Guy, G. F., Robson, P. J.: Chem. Biodiv., 2007; 4, 1729–1743.

32. Hayakawa, K., Mishima, K., Hazekawa, M. et al.: Brain Res., 2008; 1188, 157–164.

33. Mechoulam, R., Peters, M., Murillo-Rodriguez, E. et al.: Chem. Biodiv., 2007; 4, 1678–1692.

34. Micromedex® Healthcare Series, Thomson Micromedex, http://www.thomsonhc.com (20. 5. 2008).

35. Wright, K. L., Duncan, M., Sharkey, K. A.: Br. J. Pharmacol., 2008; 153, 263–270.

36. Haney, M., Gunderson, E. W., Rabkin, J. et al.: J. Acquir. Immune. Defic. Syndr., 2007; 45, 545–554.

37. Hradec, J.: Remedia, 2005; 2, 163–168.

38. Bellocchio, L., Vicennati, V., Cervino, C. et al.: Am. J. Cardiol., 2007; 100 (Suppl.), s. 7P–17P.

39. http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php (20. 5. 2008, Acomplia).

40. Mikro-verze AISLP – ČR, 2008.1 pro MS Windows.

41. Mitchel, P., B., Morris, M., J.: Lancet, 2007; 370, s. 1671–1672.

42. http://www.sukl.cz/sukl-upozornuje-na-kontraindikace-u-pripravku-acomplia (20. 5. 2008).

43. Pan, H. L., Wu, Z. Z., Zhou, H. Y. et al.: Pharmacol. Ther., 2008; 117, 141–161.

44. Nurmikko, T. J., Serpell, M. G., Hoggart, B. et al.: Pain, 2007; 133, 210–220.

45. Lienau, F. S., Füllgraf, H., Moser, A. et al.: Eur. J. Neurol., 2007; 14, 1162–1169.

46. http://www.gwpharm.com/sativex.asp (20. 5. 2008).

47. Docagne, F., Mestre, L., Loría, F. et al.: Expert Opin. Ther. Targets, 2008; 12, 185–189.

48. Smith, P. F.: Expert. Rev. Neurother., 2007; 7, 1157–1163.

49. Papathanasopoulos, P., Messinis, L., Lyros, E. et al.: J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci., 2008; 20, 36–51.

50. Centonze, D., Finazzi-Agró, A., Bernardi, G. et al.: Trends Pharmacol. Sci., 2007; 28, 180–187.

51. Micale, V., Mazzola, C., Drago, F.: Pharmacol. Res., 2007; 56, 382–392.

52. Gilbert, G. L., Kim, H. J., Waataja, J. J. et al.: Brain Res., 2007; 1128, 61–69.

53. Seamon, M. J., Fass, J. A., Maniscalco-Feichtl, M. et al.: Am. J. Health-Syst. Pharm., 2007; 64, 1037–1044.

54. Kunos, G., Gao, B.: Gastroenterology, 2008; 134, 622–625.

55. Hézode, C., Zafrani, E. S., Roudot-Thoraval, F. et al.: Gastroenterology, 2008; 134, 432–439.

56. Ricci, G., Cacciola, G., Altucci, L. et al.: Gen. Comp. Endocrinol., 2007; 153, 320–322.

57. Harkany, T., Guzmán, M., Galve-Roperh, I. et al.: Trends. Pharmacol. Sci., 2006; 28, 83–92.

58. Solinas, M., Yasar, S., Goldberg, S. R.: Pharmacol. Res., 2007; 56, 393–405.

59. Fattore, L., Fadda, P., Fratta, W.: Pharmacol. Res., 2007; 56, 418–427.

60. Saario, S. M., Laitinen, J. T.: Bas. Clin. Pharma. & Tox., 2007; 101, 287–293.

61. Huestis, M., A.: Chem. Biodiv., 2007; 4, 1770–1804.

62. Kalant, H.: Clin. Pharmacol. Ther., 2008; 83, 517–519.

63. Aldington, S., Harwood, M., Cox, B. et al.: Eur. Respir. J., 2008; 31, 280–286.

64. Aldington, S., Harwood, M., Cox, B. et al.: Otolaryngol. Head Neck Surg., 2008; 138, 374–380.

65. Hazekamp, A., Ruhaak, R., Zuurman, L. et al.: J. Pharm. Sci., 2006; 95, 1308–1317.

66. http://www.storz-bickel.com/vaporizer/volcano-vaporization-system.html# (20. 5. 2008).

67. Dussy, F. E., Hamberg, C., Luginbühl, M. et al.: Forensic. Sci. Int., 2005; 149, 3–10.

68. Evans, W. C. (eds.): Trease and Evans Pharmacognosy. 15th ed. Edinburg, W. B. Saunders, 2002, s. 51, 53–54, 501–503.

69. Hazekamp, A., Bastola, K., Rashidi, H. et al.: J. Ethnopharmacol., 2007; 113, 85–90.

70. http://www.mze.cz/, Situační a výhledová zpráva len a konopí, červen 2007 (20. 5. 2008).

71. Hazekamp, A.: Cannabinoids, 2006; 1, 1–9.

72. http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=410& CT1=0 (20. 5. 2008).

73. http://www.drogy–info.cz/index.php/info/drogy_a_zakon (20. 5. 2008).

74. Kabátová, N.: Bulletin Národní referenční laboratoře; 2005, IX(3), s. 33–58.

75. Zákon o návykových látkách č. 167/1998 Sb.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5

2008 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se