K životnímu jubileu prof. RNDr. Rolfa Karlíčka, DrSc.


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2008; 57, 103-104
Kategorie: Zprávy

V březnu 2008 oslavil významné a kulaté životní jubileum prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc. Narodil se v roce 1938 v Raciborzi v Polsku. Po absolvování Střední průmyslové školy chemické v Brně zahájil studium farmacie na Farmaceutické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita) a dokončil v roce 1964 na Farmaceutické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Svůj zájem o analytickou chemii projevoval již během svého vysokoškolského studia, kdy se jako student aktivně podílel na vědecko-výzkumné činnosti Katedry analytické chemie. Od roku 1965 začal pracovat na uvedené katedře jako vysokoškolský učitel. V roce 1971 se prof. Karlíček stal zaměstnancem nově vzniklé Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a významně se podílel na koncipování i realizaci pedagogicko-vědeckého programu Katedry analytické chemie. V roce 1973 se stal kandidátem chemických věd, v roce 1984 byl jmenován docentem analytické chemie, v roce 1988 získal vědeckou hodnost doktora farmaceutických věd a v roce 1992 byl jmenován řádným profesorem pro obor analytická chemie. Vedoucím katedry analytické chemie se stal v roce 1989 a v této funkci působil až do roku 2003. Je stálým členem vědecké rady Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, po mnoho let byl i členem vědecké rady Karlovy Univerzity v Praze. Po dvě funkční období zastával funkci proděkana pro vědeckou činnost.

V pedagogické oblasti prof. Karlíček se svými spolupracovníky zajišťoval výuku předmětů Analytická chemie a Speciální metody instrumentální analýzy pro studijní program Farmacie a podstatně se podílel na přípravě celého programu Zdravotnická bioanalytika. Pod jeho vedením úspěšně zakončilo studium mnoho diplomantů a také studentů doktorského studia v studijním programu Kontrola chemických léčiv. Je spoluautorem učebnice „Analytická chemie“ a učebních textů pro farmaceuty a zdravotnické bioanalytiky z předmětů, jejichž výuku zajišťuje Katedra analytické chemie. Dále je členem oborové rady doktorského studia Kontrola chemických léčiv, Toxikologie přírodních látek a oborové rady Farmaceutická chemie na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně.

jp_1205_p_1
Obr. 1. jp_1205_p_1

Vědecko-výzkumná činnost prof. Karlíčka se zabývala především studiem komplexotvorných reakcí, analýzou léčiv a automatizací analytických postupů. Zvlášť významný je vědecký přínos v oblasti rozvoje techniky průtokové injekční analýzy (FIA) v naší republice a uplatnění této metody ve farmacii. Analyzátor FIA-20, na jehož koncepci a zajištění výroby se přímo podílel, byl po dlouhou dobu využíván řadou kontrolně-analytických laboratoří jako jediný dostupný přístroj na republikové úrovni. V poslední době se věnuje také rozvoji metody sekvenční injekční analýzy (SIA) a jejímu využití ve farmaceutické analýze. Prof. Karlíček je autorem nebo spoluautorem více než 120 původních vědeckých prací a 4 patentově chráněných vynálezů.

Během své dlouholeté aktivní vědecko-výzkumné činnosti byl hlavním řešitelem či spoluřešitelem značného množství výzkumných projektů především z grantových agentur ČR, MZ, MŠMT, Univerzity Karlovy a Fondu rozvoje VŠ. Od roku 2005 je hlavním koordinátorem velkého Výzkumného projektu na Farmaceutické fakultě s názvem „Výzkum nových lékových struktur“, kde prosazuje progresivnost, efektivnost a preciznost. Uvedený projekt, ve kterém je zapojena prakticky polovina pracovníků fakulty, dosahuje pod jeho vedením dlouhodobě vynikajících výsledků.

Jménem všech členů Katedry analytické chemie i jménem jeho spolupracovníků na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové přejeme jubilantovi pevné zdraví, pohodu a neustálé nacházení plného uspokojení nejen ze své tvůrčí činnosti na fakultě, ale i plno radosti z růstu jeho vnoučat.

P. Solich, M. Pospíšilová


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2008 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se