Ze zasedání Výboru České farmaceutické společnosti


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2008; 57, 94
Kategorie: Z činnosti farmaceutických společností

Dne 13. března 2008 se konalo na Farmaceutické fakultě UK v Hradci králové první letošní zasedání výboru České farmaceutické společnosti (ČFS) ČLS JEP. Jednání vedl předseda ČFS prof. L. Jahodář.

Úvodem předseda zkontroloval jednotlivé body z minulé schůze výboru ČFS a jejich plnění a projednal aktuální korespondenci za poslední období.

X. sjezd ČFS se bude konat 17. května 2008 v rámci II. kongresu praktického lékárenství (16.–17. května 2008) v Regionálním centru Olomouc. Pozváni budou hosté ze Slovenské farmaceutické společnosti, představitelé farmacie ze státní správy ČR a ČLK. Při sjezdu bude v plenárním zasedání kromě příslušné sjezdové agendy prezentováno za jednotlivé sekce ČFS 8 odborných přednášek. Jejich souhrny budou zveřejněny v časopisu Česká a slovenská farmacie. Vedoucí redaktor tohoto časopisu zašle autorům přednášek informace o jejich rozsahu a termínu odevzdání. Po diskuzi výbor rozhodl, že vzhledem k nedostatku časového prostoru nebude otevřena sekce posterů.

V rámci zahraničních aktivit informoval předseda ČFS o připravované návštěvě předsedkyně kongresového výboru FIP paní G. R. Baumen ve dnech 30. března až 3. dubna 2008 v Praze. Cílem její návštěvy je prověřit možnost pořádání kongresu FIP 2011 v Praze. Výbor schválil účast zástupců ČFS na kongresu FIP 2008 do Basileje, na světový Kongres technologie léků do Barcelony a na kongres se zasedáním Rady EUFEPS do Lublaně.

Při zasedání Výboru ČFS se konalo jednání se zástupci agentury Garant International o spolupráci při pořádání XII. kongresu ISOPP (Mezinárodní společnosti onkologické farmacie) v roce 2010 v Praze. Pro vedení této mezinárodní společnosti připravila agentura nabídku a jednání budou pokračovat.

Výbor projednal žádost předsedkyně Sekce historie farmacie dr. M. Lisé o možnost umístění pamětní desky lékárníkům padlým v 1. světové válce. Je třeba připravit podklady pro žádost na vedení ČLS, druhou variantou bude požádat ČLK.

Výbor projednal Výzvu ředitele SÚKL odborným společnostem ke spolupráci v souvislosti s novou kompetencí tohoto ústavu v oblasti stanovení výše a podmínek úhrad léčivých přípravků. Předseda ČFS si vyžádá další informace a bude ředitele SÚKL kontaktovat.

Předseda ČFS prof. L. Jahodář seznámil přítomné s dotazníkem rezortní analýzy potřeb pracovníků jednotlivých zdravotnických profesí a oborů kterou MZ ČR zadalo Institutu sociálního rozvoje. Členové výboru se shodli ve formulacích odpovědí na jednotlivé otázky.

Výbor jednal o otázce stanov ČFS. Členové výboru si připraví připomínky či návrhy na změny současných stanov a zašlou je do 30. dubna 2008 vědeckému sekretáři ČFS prof. P. Solichovi, který je zpracuje pro případné projednání na Sjezdu ČFS.

Výbor navázal na jednání představitelů ČFS a SFS ohledně ekonomické situace časopisu Česká a slovenská farmacie, které se konalo 8. ledna 2008 v Praze. Zápis z uvedeného jednání výbor ČFS schválil a je přílohou k zápisu z této schůze. Dává na zvážení případné další změny v redakční radě. Souhlasí s úpravou návrhu na Dohodu o spolupráci mezi ČLS JEP a ČFS při vydávání časopisu Česká a slovenská farmacie. Výbor rozhodl, že vzhledem k ekonomické ztrátě časopisu za rok 2007 bude požádán Výbor SFS o pokrytí jedné třetiny této ztráty.

Výbor projednal další administrativní náležitosti a došlou korespondenci, připomínky jednotlivých členů výboru včetně přijetí 13 nových členů, kteří se v roce 2008 do ČFS přihlásili. Výbor schválil vyřazení některého materiálu z inventáře.

Příští schůze výboru ČFS se předběžně uskuteční v pátek 16. května 2008 v 15 hodin v hotelu Sigma před konáním X. sjezdu ČFS v Olomouci.

P. Komárek


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2008 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se