Znalosti, postoje a chování obyvatel ČR ve vztahu k samoléčení I. Znalosti a informace o lécích


Knowledge, Attitudes, and Behaviour of the Population of the Czech Republic to Self-Medication I: Knowledge of and Information on Drugs

A large survey carried out from June to September 2002 in the territory of the Czech Republic found and analyzed the knowledge of the population of the Czech Republic in relation to self-medication and o-t-c drugs and revealed the main problematic areas from the viewpoint of the public. The survey was particularly focused on the comprehensibility of information in drug information sheets, potential habit-formation, possible misuse and overdose of o-t-c drugs, safety of natural remedies, and possible interactions between o-t-c and prescription drugs. It is obvious that people continue to be afraid of possible undesirable effects of drugs. More than one third of responders consider o-t-c drugs safe from the viewpoint of habit-formation, more than 75 % of responders are aware of a risk of misuse and overdose, 79 % of responders view natural drugs as safer than the synthetic ones, and 73 % of responders are completely sure that there exist possible interactions between drugs.

Key words:
self-medication – over-the-counter drugs – drug information sheet – information


Autoři: L. Drhová
Působiště autorů: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2005; 54, 123-129
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Z rozsáhlého průzkumu, který byl proveden v červnu až září 2002 na území ČR, jsou zjištěny a analyzovány znalosti obyvatel ve vztahu k samoléčení a volně prodejným lékům a je poukázáno na hlavní problémové oblasti z pohledu veřejnosti. Průzkum je zaměřen zejména na srozumitelnost informací v příbalových letácích léků, na potenciál návykovosti, možnost zneužití a předávkování volně prodejnými léky, na bezpečnost přírodních léků a možnost interakcí mezi volně prodejnými léky a léky vázanými na předpis. Je patrné, že přetrvává obava z možných nežádoucích účinků léků. Více než jedna třetina dotázaných považuje volně prodejné léky za bezpečné z hlediska návykovosti, více než 75 % dotázaných si uvědomuje riziko zneužitelnosti a předávkování, 79 % dotázaných vnímá přírodní léky jako bezpečnější než léky syntetické a o možných interakcích mezi léky je jednoznačně přesvědčeno 73 % dotázaných.

Klíčová slova:
samoléčení – volně prodejné léky – příbalový leták léku – informace


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se