Uvolňování diltiazemiumchloridu a ibuprofenu z hydrofilních matricových tablet


The Release of Diltiazemiumchloride and Ibuprofen from Hydrophilic Matrix Tablets

Hydrophilic matrix tablets based on hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) and other cellulosederivatives rank among dosage forms with retarded effect widely used in contemporary pharmacotherapy.The active ingredient is released from them in dependence on its properties either bydissolution and diffusion, or erosion of the compact. The dissolution profile of the active ingredientcan be influenced by variables of formulation and manufacture, e.g. by the type of HPMCemployed,its concentration, other added auxiliary substances, and compression force which is reflected in thestrength of tablets.Two drugs with different solubility were used to study the effect of drug solubilityon its release frommatrices: well soluble diltiazemiumchloride and badly soluble ibuprofen. Highersolubility of the drug and lower solubility of compacts resulted in more rapid release of the activeingredient. Also lower concentration of HPMCaccelerates the release of both drugs. The effect of thedegree of viscosity of the polymer on drug release was not markedly manifested.

Key words:
hydrophilic matrices – hydroxypropylmethylcellulose – drug solubility –strength of tablets – modified release


Autoři: L. Vostalová;  M. Rabišková;  G. Medvecká
Působiště autorů: Ústav technologie léků Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity, Brno
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2003; , 295-298
Kategorie: Články

Souhrn

Hydrofilní matricové tablety založené na hydroxypropylmethylcelulose (HPMC) a dalších celulosovýchderivátech patří k často používaným retardetám současné farmakoterapie. Léčivo se z nichuvolňuje v závislosti na svých vlastnostech buď rozpouštěním a difuzí, nebo erozí výlisku. Disolučníprofil léčiva je možné ovlivnit formulačními a výrobními proměnnými, např. typem použité HPMC,její koncentrací, případnými dalšími přidanými pomocnými látkami a lisovací silou, která se odrážív pevnosti tablet. Ke studiu vlivu rozpustnosti léčiva na jeho uvolňování z matric se použila dvěmodelová léčiva s rozdílnou rozpustností: dobře rozpustný diltiazemiumchlorid a špatně rozpustnýibuprofen. Vyšší rozpustnost léčiva a nižší pevnost výlisků vedla k rychlejšímu uvolňování léčiva.Také nižší koncentrace HPMC urychluje uvolňování obou léčiv. Vliv viskozitního stupně polymeruna uvolňování léčiv se výrazně neprojevil.

Klíčová slova:
hydrofilní matrice – hydroxypropylmethylcelulosa – rozpustnost léčiv –pevnost tablet – modifikované uvolňování

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2003 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se