Biodistribuce nízkomolekulárních proteinů a peptidů značených techneciem (99mTc)v modelových zánětech laboratorních zvířat


Biodistribution of 99mTc-labelled Low Molecular Peptides and Proteins in an AnimalModel of Inflammation

The aim of this study was to evaluate accumulation of the low molecular peptides and proteinslabelled with 99mTc in rat inflammatory/infection foci. Peptides (human leukocyte dialysate – HLD,thymosin fraction 5 – TF5, aprotinin – APT), proteins (human IgG – HIG) were labelled with 99mTcusing a redox polymer. The labelling efficiency was evaluated using paper, TLC and/or columnchromatography and electrophoresis. The biodistribution of the labelled substances was evaluatedin Wistar rats with Staphylococcus aureus infection or with sterile kaolin suspension-inducedinflammation in the left inguinal region 24 h after abscess induction.Accumulation of 99mTc activitywas determined both by external gamma camera imaging and by counting dissected tissues 1–4hours after administration. The evaluated peptides and proteins show a high labelling efficiency(99mTc-HLD>98 %, 99mTc-TF5>95 %, 99mTc-APT>98 %, 99mTc-HIG>95 %). Use of redox polymerfor labelling raises the stability of 99mTc-labelled substances so that the labelling efficiency remainsto be virtually the same (95–98 %) after 8 hours at least. In experimentally induced inflammation,the amount of 99mTc-peptides and 99mTc-HIG activity accumulated is 2.5–6.5 and 5.3–10.6 times,respectively, that in control tissue.A comparison of two types of model inflammations (inflammation induced by kaolin and Staphylococcus-induced inflammation) revealed the values measured with99mTc-peptides are more than a double that induced by kaolin suspension. The studied lowmolecular peptides labelled with 99mTc allowrapid localisation of infection foci in the animalmodel.99mTc labelled HIG seems to be useful for the detection of both infections and inflammatory lesions.

Key words:
technetium (99mTc) – inflammation – biodistribution – peptides – proteins


Autoři: P. Komárek;  I. Kleisner 1;  M. Konopková 2;  I. Komárková 3
Působiště autorů: Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha 1 Klinika nukleární medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha 2 Laboratoř radionuklidové diagnostiky úseku laboratorních metod Ins
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2002; , 252-256
Kategorie: Články

Souhrn

Práce se zabývá hodnocením akumulace nízkomolekulárních peptidů a proteinů značených techneciem(99mTc) v zánětlivých a infekčních ložiscích. Použitím redox polymerů byly techneciem (99mTc)označeny některé peptidy (dialyzát lidských leukocytů – HDL, Thymosin frakce 5-TF5, aprotinin--APT) a proteiny (lidský imunoglobulin – HIG). Účinnost značení se hodnotila chromatografií napapíře, tenké vrstvě nebo sloupci a elektroforézou. Biodistribuce značených látek byla provedenav potkanech kmene Wistar se zánětlivým ložiskem vyvolaným suspenzí sterilního kaolinu nebo za20 hod. po podání suspenze Staphylococcus aureus do oblasti levého třísla.Akumulace aktivity 99mTcse hodnotila externím zobrazením gamakamerou aměřením vyjmutých tkání za 1–4 hod. po podání.Studované proteiny a peptidy vykazují vysokou účinnost značení (99mTc-HLD>98 %), 99mTc>95 %,99mTc-APT>98 %, 99mTc-HIG>95 %). Použití redox polymeru k přípravě výše uvedených látek proznačení 99mTc zvyšuje stabilitu značených produktů, kterou si zachovávají nejméně 8 hod. pooznačení 95–98 %). Při porovnání s kontrolní tkání se v experimentálně vyvolaném zánětu hromadí2,5–6,5 násobek 99mTc-peptidů a 5,3–10,6 násobek 99mTc-HIG. Porovnáním dvou typů modelovýchzánětů bylo zjištěno, že v zánětech vyvolaných stafylokoky se hromadí více než dvojnásobek99mTc-peptidů ve srovnání se záněty, které byly způsobené suspenzí kaolinu. Výše uvedené nízkomolekulárnípeptidy značené 99mTc vykazují v modelovém zánětlivém ložisku zvířat rychlou lokalizaci.99mTc-HIG může být vhodný pro detekci infekcí i zánětlivých lézí.

Klíčová slova:
technecium (99mTc) – záněty – biodistribuce – peptidy – proteiny

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2002 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se