Biologické účinky resveratrolu a dalších obsahových látek vína


Biological Effects of Resveratrol and Other Constituents of Wine

In recent years many scientific papers have been published concerning the positive effects of wineand its active principles, the polyphenol resveratrol being the most widely discussed compound. Theresults of epidemiological and experimental studies in man, animals, and in vitro have shown thatpolyphenols contained in wine, tea, fruit, and vegetables exert a positive effect on both the progressionand regression of atherosclerosis, possess an anticancerogenic action, and due to theirantioxidative effects they act against other processes connected with the reactive forms of oxygenproduction and lipid peroxydation in the blood plasma and membranes. Experimental findings haveshown that resveratrol protects the cardiovascular system, affects lipid metabolism, and inhibitslow-density lipoproteins (LDL) oxidation and blood platelet aggregation. In addition, this naturalproduct is able to inhibit the growth of some tumours and possesses antiinflammatory propertiesand a number of other biological effects. This report aims to describe and characterize in a summarythe biological properties of the principal active principles of wine – flavonoids and polyphenols, witha detailed focus on resveratrol, which has been described as the most interesting agent.

Key words:
polyphenols – resveratrol – antioxidative effect


Autoři: P. Kollár;  H. Hotolová
Působiště autorů: Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické Univerzity, Brno
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2003; , 272-281
Kategorie: Články

Souhrn

V posledních několika letech se v odborné literatuře objevuje velké množství prací, které jsouvěnovány pozitivním vlastnostem vína a látkám v něm obsažených, z nichž nejdiskutovanější jepolyfenol resveratrol. Výsledky epidemiologických a experimentálních studií u člověka, na zvířatecha in vitro ukázaly, že polyfenoly obsažené ve víně, čaji, ovoci a zelenině působí příznivě na progresii regresi aterosklerózy, mají antikancerogenní účinek a svými antioxidačními účinky působí protidalším procesům souvisejícím s tvorbou reaktivních forem kyslíku a peroxidací lipidů v krevníplazmě a membránách. Na základě vědeckých studií se ukázalo, že resveratrol má protektivníúčinky na kardiovaskulární systém, ovlivňuje metabolizmus lipidů, inhibuje oxidaci lipoproteinůo nízké hustotě (LDL) a agregaci trombocytů. Tato látka také vykazuje protinádorové a protizánětlivévlastnosti a řadu dalších biologických účinků. Tato práce si klade za cíl popsat a souhrnněcharakterizovat biologické vlastnosti hlavních účinných obsahových látek vína – flavonoidů a polyfenolů,s podrobnějším zaměřením na látku resveratrol, které se přisuzují nejzajímavější účinky.

Klíčová slova:
polyfenoly – resveratrol – antioxidační účinek

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2003 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se