Reakční fraktální dimenze uvolňování skopolaminiumbromidu z hydrogelu


Reactive Fractal Dimension of Scopolamine Bromide Release from Hydrogel

First-order release kinetics is characterized by a linear dependence of the release rate on thereleased amount of the active ingredient, the triple of the absolute value of the exponent of theexponential function expressing the reactive fractal dimension DR. Scopolamine bromide releasefrom hydroxypropylmethylcellulose hydrogel was first expressed by first-order kinetics with anestimated DR ranging from 2.98–3.00. The employment of an exponential equation with theexponent of release n renders it possible to make an assumption about the mechanism of release.Within a range of n=0.505–0.550, estimated DR=2.46–2.94. In this region, release by means of themechanism of Fick’s diffusion prevails.DR=(3/n) – 3 generally holds true for the relationship betweenboth variables, which makes it possible to use the knowledge gained in the experimental influencingof the exponent of release in the examination of the relationship between the reactive fractaldimension and the mechanism of release of scopolamine bromide from hydrogel. An increase in theexponent of release markedly decreases the corresponding values of reactive fractal dimension.

Key words:
reactive fractal dimension – release kinetics – scopolamine bromide – hydrogel


Autoři: Z. Zatloukal
Působiště autorů: Katedra farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2002; , 284-286
Kategorie: Články

Souhrn

Pro kinetiku uvolňování prvního řádu je charakteristická lineární závislost rychlosti uvolňování nauvolněném množství léčiva, přičemž trojnásobek absolutní hodnoty exponentu mocninné funkcevyjadřuje reakční fraktální dimenzi DR. Uvolňování skopolaminiumbromidu z hydroxypropylmethylcelulózovéhohydrogelu bylo nejprve vyjádřeno kinetikou prvního řádu s odhadem DR v rozmezí2,98–3,00. Využití mocninné rovnice s exponentem uvolňování n umožňuje předpoklad o mechanizmuuvolňování. V rozmezí n=0,505–0,550 je odhadnuta DR = 2,46–2,94. V této oblasti převládáuvolňování mechanizmem Fickovy difuze. Pro vztah mezi oběma veličinami obecně platí DR=(3/n)– 3, což umožňuje využití poznatků z experimentálního ovlivnění exponentou uvolňování přisledování vztahu mezi reakční fraktální dimenzí a mechanizmem uvolňování skopolaminiumbromiduz hydrogelu. Zvětšení exponentu uvolňování výrazně snižuje odpovídající hodnoty reakčnífraktální dimenze.

Klíčová slova:
reakční fraktální dimenze – kinetika uvolňování – skopolaminiumbromid –hydrogel

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se