Optimalizácia izolácie inulínu z čakanky obyčajnej (Cichorium intybus L.) a jeho niektoré aplikácie v spoločenskej praxi


Optimization of Isolation of Inulin from Cichorium intybus L. and Some of Its Uses in Social Practice

The study is concerned with the technological processing of chicory Cichorium intybus in order to isolate the fructan polysaccharide inulin (C₆H₁₀O₅) and the optimization of the individual production steps of extraction (the method of purification of the raw material prior to the extraction itself and purification of the final product, temperature of the extraction mixture, exposure period of the extraction agent, effect of pH, optimization of the module for the determination of the most suitable volume of the extraction agent, determination of the most suitable ratio of the volume of ethanol in the extraction of inulin from the reaction medium). The obtained experimental results are compared and evaluated with regard to quality (whiteness) and the yield of the obtained final product. The paper is also concerned with several possible uses of inulin in pharmaceutical, medical, cosmetological, food industrial, and fodder production fields.

Key words:
inulin – fructan – polysaccharide – extraction – Cichorium intybus


Autoři: J. Augustín
Působiště autorů: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta potravinárskej technológie, Katedra potravinárskej technológie
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2005; 54, 145-150
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Táto štúdia sa zaoberá problematikou technologického spracovania čakanky obyčajnej (Cichorium intybus) za účelom izolácie fruktánového polysacharidu inulínu (C₆H₁₀O₅) a optimalizáciou jednotlivých výrobných stupňov extrakcie (spôsob čistenia suroviny pred samotnou extrakciou a purifikácie konečného produktu, teplota extrakčnej zmesi, expozičná doba extrakčného činidla, vplyv pH, optimalizácia modulu pre stanovenie najvhodnejšieho objemu extrakčného činidla, stanovenie najvhodnejšieho pomeru objemu etanolu pri vyzrážaní inulínu z reakčného prostredia). Dosiahnuté experimentálne výsledky sú porovnávané a hodnotené so zameraním na kvalitu (belosť) a výťažnosť získaného finálneho produktu. Ďalej sa práca zaoberá aj niektorými možnými aplikáciami inulínu vo farmaceutickej, medicínskej, kozmetologickej, potravinárskej a krmovinárskej oblasti.

Kľúčové slová:
inulín – fruktán – polysacharid – extrakcia – čakanka obyčajná


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se