ČASOPIS ČESKÁ A SLOVENSKÁ FARMACIE V ROCE 2008


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2008; 57, 3
Kategorie: Úvodník

Rokem 2008 zahájil náš farmaceutický časopis, odborné periodikum České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti svůj 57. ročník. I nadále, stejně jako v předešlých letech a dobu celého svého trvání si zachovává vědecký charakter s tradicí postavenou na společné publikační činnosti českých a slovenských odborníků z oblasti farmacie a příbuzných oborů. Zveřejňuje nejnovější vědecké poznatky z oblasti farmacie a souvisejících oborů formou původních prací, příp. krátkých sdělení, kde čtenáři najdou převážně výsledky činnosti farmaceutického výzkumu. Publikované přehledy a odborná sdělení z jednotlivých oblastí farmacie slouží k získávání nových informací pro postgraduální i kontinuální vzdělávání, pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost i pro běžnou farmaceutickou praxi. Kromě výše uvedených rubrik publikuje články z historie farmacie a zveřejňuje informace z činnosti našich i zahraničních farmaceutických společností, různé zprávy a recenze knih i jiných odborných publikací. Náš časopis uveřejňuje stručné souhrny přednášek a sdělení z odborných akcí pořádaných oběma národními farmaceutickými společnostmi a jejich odbornými sekcemi. Rozsah a úpravu abstraktů je nutné dohodnout s naší redakcí v dostatečném předstihu. Obsah časopisu je limitován ročně 6 čísly s 52 stranami formátu A4.

Rozšířilo se zveřejňování publikaci článků s dedikací grantového či jinak finančně podporovaného výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů, které jsou zpoplatňovány a umožňují udržovat existenci našeho časopisu i v jeho tíživé ekonomické situaci. Velmi pozitivní ohlas má i možnost publikovat v časopise Česká a slovenská farmacie původní, příp. přehledové práce z oblasti výzkumu a vývoje podporovaných z veřejných zdrojů v anglickém jazyce. Česká a slovenská farmacie je vědecký časopis obou národních farmaceutických společností a jeho zaměření, charakter a jazyk musí této skutečnosti odpovídat. V minulém roce se v jednotlivých číslech časopisu publikovaly 1–3 články v anglickém jazyce. Tyto články v anglické verzi se v plném znění spolu s jejich anglickými a českými souhrny zveřejňují i na internetových stránkách časopisů ČLS JEP, u publikací v českém nebo slovenském jazyce se na těchto internetových stánkách zveřejňují jejich souhrny. Zvyšuje se tak citovatelnost našich autorů v mezinárodním měřítku. Na adrese www.clsjep.cz proto naleznete v rámci časopisů vydávaných Českou lékařskou společností J. E. Purkyně i časopis Česká a slovenská farmacie, jeho obsah, souhrny jednotlivých článků, plné texty anglicky psaných článků a další informace v českém i anglickém jazyce. Podle názvů článků, jednotlivých autorů, klíčových slov a dalších znaků jsou dostupná nejen běžná čísla časopisů, ale i články minulých ročníků. Zasílání anglicky psaných textů s anglickými i českými souhrny se řídí stejnými pravidly jako u českých/slovenských rukopisů – viz Pokyny autorům v každém čísle časopisu, kde jsou uvedeny i některé další podmínky pro jejich zveřejnění. Bližší informace ohledně zasílání rukopisů získáte kontaktem s naší redakcí, uvedeným v tiráži časopisu.

Kromě zveřejňování v síti Internet je náš časopis indexován v Embase/Excepta Medica, Medline/Index Medicus, Chemical Abstract, Chemical Titles, Analytical Abstracts, INIS Atomindex, International Pharmaceutical Abstracts a excerptován Bibliographia medica Čechoslovana, Scopus.

Abychom uspokojili co nejvyšší počet zájemců a podpořili publikační aktivitu mladých odborníků pregraduálního i postgraduálního studia, zkrátili jsme dobu zpracování rukopisů. Tím se zkracuje doba mezi přijetím příspěvků do redakce a jejich zveřejněním, což vede k věcné i finanční ekonomizaci vydavatelské činnosti. K tomu napomáhá především zasílání rukopisů do redakce v tištěné i elektronické verzi (viz Pokyny autorům).

Redakce časopisu přivítá vaše názory a připomínky k jeho obsahu i úpravě, aby sloužil co nejlépe nejen členům našich odborných společností, ale i všem, kteří se o vědecké poznatky ve farmacii a jejich aplikaci pro zdravotnictví zajímají.

Při této příležitosti redakce děkuje všem autorům, recenzentům a ostatním spolupracovníkům, kteří pomáhají zvyšovat kvalitu našeho časopisu, a tím i počet čtenářů a předplatitelů. Zájemci o nové předplatné mohou využít elektronické přihlášky na adrese http://www.clsjep.cz, nebo kontaktovat Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel./fax: 296 181 805, e-mail: spalova@cls.cz, či přímo redakci časopisu. Finančně náročnější vstupy zhoršují ekonomickou situaci časopisu. Proto přivítáme v našem časopise více inzertních aktivit. Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá Inzertní oddělení ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 224 266 253, tel./fax: 224 266 265, e-mail: ntsinzerce@cls.cz (viz tiráž).

Všem členům České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti i všem našim spolupracovníkům a čtenářům přejeme při příležitosti nového roku zdraví, úspěchy a všechno nejlepší.

redakce


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2008 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se