Příprava bakulovirových transferových vektorů pro in vitro produkci izoenzymůP4501A1 a P4503A4


The Construction of a Baculovirus Expression System for in vitro Production ofIsoenzymes P4501A1 and P4503A4

The aim of this work is the construction of an expression system for in vitro synthesis of microsomalmonooxygenases P4501A1 and P4503A4, which catalyze oxidative transformations of most xenobioticsin both animal and human organisms. cDNAs encoding both proteins were obtained followingthe UBMTA protocol by the courtesy of holders, and amplified by established methods. Baculovirustransfer vectors were used to clone these cDNAs. These vectors contain a strong polyhedrinepromoter surrounded by sequences homologous to that of baculovirus DNA, allowing the recombinationof the vector with the viral DNA, and hence the production of a protein. Established methodsand PCR were used to insert cDNA into the vectors, and the insertion was verified by the PCRmethod with specific primers and using restriction endonucleases.

Key words:
P4501A1 – P4503A4 – baculovirus transfer vector


Autoři: M. Šafářová;  E. Kvasničková
Působiště autorů: Katedra biochemických věd, Centrum LN00B125, Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2002; , 301-304
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem práce je příprava transferových vektorů pro in vitro syntézu mikrozomálních monooxygenasP4501A1 a P4503A4, které katalyzují oxidační přeměny většiny xenobiotik v organizmu pokusnýchzvířat i člověka. cDNA kódující oba proteiny byly získány podle protokolu UBMTA laskavostídržitelů a namnoženy běžnými metodami. Pro klonování těchto cDNA byly použity bakulovirovétransferové vektory. Tyto vektory obsahují silný polyhedrinový promotor, který je obklopen sekvencemihomologními s bakulovirovou DNA, umožňující rekombinaci vektoru s virovou DNA, a tími produkci zvoleného proteinu. Pro vložení cDNA do vektorů byly použity běžné klonovací postupya metoda PCR,úspěšnost vložení cílové sekvence byla ověřena metodou PCRse specifickými primerya pomocí restrikčních endonukleáz.

Klíčová slova:
P4501A1 – P4503A4 – bakulovirový transferový vektor

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Supresní terapie levothyroxinem v léčbě karcinomu štítné žlázy
Autoři: doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se