Příprava a fyzikálně chemické vlastnosti alkylesterů kyseliny 2-, 3-, 4-(2-hydroxy-3-[(4--difenylmethyl)piperazin-1-yl] propoxy) fenylkarbamové


Preparation and Physico-Chemical Properties of Alkyl Esters of [(2-Hydroxy 3-diphenyl—methylpiperazinyl)propoxy] Carbanilic Acids

The paper is devoted to the synthesis and study of some physico-chemical properties of a group ofsubstances – potential antagonists of beta-adrenergic receptors. The substances are derivatives ofaryloxyaminopropanol, where the basic part consists of diphenylmethylpiperazine and the aromaticpart is modified with alkyl esters (methyl to butyl) of carbamic acid in positions 2-, 3-, 4-. Therepresentation of the elements was confirmed by elemental analysis. The substances were characterizedby melting point, IR and UV spectra. Their solubility and surface acitivity were determined.The purity of prepared substances was examined by means of TLC.

Key words:
preparation – aryloxyaminopropanol – surface tension – TLC


Autoři: R. Opatřilová;  P. Mokrý;  J. Csöllei;  M. Blešová
Působiště autorů: Ústav chemických léčiv, Farmaceutická fakulta VFU, Brno
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2002; , 305-309
Kategorie: Články

Souhrn

Práce se věnuje syntéze a studiu některých fyzikálně-chemických vlastností skupiny látek, potenciálníchantagonistů beta-adrenergních receptorů. Látky jsou hydrochloridy derivátů aryloxyaminopropanolu,kde bázickou část tvoří difenylmethylpiperazin a modifikována je aromatická částalkylestery (methyl až butyl) kyseliny karbamové v polohách 2-, 3-, 4-. Zastoupení prvků bylopotvrzeno elementární analýzou. Látky byly charakterizovány teplotou tání IČ a UV spektry. Bylastanovena jejich rozpustnost a povrchová aktivita. Pomocí TLC byla sledována čistota připravenýchlátek.

Klíčová slova:
příprava – aryloxyaminopropanol – povrchové napětí – TLC

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Supresní terapie levothyroxinem v léčbě karcinomu štítné žlázy
Autoři: doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se