Ze zasedání Výboru České farmaceutické společnosti


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2008; 57, 94
Kategorie: Z činnosti farmaceutických společností

Dne 13. března 2008 se konalo na Farmaceutické fakultě UK v Hradci králové první letošní zasedání výboru České farmaceutické společnosti (ČFS) ČLS JEP. Jednání vedl předseda ČFS prof. L. Jahodář.

Úvodem předseda zkontroloval jednotlivé body z minulé schůze výboru ČFS a jejich plnění a projednal aktuální korespondenci za poslední období.

X. sjezd ČFS se bude konat 17. května 2008 v rámci II. kongresu praktického lékárenství (16.–17. května 2008) v Regionálním centru Olomouc. Pozváni budou hosté ze Slovenské farmaceutické společnosti, představitelé farmacie ze státní správy ČR a ČLK. Při sjezdu bude v plenárním zasedání kromě příslušné sjezdové agendy prezentováno za jednotlivé sekce ČFS 8 odborných přednášek. Jejich souhrny budou zveřejněny v časopisu Česká a slovenská farmacie. Vedoucí redaktor tohoto časopisu zašle autorům přednášek informace o jejich rozsahu a termínu odevzdání. Po diskuzi výbor rozhodl, že vzhledem k nedostatku časového prostoru nebude otevřena sekce posterů.

V rámci zahraničních aktivit informoval předseda ČFS o připravované návštěvě předsedkyně kongresového výboru FIP paní G. R. Baumen ve dnech 30. března až 3. dubna 2008 v Praze. Cílem její návštěvy je prověřit možnost pořádání kongresu FIP 2011 v Praze. Výbor schválil účast zástupců ČFS na kongresu FIP 2008 do Basileje, na světový Kongres technologie léků do Barcelony a na kongres se zasedáním Rady EUFEPS do Lublaně.

Při zasedání Výboru ČFS se konalo jednání se zástupci agentury Garant International o spolupráci při pořádání XII. kongresu ISOPP (Mezinárodní společnosti onkologické farmacie) v roce 2010 v Praze. Pro vedení této mezinárodní společnosti připravila agentura nabídku a jednání budou pokračovat.

Výbor projednal žádost předsedkyně Sekce historie farmacie dr. M. Lisé o možnost umístění pamětní desky lékárníkům padlým v 1. světové válce. Je třeba připravit podklady pro žádost na vedení ČLS, druhou variantou bude požádat ČLK.

Výbor projednal Výzvu ředitele SÚKL odborným společnostem ke spolupráci v souvislosti s novou kompetencí tohoto ústavu v oblasti stanovení výše a podmínek úhrad léčivých přípravků. Předseda ČFS si vyžádá další informace a bude ředitele SÚKL kontaktovat.

Předseda ČFS prof. L. Jahodář seznámil přítomné s dotazníkem rezortní analýzy potřeb pracovníků jednotlivých zdravotnických profesí a oborů kterou MZ ČR zadalo Institutu sociálního rozvoje. Členové výboru se shodli ve formulacích odpovědí na jednotlivé otázky.

Výbor jednal o otázce stanov ČFS. Členové výboru si připraví připomínky či návrhy na změny současných stanov a zašlou je do 30. dubna 2008 vědeckému sekretáři ČFS prof. P. Solichovi, který je zpracuje pro případné projednání na Sjezdu ČFS.

Výbor navázal na jednání představitelů ČFS a SFS ohledně ekonomické situace časopisu Česká a slovenská farmacie, které se konalo 8. ledna 2008 v Praze. Zápis z uvedeného jednání výbor ČFS schválil a je přílohou k zápisu z této schůze. Dává na zvážení případné další změny v redakční radě. Souhlasí s úpravou návrhu na Dohodu o spolupráci mezi ČLS JEP a ČFS při vydávání časopisu Česká a slovenská farmacie. Výbor rozhodl, že vzhledem k ekonomické ztrátě časopisu za rok 2007 bude požádán Výbor SFS o pokrytí jedné třetiny této ztráty.

Výbor projednal další administrativní náležitosti a došlou korespondenci, připomínky jednotlivých členů výboru včetně přijetí 13 nových členů, kteří se v roce 2008 do ČFS přihlásili. Výbor schválil vyřazení některého materiálu z inventáře.

Příští schůze výboru ČFS se předběžně uskuteční v pátek 16. května 2008 v 15 hodin v hotelu Sigma před konáním X. sjezdu ČFS v Olomouci.

P. Komárek


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2008 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se