Solubilizace a komplexace antileukotrienického léčiva quinlukast ve vodných roztocích cyklodextrinů


Solubilization and Complexation of the Antileukotrienic Drug Quinlukast in Aqueous Solutions of Cyclodextrins

Solubility of the new antileukotrienic drug quinlukast (4-{[4-(2-quinolylmethoxy)phenyl]sulfanyl}benzoic acid) was determined in water and in aqueous solutions of α-cyclodextrin (α-CD), β-cyclodextrin (β-CD), hydroxypropyl- β-cyclodextrin (HP-β-CD, average degree of substitution 0.8), and methyl-β-cyclodextrin (M-β-CD, average degree of substitution 1.8). The determined solubility of quinlukast in water was 0.081±0.008 mmol/l (3.12± 0.30 mg/100ml) and only an insignificant increase in quinlukast solubility was observed in aqueous solutions of β-CD. However, three well soluble cyclodextrins showed a marked solubilizing effect, in aqueous solutions with a moderate cyclodextrin concentration 5 g/100ml, a 12-fold increase in quinlukast solubility was observed in the case of M-β-CD, and a 10-fold increase in the case of both HP-β-CD and α-CD. Phase solubility diagrams of quinlukast in aqueous solutions of these cyclodextrins (up to 0.05 mol/l) were determined. In the cases of M-β-CD and HP-β-CD, the solubility diagrams were linear (AL) and they corresponded to the formation of a soluble inclusion complex quinlukast – cyclodextrin 1:1 with the evaluated stability constants K11 300±35 l/mol and 260±30 l/mol for M-β-CD and HP-β-CD, respectively. The phase solubility diagram of quinlukast in aqueous solutions of α-CD showed a marked positive deviation (AP) from linearity, the solubilization efficiency of dilute α-CD solutions was relatively low but it increased progressively with the increasing α-CD concentration. In the overall evaluation, the cyclodextrins α-CD, HP-β-CD and M-β-CD appeared to be suitable for the quinlukast solubilization into aqueous solutions.

Key words:
quinlukast – antileukotrienic drug – solubility – solubilization – cyclodextrins – inclusion complexes


Autoři: F. Kopecký;  B. Kopecká 1
Působiště autorů: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv ;  Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie 1
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2005; 54, 137-140
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Byla stanovena rozpustnost nového antileukotrienického léčiva quinlukast (kyselina 4-{[4-(2-chinolylmethoxy) fenyl]sulfanyl}benzoová) ve vodě a ve vodných roztocích α-cyklodextrinu (α-CD), ß-cyklodextrinu (ß-CD), hydroxypropyl-ß-cyklodextrinu (HP-ß-CD, průměrný stupeň substituce 0,8) a methyl-ß-cyklodextrinu (M-ß-CD, průměrný stupeň substituce 1,8). Stanovená rozpustnost quinlukastu ve vodě byla 0,081±0,008 mmol/l (3,12±0,30 mg/100ml) a v roztocích ß-CD se pozorovalo pouze nevýznamné zvýšení rozpustnosti quinlukastu. Tři dobře rozpustné cyklodextriny však byly solubilizačně účinné, ve vodných roztocích s nevelkou koncentrací cyklodextrinu 5 g/100 ml se pozorovalo 12násobné zvýšení rozpustnosti quinlukastu v případě M-ß-CD a 10násobné zvýšení rozpustnosti v případě HP-ß-CD a α-CD. Byly stanoveny fázové diagramy rozpustnosti quinlukastu ve vodných roztocích těchto cyklodextrinů (do 0,05 mol/l). V případě M-ß-CD a HP-ß-CD byly diagramy rozpustnosti lineární (AL) a odpovídaly tvorbě rozpustného inkluzního komplexu quinlukast–cyklodextrin 1:1, s vyhodnocenými konstantami stability K11 300±35 l/mol (M-ß-CD) resp. 260±30 l/mol (HP-ß-CD). Fázový diagram rozpustnosti quinlukastu ve vodných roztocích α-CD se vyznačoval výraznou pozitivní odchylkou od linearity (AP), solubilizační účinnost zředěných roztoků α-CD byla poměrně nízká, avšak progresivně vzrůstala s koncentrací α-CD. Při celkovém hodnocení se cyklodextriny α-CD, HP-ß-CD a M-ß-CD ukázaly být vhodnými solubilizéry quinlukastu do vodného roztoku.

Klíčová slova:
quinlukast – antileukotrienické léčivo – rozpustnost – solubilizace – cyklodextriny – inkluzní komplexy


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se