Sedmdesátka doc. RNDr. Jiřího Hartla, CSc.


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2008; 57, 103
Kategorie: Zprávy

Dne 26. března oslavil doc. RNDr. Jiří Hartl, CSc., významný farmaceutický chemik, své životní jubileum. Narodil se v roce 1938 v Lulči, okres Vyškov. Po absolvování základní školní docházky v rodné obci a ve Vyškově získal středoškolské vzdělání na Střední průmyslové škole chemické v Brně. Po maturitě byl přijat na Farmaceutickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, avšak se svými spolužáky a pedagogy musel kvůli reorganizaci farmaceutického školství v roce 1960 přejít na Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského do Bratislavy, kde ukončil své pregraduální studium v roce 1962 jako promovaný farmaceut. Titul RNDr. získal v roce 1966. Po základní vojenské službě nastoupil jako asistent na Katedru farmaceutické chemie na Farmaceutické fakultě UK v Bratislavě, kde vytrval až do roku 1971. Poté se stal učitelem stejnojmenné katedry jako jeden z vůbec prvních pedagogů na nově vznikající Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Vedle pedagogických povinností se v těchto letech doc. Hartl zabýval rovněž vědecko-výzkumnou činností, nejprve potenciálními léčivy s účinkem místně anestetickým, později se zaměřil na hledání nových potenciálních terapeutik zhoubného bujení. V roce 1973 úspěšně obhájil dizertační práci s názvem „Studie ve skupině antineoplasticky účinných kyselin 4,4’-diaryl-2,3--dihalogenisokrotonových“ a získal hodnost kandidáta farmaceutických věd ve specializaci farmaceutická chemie. Docentem pro obor farmaceutická chemie byl jmenován v roce 1985. Vedení katedry převzal po prof. Palátovi v roce 1990 a tuto funkci vykonával do roku 2001. Vedle přednášení a zkoušení profilového předmětu farmaceutická chemie je jeho jméno pro mnoho absolventů hradecké farmaceutické fakulty neodmyslitelně spojeno rovněž s předmětem Příprava chemických léčiv (později Technologie syntetických léčiv), jehož výuku během 80. let minulého století zabezpečoval. V 90. letech se jím vedený kolektiv soustředil na výzkum potenciálních chemoterapeutik tuberkulózy, antimykotik a antiflogistik odvozených od pyridinu a pyrazinu. V tomto období byl rovněž úspěšným řešitelem několika výzkumných projektů Grantové agentury Univerzity Karlovy.

jp_1204_p_1
Obr. 1. jp_1204_p_1

Vedle pedagogické a výzkumné práce doc. Hartl vykonával významné akademické funkce. Byl dlouholetým členem Vědecké rady Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. V letech 1990–1993 byl předsedou komise pro obhajoby kandidátských dizertačních prací z vědního oboru farmaceutická chemie, po reorganizaci postgraduálního studia byl dlouhá léta předsedou oborové rady postgraduálního oboru Farmaceutická chemie. Členem Oborové rady Farmaceutické chemie byl i na obnovené Farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Od roku 1993 byl členem zkušební komise pro aprobační zkoušku k povolení výkonu povolání farmaceutů – cizinců.

Ačkoli si již několik let užívá důchodu, stále se aktivně podílí na pedagogických i vědeckých úkolech katedry formou konzultací, oponentských posudků, členstvím ve zkušebních komisích. Do současnosti stále přednáší a zkouší profilovou disciplínu Farmaceutická chemie. Pod jeho vedením byla úspěšně obhájena celá řada diplomových prací, byl školitelem několika rigorózních a doktorských dizertačních prací. Je spoluautorem rozsáhlého kompendia „Chemická léčiva“ a několika titulů skript pro výuku farmaceutické chemie.

Doc. Hartl je autorem či spoluautorem 16 patentů (včetně mezinárodních), dále více než 40 původních prací a přehledů. Aktivně se účastnil řady vědeckých konferencí, kde prezentoval řadu odborných přednášek a plakátových sdělení. Z nich má pro české a slovenské farmaceutické chemiky mimořádný význam tradiční a každoročně pořádaná konference „Syntéza a analýza léčiv“, na jejíž organizaci a zajištění se doc. Hartl pravidelně podílel.

Ve výčtu jeho aktivit nelze opomenout mnohaleté záslužné působení doc. Hartla v České farmaceutické společnosti. Od roku 1990 byl jejím místopředsedou a zároveň předsedou Sekce syntetických léčiv. Byl také dlouholetým členem terminologické sekce Lékopisné komise Ministerstva zdravotnictví ČR.

Za kolektiv Katedry farmaceutické chemie a kontroly léčiv i jménem pedagogů Farmaceutické fakulty v Hradci Králové přejeme jubilantovi mnoho zdraví, spokojenost v osobním životě a především hodně sil pro jeho další aktivity nejen na fakultě, ale i k realizování plánů na zvelebení domku a zahrádky.

V. Opletalová, M. Doležal


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2008 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se