Dlouhodobá farmakologická léčba obezity v roce 2002 – farmakoekonomický pohled


Long-term Pharmacological Treatment of Obesity in 2002: A Pharmacoeconomic View

A growing number of obese people throughout the world have become a health-economic problem.Obesity and overweight are significant risk factors causing increased morbidity and mortality inobese people. Nevertheless, a marked improvement in the prognosis is achieved by a 5–10 %decrease in body weight 1). Since 1 July 2002, two preparations for long-term therapy of obesity havebeen registered in the Czech Republic: Xenical (orlistat) and Meridia (sibutramin). Long-termrandomized double-blind studies have shown that a decrease of 4.4 kg in weight within a year isachieved by 10 mg sibutramin administration, a decrease of 3.2–6.4 kg in weight within a year isachieved by 15 mg sibutramin administration, a decrease of 7.4–9.1 kg in weight within a year isachieved by orlistat administration, and placebo administration causes changes in weight rangingfrom -6.5 kg to +0.94 kg. A cost-to-effectiveness comparison has revealed that in one year the directcosts (ORC) of a decrease in body weight by 1 kg after deduction of the placebo effect make 9 817CZK to 22 078 CZK (the supplementary payment of the patient being 2698 CZK to 7722 CZK) insibutramin treatment, and 9101 CZK to 13 085 CZK (the supplementary payment of the patientbeing 632 CZK to 909 CZK) in orlistat treatment.

Key words:
obesity – sibutramin – orlistat – effectiveness – costs


Autoři: I. Minarčíková
Působiště autorů: Ústavní lékárna Fakultní nemocnice, Brno
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2003; , 258-261
Kategorie: Články

Souhrn

Narůstající počet obézních lidí se téměř na celém světě stává zdravotně-ekonomickým problémem.Obezita a nadváha jsou významným rizikovým faktorem, který přináší zvýšenou nemocnost obéznícha jejich vyšší úmrtnost. K výraznému zlepšení prognózy obézních pacientů přitom vede již5–10 % pokles tělesné hmotnosti 1). Od 1. července 2002 jsou v ČR registrovány pro dlouhodobouléčbu obezity dva přípravky: Xenical (orlistat) a Meridia (sibutramin). Na základě dlouhodobýchrandomizovaných dvojitě slepých studií se ukazuje, že úbytek hmotnosti činí při užívání 10 mgsibutraminu -4,4 kg za rok, u léčby 15 mg sibutraminu -3,2 kg až -6,4 kg za rok, při léčbě orlistatem-7,4 kg až -9,1 kg za rok, a při podávání placeba se změny hmotnosti pohybují v rozmezí -6,5 kg až+0,94 kg. Z porovnání nákladů a efektivity vyplynulo, že přímé náklady (ORC) na snížení tělesnéhmotnosti o 1 kg při odečtení účinku placeba dosahují při jednoročním užívání sibutraminu 9817Kč až 22 078 Kč (doplatek pacienta činí 2698 Kč až 7722 Kč) a při jednoletém podávání orlistatu9101 Kč až 13 085 Kč (doplatek pacienta je 632 Kč až 909 Kč).

Klíčová slova:
obezita – sibutramin – orlistat – efektivita – náklady

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2003 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se