Studium vlastností výlisků ze směsného suchého pojiva na bázi α-laktosy monohydrátu a mikrokrystalické celulosy


A Study of the Properties of Compacts from a Mixed Dry Binder on the Base of α-Lactose Monohydrate and Microcrystalline Cellulose

The paper studies the tensile strength and disintegration time of compacts from the mixed dry binder Microce-Lac®100. Tensile strength and disintegration time of tablets were tested in connection with the following factors: compression force, compression rate, addition of magnesium stearate, addition of ascorbic acid, the model active principle. The compression forces employed were 5, 6, and 7 kN, compression rates, 20 and 40 mm/min, stearate concentration 0, 0.4, and 0.8%, ascorbic acid concentration, 25 and 50%. With increasing addition of the stearate, the strength of compacts from MicroceLacu100 was decreased for both compression rates, but with a higher rate, in a concentration of 0.4%, the decrease in strength was more marked. Disintegration time was increased with compression force and the addition of the stearate, but in all cases it was very short. Increased addition of ascorbic acid further intensified the decrease in the strength of compacts and decreased the disintegration time and the effect of the stearate on it. Disintegration time of compacts with ascorbic acid in a concentration of 50% did not increase with compression force.

Key words:
MicroceLac®100 – magnesium stearate – ascorbic acid – tensile strength of tablets – disinte gration time


Autoři: J. Mužíková;  L. Páleník
Působiště autorů: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické technologie
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2005; 54, 118-122
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Práce se zabývá studiem pevnosti a doby rozpadu výlisků ze směsného suchého pojiva MicroceLac®100. Pevnost a doba rozpadu tablet jsou testovány v souvislosti s faktory: lisovací síla, lisovací rychlost, přídavek stearanu hořečnatého, přídavek modelové účinné látky kyseliny askorbové. Použité lisovací síly byly 5, 6 a 7 kN, lisovací rychlosti 20 a 40 mm/min, koncentrace stearanu 0; 0,4 a 0,8 %, koncentrace kyseliny askorbové 25 a 50 %. S přídavkem stearanu klesala pevnost výlisků z MicroceLacu100 pro obě rychlosti lisování, ale při vyšší rychlosti byl pro 0,4% koncentraci pokles pevnosti výraznější. Doba rozpadu rostla s lisovací silou a s přídavkem stearanu, ale ve všech případech byla velmi krátká. Zvýšený přídavek kyseliny askorbové dále prohloubil pokles pevnosti výlisků a snížil dobu rozpadu i negativní vliv stearanu na ni. Doba rozpadu výlisků s 50% koncentrací kyseliny askorbové nerostla s lisovací silou.

Klíčová slova:
MicroceLac®100 – stearan hořečnatý – kyselina askorbová – pevnost tablet v tahu – doba rozpadu


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se