Doc. dr. Jan Baloun osmdesátníkem


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2008; 57, 234-235
Kategorie: Zprávy

Dne 31. července 2008 se dožil osmdesáti let doc. dr. PhMr. ing. Jan Baloun, CSc., někdejší vedoucí katedry farmaceutické botaniky a ekologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a přednosta Ústavu přírodních léčiv Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

Jubilant se narodil v Rakovníku a v letech 1939–1947 vystudoval reálné gymnázium v Jindřichově Hradci. Po maturitě a jednoleté praxi v lékárně absolvoval farmaceutické studium na lékařské fakultě v Bratislavě, kde dosáhl v roce 1951 titul magistr farmacie. Poté nastoupil jako asistent na katedru farmakognozie této fakulty. Zde v roce 1953 obhájil dizertační práci a získal titul doktora farmacie. Kromě práce v oblasti hodnocení drog se zaměřil na tehdy nově zaváděnou disciplínu – pěstování léčivých rostlin. V letech 1953–1958 vystudoval při zaměstnání agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Od roku 1960, kdy byl z politických důvodů propuštěn z bratislavské farmaceutické fakulty (byl označen jako „masarykovský intelektuál, který nepatří na socialistickou vysokou školu), pracoval 5 let jako samostatný inženýr ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv v Bratislavě. V roce 1965 nastoupil jako odborný asistent na katedru fyziologie rostlin přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, zde v roce 1971 obhájil kandidátskou dizertaci a získal hodnost kandidáta biologických věd. Dne 1. října 1971 přešel na Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde byl pověřen vedením katedry farmaceutické botaniky. V roce 1979 obhájil na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy habilitační práci a rok nato byl jmenován docentem farmaceutické botaniky. Po listopadu 1989 působil jako proděkan fakulty. V této funkci se zasloužil o dobudování fakulty dostavbou auly a započetím výstavby moderně pojaté zahrady léčivých rostlin. Zúčastnil se také jednání, která vyústila ve zřízení farmaceutické fakulty v Brně. Na tuto fakultu přešel v roce 1992; působil zde jako přednosta ústavu a proděkan a přednášel farmaceutickou i veterinární botaniku až do svého odchodu do důchodu roku 1995.

V oblasti vědeckého výzkumu se zabýval hodnocením tříslovinných drog, některými aspekty výživy a ochrany léčivých rostlin a od roku 1965 zejména účinkem tetracyklinových antibiotik na rostliny. Je autorem řady původních, rešeršních a populárně naučných prací, několika vysokoškolských učebních textů, učebnic pro střední zdravotnické školy a vedoucím autorského kolektivu knihy Rostliny způsobující otravy a alergie (1989). Při různých příležitostech odezněla řada jeho odborných referátů. V pedagogické oblasti se kromě farmaceutické botaniky intenzivně věnoval výuce nově zavedené disciplíny – ekologie. Byl členem vědeckých rad obou českých farmaceutických fakult.

V letech 1957–1960 pracoval jako člen redakční rady společného sborníku prací „Acta facultatis brunensis et bratislavensis“, v roce 1970 byl předsedou redakční rady časopisu „Naše liečivé rastliny“, v letech 1986–1988 předsedou pěstitelské sekce Ústředního poradního sboru pro pěstování a sběr léčivých rostlin při Ministerstvu zdravotnictví ČSR.

Široký rozhled, fundovanost v oboru a zkušenosti z mnohaletého pedagogického působení řadí doc. Balouna mezi přední farmaceutické pedagogy. Přispěla k tomu i jeho neutuchající snaha po stálém rozvoji farmaceutické botaniky v duchu novodobých poznatků a vývojových trendů. Jeho práce byla oceněna bronzovou medailí Univerzity Karlovy za rozvoj farmaceutické botaniky (1988), medailí farmaceutické fakulty UK za budování a rozvoj fakulty (1994) a medailí Farmaceutické fakulty VFU v Brně za budování fakulty (2001).

Doc. Baloun si svou rozvážnou, mírnou a skromnou povahou, svým rozhledem a vynikajícím přístupem ke spolupracovníkům i studentům získal mnoho příznivců a přátel. Jejich jménem i jménem svým bych mu chtěl při této příležitosti popřát do dalších let plné zdraví a spokojenost v osobním životě.

Luděk Jahodář


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5

2008 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se