Extrakčně-spektrofotometrické stanovení karbethopendecinium-bromidu ve vybranýchléčivých přípravcích


Extraction-Spectrophotometric Determination of Carbethopendecinium Bromide inSelected Medicinal Preparations

The paper elaborated the conditions for the determination of carbethopendecinium bromide withbromthymol blue and methyl orange (concentration of the drug and the colouring agent, pH of theaqueous phase, period of extraction with chloroform). Within a carbethopendecinium bromideconcentration range of 1.10-5 to 6.10-5 mol/l, the linear dependence of absorbance of the ion-associatewith the colouring agent on concentration was confirmed. At pH 3 and pH 10, the above-describedprocedure was used to determine the content of carbethopendecinium bromide in medicinal preparations(eye and nasal drops) using the calibration curve and comparison with one standard. Theresults were reproducible and the found deviations from the declared content ranged withina tolerance of ± 10 %.

Key words:
extraction-spectrophotometric determination – carbethopendecinium bromide –ion-associates – drug analysis


Autoři: M. Lašková;  M. Blešová
Působiště autorů: Ústav chemických léčiv Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity, Brno
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2003; , 252-257
Kategorie: Články

Souhrn

Byly vypracovány podmínky pro stanovení karbethopendecinium-bromidu smodří bromthymolovoua oranží methylovou (koncentrace léčiva a barviva, pH vodné fáze, doba extrakce chloroformem).V rozmezí koncentrací karbethopendecinium-bromidu 1.10-5 až 6.10-5 mol/l byla potvrzena lineárnízávislost absorbance iontového asociátu s barvivem na koncentraci. Uvedeným postupem, při pH 3a pH 10 byl stanoven obsah karbethopendecinium-bromidu v léčivých přípravcích (oční a nosníkapky), s použitím kalibrační křivky a porovnáním s jedním standardem. Výsledky byly reprodukovatelné,zjištěné odchylky od deklarovaného obsahu se pohybovaly v toleranci ± 10 %.

Klíčová slova:
extrakčně-spektrofotometrické stanovení – karbethopendecinium-bromid –iontové asociáty – analýza léčiv

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2003 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se