Znalosti pacientů o OTC přípravku jako výsledek konzultace farmaceut – pacient


Knowledge of Patients about the OTC Preparation as the Result of Pharmacist – PatientConsultations

Knowledge of patients about oral single-component OTC preparations containing ibuprofen, boughtfor their own use,was evaluated in relation to the manner of the process of communication betweenthe pharmacist (laboratory assistant) – patient during the supply at the pharmacy. The answers ofrespondents were processed separately for the group of those who bought the preparation for thefirst time and those who had already used it for self-medication. The knowledge of contraindicationsand undesirable effects (judged separately) was found to be higher than 50 % in both groups ofrespondents. Nevertheless, the patients who use the preparation repeatedly state simultaneousignorance of undesirable effects and contraindications only in 32.2 %, in contrast to the new users(60.0 %). The patients who know neither contraindications nor undesirable effects of the preparationwhich they buy nevertheless think that they have enough information so that their self-medicationcan be safe (88.9 % of patients using the preparation repeatedly and 80.0 % of new users).Approximately a quarter of respondents in both groups under evaluation state that during thesupply in the pharmacy they were not given any piece of information. Patients are passive whenbuying an OTC preparation and nearly 40 % of them do not use the opportunity to ask for pertinentinformation themselves. Nearly 85 % of respondents from both groups consider information gainedfrom the pharmacy to be sufficient. When supplying an OTC preparation, in 45 % of casespharmacists (laboratory assistants) do not inquire whether the patient have already used thepreparation, or whether he or she knows anything about it. The standard of counselling onself-medication in the Czech Republic should thus become more effective.

Key words:
self-medication – OTC – ibuprofen – knowledge of patients – counselling


Autoři: B. Macešková
Působiště autorů: Ústav aplikované farmacie Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity, Brno
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2002; , 292-296
Kategorie: Články

Souhrn

Znalost pacientů o perorálních monokomponentních OTC přípravcích s obsahem ibuprofenu, kterési kupují pro sebe, byla hodnocena ve vztahu k tomu, jakým způsobem probíhala komunikacefarmaceut (farm. laborant) – pacient při výdeji v lékárně. Odpovědi respondentů byly zpracoványzvlášť pro skupinu těch, kteří si kupují přípravek poprvé, a těch, kteří ho již dříve pro samoléčenípoužívali. Znalost kontraindikací a nežádoucích účinků (posuzováno odděleně) byla zjištěna v obouskupinách respondentů vyšší než 50 %. Pacienti, kteří užívají přípravek opakovaně, však udávajísoučasnou neznalost nežádoucích účinků a kontraindikací jen 32,2 %, oproti novým uživatelům(60,0 %). Pacienti, kteří neznají ani kontraindikace ani nežádoucí účinky kupovaného přípravku, sipřesto myslí, že mají dostatek informací k tomu, aby jejich samoléčení bylo bezpečné (88,9 %opakovaných a 80,0 % nových uživatelů). Přibližně čtvrtina respondentů v obou hodnocených skupináchuvádí, že při výdeji nedostali v lékárně žádnou informaci. Pacienti přistupují k nákupu OTCpřípravku pasivně a téměř ve 40 % nevyužívají možnosti sami se na potřebné informace zeptat.Informace získané v lékárně považuje téměř 85 % respondentů z obou skupin za dostatečné. Farmaceuti(farm. laboranti) při výdeji OTC přípravku ve 45 % případů nezjišťují, zda pacient jižpřípravek užíval a zda o něm má nějaké znalosti. Úroveň poradenství při samoléčení by se v ČRměla zefektivnit.

Klíčová slova:
samoléčení – OTC – ibuprofen – znalosti pacientů – poradenství

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Supresní terapie levothyroxinem v léčbě karcinomu štítné žlázy
Autoři: doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se