K životnímu jubileu prof. RNDr. Rolfa Karlíčka, DrSc.


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2008; 57, 103-104
Kategorie: Zprávy

V březnu 2008 oslavil významné a kulaté životní jubileum prof. RNDr. Rolf Karlíček, DrSc. Narodil se v roce 1938 v Raciborzi v Polsku. Po absolvování Střední průmyslové školy chemické v Brně zahájil studium farmacie na Farmaceutické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita) a dokončil v roce 1964 na Farmaceutické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Svůj zájem o analytickou chemii projevoval již během svého vysokoškolského studia, kdy se jako student aktivně podílel na vědecko-výzkumné činnosti Katedry analytické chemie. Od roku 1965 začal pracovat na uvedené katedře jako vysokoškolský učitel. V roce 1971 se prof. Karlíček stal zaměstnancem nově vzniklé Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a významně se podílel na koncipování i realizaci pedagogicko-vědeckého programu Katedry analytické chemie. V roce 1973 se stal kandidátem chemických věd, v roce 1984 byl jmenován docentem analytické chemie, v roce 1988 získal vědeckou hodnost doktora farmaceutických věd a v roce 1992 byl jmenován řádným profesorem pro obor analytická chemie. Vedoucím katedry analytické chemie se stal v roce 1989 a v této funkci působil až do roku 2003. Je stálým členem vědecké rady Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, po mnoho let byl i členem vědecké rady Karlovy Univerzity v Praze. Po dvě funkční období zastával funkci proděkana pro vědeckou činnost.

V pedagogické oblasti prof. Karlíček se svými spolupracovníky zajišťoval výuku předmětů Analytická chemie a Speciální metody instrumentální analýzy pro studijní program Farmacie a podstatně se podílel na přípravě celého programu Zdravotnická bioanalytika. Pod jeho vedením úspěšně zakončilo studium mnoho diplomantů a také studentů doktorského studia v studijním programu Kontrola chemických léčiv. Je spoluautorem učebnice „Analytická chemie“ a učebních textů pro farmaceuty a zdravotnické bioanalytiky z předmětů, jejichž výuku zajišťuje Katedra analytické chemie. Dále je členem oborové rady doktorského studia Kontrola chemických léčiv, Toxikologie přírodních látek a oborové rady Farmaceutická chemie na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně.

jp_1205_p_1
Obr. 1. jp_1205_p_1

Vědecko-výzkumná činnost prof. Karlíčka se zabývala především studiem komplexotvorných reakcí, analýzou léčiv a automatizací analytických postupů. Zvlášť významný je vědecký přínos v oblasti rozvoje techniky průtokové injekční analýzy (FIA) v naší republice a uplatnění této metody ve farmacii. Analyzátor FIA-20, na jehož koncepci a zajištění výroby se přímo podílel, byl po dlouhou dobu využíván řadou kontrolně-analytických laboratoří jako jediný dostupný přístroj na republikové úrovni. V poslední době se věnuje také rozvoji metody sekvenční injekční analýzy (SIA) a jejímu využití ve farmaceutické analýze. Prof. Karlíček je autorem nebo spoluautorem více než 120 původních vědeckých prací a 4 patentově chráněných vynálezů.

Během své dlouholeté aktivní vědecko-výzkumné činnosti byl hlavním řešitelem či spoluřešitelem značného množství výzkumných projektů především z grantových agentur ČR, MZ, MŠMT, Univerzity Karlovy a Fondu rozvoje VŠ. Od roku 2005 je hlavním koordinátorem velkého Výzkumného projektu na Farmaceutické fakultě s názvem „Výzkum nových lékových struktur“, kde prosazuje progresivnost, efektivnost a preciznost. Uvedený projekt, ve kterém je zapojena prakticky polovina pracovníků fakulty, dosahuje pod jeho vedením dlouhodobě vynikajících výsledků.

Jménem všech členů Katedry analytické chemie i jménem jeho spolupracovníků na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové přejeme jubilantovi pevné zdraví, pohodu a neustálé nacházení plného uspokojení nejen ze své tvůrčí činnosti na fakultě, ale i plno radosti z růstu jeho vnoučat.

P. Solich, M. Pospíšilová


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2008 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se