Dostupnost antidot v nemocničních lékárnách České republiky


Availability of Antidotes in Hospital Pharmacies in the Czech Republic

Availability of antidotes in the Czech Republic (CR) is insufficient.Many antidotes are not approvedin CR, so their obtaining is problematic. The purpose of this study is to examine the real availabilityof antidotes in Czech hospital pharmacies and to assess the influence of hospital size, hospitallocalisation, antidote cost, and the fact of antidote approval in CR on antidote availability. Finally,some proposals for the solution of the situation are mentioned. A structured questionnaire wasconstructed and mailed to 85 hospital pharmacies. A total of 46 hospital pharmacies sent backcompletely answered questionnaires and they were statistically assessed. The questionnaire includeda summary of poisonings and usable antidotes. The recommended quantity of each antidote wasincluded. Availability of antidotes (D) and sufficient availability of antidotes (DD) were calculatedfor each answering hospital pharmacy as a ratio of poisonings for which the antidote was availableor available in a sufficient quantity, to all poisonings mentioned in the questionnaire. The othercalculated parameter was the availability of an individual antidote (d) and the sufficient availabilityof an individual antidote (dd) – they were calculated as a ratio of pharmacies stocking the antidote,or stocking the antidote in a sufficient quantity, to evaluated pharmacies.Availability of 23 differentantidotes for 20 poisonings was assessed. Antidotes for roughly one half of assessed poisonings areavailable (D 55.69±12.42 %) and for about one third of poisonings the antidotes are available ina sufficient quantity (DD – 37.23±14.10 %). The D and DD have been dependent on hospital size (measured as the number of beds). D and DD have not been dependent on the localisation of thehospital (measured as a period of transport time to the hospital of higher type of care), d and ddranged between 0–100%and were dependent on the antidote cost.There were significant differencesbetween d and dd of antidotes approved (R) and unapproved (NR) in CR (d(R) – 70.51±33.26 %,d(NR) – 10.19±9.26 %, p

Key words:
antidote – availability – stock – pharmacy – hospital


Autoři: K. Hrubý
Působiště autorů: Nemocniční lékárna při VNMBA, Ostrava-Vítkovice
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2003; , 231-240
Kategorie: Články

Souhrn

Dostupnost antidot v České republice je nedostatečná. Řada antidot není v České republice registrovánaa jejich zajištění je tudíž obtížné. Cílem práce je zjistit faktickou dostupnost antidotv nemocničních lékárnách České republiky a zjistit, jaký vliv má na dostupnost antidot velikostzdravotnického zařízení, dojezdový čas do zdravotnického zařízení vyššího typu, cena antidota a faktregistrace antidota v České republice. V závěru jsou naznačeny návrhy řešení zjištěné situace. Bylvytvořen strukturovaný dotazník. Tento dotazník byl zaslán do 85 nemocničních lékáren. Celkem46 nemocničních lékáren zaslalo kompletní odpověď, jež byla dále statisticky vyhodnocena.Dotazníkobsahoval přehled intoxikací a použitelných antidot.U každého antidota byla uvedena i doporučenázásoba. Pro každé odpovídající zařízení byla vypočtena dostupnost antidot (D) a dostatečná dostupnostantidot (DD) jako procentuální podíl intoxikací, pro něž je na hodnocenémpracovišti antidotumk dispozici, resp. k dispozici v doporučeném množství, ku všem intoxikacím v dotazníku. Dále bylazjišťována dostupnost jednotlivého antidota (d) a dostatečná dostupnost jednotlivého antidota (dd),a to jako procentuální podíl zařízení, v nichž je toto antidotum k dispozici (resp. k dispozici v doporučenémmnožství), ku všem hodnoceným zařízením. Byla hodnocena dostupnost celkem 23 druhůantidot pro 20 různých intoxikací. K dispozici jsou antidota pouze asi pro jednu polovinu hodnocenýchintoxikací (D – 55,69±12,42 %), v dostatečném množství pro zhruba jednu třetinu intoxikací(DD – 37,23±14,10 %). Byla prokázána závislost mezi D i DD a počtem lůžek hodnocených zařízení.Nebyla prokázána závislost D i DD a dojezdovým časem do zařízení vyššího typu. d a dd sepohybovala v rozmezí 0–100 %. Byla prokázána závislost mezi d i dd a cenou jednotlivých antidot.Dále byl prokázán signifikantní rozdíl v d i dd registrovaných (R) a neregistrovaných (NR) přípravkůantidot (d(R) – 70,51±33,26 %, d(NR) – 10,19±9,26 %, p

Klíčová slova:
antidotum – dostupnost – zásoba – lékárna – nemocnice

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2003 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se