Mycophenolat mofetil, nové perspektivní imunosupresivum


Mycophenolate Mofetil, a New Prospective Immunosuppressant

The mycophenolate mofetil, a prodrug of mycophenolic acid, is a new immunosuppressive drug witha specific mechanism of action consisting in the inhibition of T- and B-lymphocytes proliferation.A series of animal experiments showed efficiency of the mycophenolate mofetil administered inmonotherapy or in combination with other immunosuppressants to prolong the survival of differentallo- and xenotransplanted grafts. In clinical trials, the mycophenolate mofetil, cyclosporine, andsteroids demonstrated high efficacy in the prevention of acute rejection in the solid allotransplantedorgans. The mycophenolate mofetil seems to be a suitable candidate for the treatment of many other,e.g. autoimmune and inflammatory diseases.

Key words:
mycophenolate mofetil – mycophenolic acid – transplantation – acute rejection –immunosuppression


Autoři: J. Weberová ;  R. Vobořil 1;  V. Semecký
Působiště autorů: Katedra biologických a lékařských věd Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové 1 Chirurgická klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2002; , 220-225
Kategorie: Články

Souhrn

Mycophenolat mofetil, proléčivo kyseliny mykofenolové, je nová imunosupresivní látka se specifickýmmechanizmem účinku spočívajícím v inhibici proliferace T- a B-lymfocytů. Řada zvířecíchexperimentů ukázala schopnost mycophenolat mofetilu podávaného v monoterapii či v kombinacis jinými imunosupresivními látkami prodloužit přežití různých alotransplantovaných a xenotransplantovanýchštěpů. V klinických studiích mycophenolat mofetil s cyklosporinem a steroidy prokázalvysokou účinnost v prevenci akutní rejekce u solidních alotransplantovaných orgánů.Mycophenolat mofetil se zdá být také vhodným kandidátem v léčbě mnoha dalších např. autoimunitnícha zánětlivých onemocnění.

Klíčová slova:
mycophenolat mofetil – mykofenolová kyselina – transplantace – akutní rejekce– imunosuprese

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2002 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Pacient na antikoagulační léčbě v akutní situaci
nový kurz
Autoři: MUDr. Jana Michalcová

Kopřivka a její terapie
Autoři: MUDr. Petra Brodská

Uroinfekce v primární péči
Autoři: MUDr. Marek Štefan

Roztroušená skleróza a plánování těhotenství
Autoři: MUDr. Radek Ampapa

Alergenová imunoterapie v léčbě inhalačních alergií
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se