Ze zasedání výboru České farmaceutické společnosti


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2008; 57, 45
Kategorie: Z činnosti farmaceutických společností

Dne 12. prosince 2007 se konala v Hradci Králové schůze výboru České farmaceutické společnosti (ČFS) rozšířeného o předsedy odborných sekcí ČFS. Jednání vedl předseda ČFS prof. L. Jahodář. Byly zkontrolovány jednotlivé body z minulé schůze a jejich plnění, probrána došlá korespondence a její řešení.

Výbor diskutoval přípravu a průběh X. Sjezdu ČFS 2008, který se koná v sobotu 17. května 2008 v Olomouci v rámci 2. kongresu praktického lékárenství (16.–17. května 2008). Tato akce ji organizována ve spolupráci s nakladatelstvím Solen. Sjezd je organizován jako jednodenní, v dopoledních hodinách bude plenární zasedání, odpoledne program sekcí. Jednotlivé sekce ČFS si připraví přednáškový program. Názvy přednášek se jménem autora zašlou předsedové sekcí vedoucímu redaktorovi časopisu Praktické lékárenství dr. P. Grodzovi, který zajistí zveřejnění rámcového programu v tomto časopisu, a doc. P. Komárkovi vedoucímu redaktorovi časopisu Česká a slovenská farmacie, kde budou publikovány všechny souhrny odborných sdělení.

V rámci činnosti týkající se zahraničních aktivit ČFS se kromě zajištění účasti na některých mezinárodních akcích projednávala možnost pořádání Světového kongresu Mezinárodní farmaceutické federace (FIP) v roce 2011 v Praze. Česká farmaceutická společnost odeslala oficiální dopis se žádostí o kandidaturu sekretariátu FIP a konzultovala se společností Check-in možnost spolupráce při pořádání této prestižní mezinárodní kongresové akce.

Účastníci zasedání byli v souvislosti diskuzí o webových stránkách ČFS informováni o možnosti přihlášky za člena ČFS na internetových stránkách, elektronická přihláška na Webu www.cfs-cls.cz funguje bez problémů a je využívána.

V rámci zasedání se jednalo o začlenění ČFS v rámci České lékařské společnosti, diskutovalo se o podmínkách tohoto členství a o příkladech z některých lékařských společností a možnosti konzultací variant tohoto členství.

Výbor diskutoval otázku Regionálních konzultantů, kteří budou krajským úřadům navrženi předsednictvem ČLS JEP. Tuto otázku bude ČFS konkrétně řešit po jednání Shromáždění představitelů organizačních složek ČLS v Praze 17. prosince 2008.

Jednání ohledně ekonomické situace časopisu Česká a slovenská farmacie se konalo 8. ledna 2008 v Praze ve 14 hodin v Lékařském domě v Praze. Zúčastnil se doc. P. Komárek, prof. L. Jahodář, prof. P. Solich a Mgr. J. Kotlář. Za NTS ČLS JEP vedoucí a ekonomický pracovník. Po tomto jednání se sešli 31. ledna 2008 v Praze představitelé ČFS a SFS a redakční rada časopisu k dalšímu jednání.

Výbor ČFS projednal otázku Stanov ČFS. Každý člen výboru si připraví případné připomínky či návrhy na změny a do 31. ledna 2008 je zašle vědeckému sekretáři ČFS, aby po další diskuzi mohly být předloženy ke schválení na Sjezdu ČFS 17. května 2008 v Olomouci.

Členové výboru projednali další administrativní náležitosti a souhlasili s přijetím 12 nových členů.

P. Komárek


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2008 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se