Ovlivnění rychlosti sypání práškových pomocných látek fraktální dimenzí


Influence of Fractal Dimension on the Flow Rate of Powdered Auxiliary Substances

Fractal dimension of the particles of powdered auxiliary substances expresses the raggedness oftheir surface, which can influence both the bulk density and their flow rate through the opening ofthe powder funnel. In the size fractions of 0.20–0.25 mmof six powdered auxiliary substances, theirlinear fractal dimensions within a range of 1.031 to 1.109 and the corresponding flow rates throughthe circular openings of the powder funnel of diameters of 6; 8; 10, and 12 mm were found.A significant correlation has been demonstrated between the flow rate expressed in volume (cm3/s)and the fractal dimension, which after an increase by one unit characterizes the surface of theparticles.With increasing fractal dimension, the porosity of freely poured layer of powdered auxiliarysubstances is increased and simultaneously also their flow rate expressed in volume.For the usuallyreported flow rate expressed in weight (g/s), such influence is not significant.

Key words:
flow rate – bulk density – fractal dimension – auxiliary substances


Autoři: Z. Zatloukal
Působiště autorů: Katedra farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2002; , 236-239
Kategorie: Články

Souhrn

Fraktální dimenze částic práškových pomocných látek vyjadřuje členitost jejich povrchu, která můžeovlivnit jak sypnou hmotnost, tak jejich rychlost sypání otvorem násypky. U velikostních frakcí0,20–0,25 mm šesti práškových pomocných látek byly zjištěny jejich lineární fraktální dimenzev rozmezí 1,031 až 1,109 a odpovídající rychlosti sypání kruhovými otvory násypky o průměru 6; 8;10 a 12 mm.Byla prokázána významnásouvislostmezi objemově vyjádřenou rychlostí sypání (cm3/s)a fraktální dimenzí, která po zvětšení o jednotku charakterizuje povrch částic. S rostoucí fraktálnídimenzí se zvětšuje porozita volně nasypané vrstvy práškových pomocných látek a současně i objemověvyjádřená rychlost jejich sypání. Pro obvykle uváděnou hmotnostní rychlost sypání (g/s) nenítakové ovlivnění významné.

Klíčová slova:
rychlost sypání – sypná hustota – fraktální dimenze – pomocné látky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2002 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Pacient na antikoagulační léčbě v akutní situaci
nový kurz
Autoři: MUDr. Jana Michalcová

Kopřivka a její terapie
Autoři: MUDr. Petra Brodská

Uroinfekce v primární péči
Autoři: MUDr. Marek Štefan

Roztroušená skleróza a plánování těhotenství
Autoři: MUDr. Radek Ampapa

Alergenová imunoterapie v léčbě inhalačních alergií
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se