Jubileum Doc. RNDr. PhMr. Jaroslava Sovy, CSc.


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2008; 57, 234
Kategorie: Zprávy

Je pro mě milou příležitostí připomenout, že doc. RNDr. PhMr. Jaroslav Sova, CSc., dlouholetý člen katedry anorganické a organické chemie na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, oslavil 13. října 2008 své osmdesáté narozeniny. Pana docenta znám již od dob svého studia, poté následovalo dlouhé období našeho společného působení na oddělení Obecné a anorganické chemie a po jeho odchodu do důchodu se s ním setkávám na příležitostných schůzkách katedry. A mohu upřímně konstatovat, že pan docent se téměř nemění. Stále je nabit novými encyklopedickými znalostmi, neopustil ho zájem o dění na fakultě, číší z něho jeho smysl pro důslednost a pečlivost.

jp_896_p_1
Obr. 1. jp_896_p_1

Jaroslav Sova patří mezi budovatele českého farmaceutického školství, kterému věnoval celý svůj aktivní věk. Po studiu farmacie na Masarykově univerzitě v Brně pracoval jeden rok ve Výzkumném ústavu organických syntéz v Pardubicích-Rybitví. V roce 1953 se stal řádným aspirantem Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde již v roce 1956 úspěšně obhájil dizertační práci. Následně zahájil svoji pedagogickou činnost na této fakultě a v roce 1960 po spojení brněnské fakulty s Farmaceutickou fakultou Komenského univerzity v Bratislavě přešel do Bratislavy. Třetím místem jeho působení byla nově vzniklá Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kam nastoupil v roce 1971. Podobně jako většina učitelů této fakulty poměrně značný čas musel věnovat budováním nových laboratoří, vědeckých projektů i profilů výuky. Působil na katedře anorganické a organické chemie, kde vyučoval organickou chemii, laboratorní techniku a od roku 1974 až do svého odchodu do důchodu v roce 1997, kdy byl vedoucím oddělení obecné a anorganické chemie, se výhradně věnoval této disciplíně, kterou velmi rád přednášel a zkoušel. Doc. Sova byl významným vysokoškolským pedagogem. Je spoluautorem celostátní učebnice Obecné a anorganické chemie pro farmaceuty, podílel se i na jejím druhém upraveném vydání vydaném v roce 2007. Je spoluautorem učebnice Organická chemie a monografie Chemická léčiva, která tvoří základ výuky farmaceutické chemie.

Odborná i pedagogická kvalita doc. Sovy mohla být uznána oficiálně teprve po roce 1989. Vědecko-pedagogická hodnost docent mu byla přiznána v roce 1990. Po listopadu 1989 se aktivně podílel na chodu fakulty jako proděkan pro studijní a pedagogickou činnost. Tuto funkci zastával dvě volební období.

Do dalších let přeji jménem svým a všech kolegů katedry anorganické a organické chemie docentu Sovovi mnoho zdraví, radosti ze života a spokojenosti v kruhu svých blízkých.

Věra Klimešová


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5

2008 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se