Vliv chloridu sodného na elastické chování silikonových matic


Effect of Sodium Chloride on Elastic Behaviour of Silicone Matrices

An increase in the availability of the active ingredient from silicone matrices can be achieved byusing sodium chloride as the filler. An addition of sodium chloride also influences the mechanicalproperties of silicone systems. The temperature dependence of real Young’s model E’ of additionsilicone systems with sodium chloride was measured. With increasing NaCl concentration in thesilicone system, the values of Young’smodule E are increased. The increase is also influenced by theparticle size of NaCl. The values of the module are moderately increased also with increasingtemperature, which corresponds to the kinetic theory of caoutchouc elasticity. A significant increasein E takes place at NaCl concentrations higher than 20 %.With a 50 % NaCl content in the system,E is increased approximately 3.5 times in comparison with an unfilled sample. Various theories ofelastic behaviour of composites can be employed for the description of the effect of the filler on themechanical properties of silicone systems under small deformations. The effect of chloride is bestdescribed by the relation proposed by Nielsen. The value of the constant A in Nielsen’s relation,dependent on the shape of the filler particles and Poisson’s constant of the unfilled matrix, decreaseswith increasing particle size.With a change in particle size, a certain change in particle shape takesplace. Hydrodynamic theory provides good results for sodium chloride particle size of 102.5 µm, butfor particle sizes of 20 µm and 60 µm it is less successful than Nielsen’s relation.

Key words:
silicones – mechanical properties – fillers – sodium chloride


Autoři: E. Šnejdrová;  J. Zelenka 1;  M. Řehula
Působiště autorů: Katedra farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové 1 Synpo a. s., Pardubice
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2002; , 248-251
Kategorie: Články

Souhrn

Zvýšení dostupnosti léčiva ze silikonových matric lze dosáhnout použitím chloridu sodného ve funkciplniva. Přídavek chloridu sodného zároveň ovlivňuje mechanické vlastnosti silikonových systémů.Byla měřena teplotní závislost reálného Youngova modulu E’ adičních silikonových systémů s chloridemsodným. S rostoucí koncentrací NaCl v silikonovém systému se zvyšují hodnoty Youngovamodulu E. Vzrůst je ovlivněn i velikostí částic NaCl. Hodnoty modulu se mírně zvyšují též s rostoucíteplotou, což odpovídá kinetické teorii kaučukovité elasticity.K významnému nárůstu E dochází přikoncentraci NaCl vyšší než 20 %. Při obsahu NaCl v systému 50 % se v porovnání s neplněnýmvzorkem zvýší E přibližně 3,5x. Pro popis vlivu plniva na mechanické vlastnosti silikonovýchsystémů při malých deformacích lze využít různé teorie elastického chování kompozit. Vlivu chloridunejlépe vystihuje vztah navržený Nielsenem. Hodnota konstanty A v Nielsenově vztahu, závislá natvaru částic plniva a Poissonově konstantě neplněné matrice, klesá s rostoucí velikostí částic. Sezměnou velikosti částic patrně dochází i k určité změně tvaru částice. Hydrodynamická teorieposkytuje dobré výsledky pro velikost částic chloridu sodného 102,5 µm. Pro velikost 20 µm a 60 µmje však méně úspěšná než Nielsenův vztah.

Klíčová slova:
silikony – mechanické vlastnosti – plniva – chlorid sodný

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2002 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se