SLEDOVÁNÍ SPOTŘEBY HYPOLIPIDEMIKPOMOCÍ DATABÁZE POJIŠŤOVNY


Examination of the Consumption of Hypolipidemic Agents by Means of the Databases ofHealth Insurance Companies

Databases of health insurance companies can provide information on the motion of a drug in thesociety. The present paper examines several databases of health insurance companies and analyzesthe development of the consumption of hypolipidemic agents in 1994 through 1998. So-calledevaluation databases making it impossible to identify a particular patient and the prescribingphysician were prepared for the evaluation. They were obtained from the VZP central healthinsurance office, VZP district health insurance offices in Hradec Králové and Kladno, and theZaměstnanecká pojišťovna Škoda (Employees Health Insurance Company Škoda). It was notnecessary to blind the data in the first cohort, in the second one it was carried out by shortening theidentification numbers, and in others by introducing artificial identification codes. The consumptionwas expressed in DDD and in the relative representation in the group. The consumption of theprincipal groups of hypolipidemic agents (fibrates, statins, sequestrants of bile acids, and derivativesof nicotinic acid) and the individual medicinal substances was evaluated. Relative values ofconsumption were obtained by calculation to the magnitude of the denominator – the number of theinsured, or the number of patients to whom a hypolipidemic agent was prescribed. The consumptionwas on the increase in all three databases, in four years increasing from approx. 0.4–4DDD/1000 ofthe insured/day to 16–24DDD/1000 of the insured/day. At the beginning, the main share in theconsumption of hypolipidemic agents was represented by fibrates, approx. 90 %, but in four yearsthis share decreased to only 60 %, whereas in the period under study the share of statins increasedup to 30 %. Databases of health insurance companies do not significantly differ in the consumptionof hypolipidemic agents, which may give evidence of their validity. In the course of the study, anincrease in the consumption of hypolipidemic agents, primarily statins, was found. The shift in theconsumption of statins corresponds with the available information about the evidence of theirtherapeutic effectiveness. The average consumption per one patient does not reach 1D DD, which is a signal that probably very few patients receive long-term treatment and that new patients emergeduring the year.

Key words:
examination of drug consumption – pharmacoepidemiology – hypolipidemic agents– health insurance companies – databases


Autoři: J. Vlček;  K. Macek 1;  H. Müllerová;  L. Štika;  M. Kočová;  H. Hrabětová;  Z. Vitásek 2
Působiště autorů: Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové 1 I. interní klinika FN, Hradec Králové 2 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Mladá Boleslav
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2000; , 299-305
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem práce je analýza vývoje spotřeby hypolipidemik pomocí databází zdravotních pojišťovenv období od roku 1994 do roku 1998. Hodnotící databáze (znemožňující identifikaci konkrétní osoby)jsme získali z centrální pojišťovny VZP, okresních pojišťoven VZP v Hradci Králové a v Kladně a zeZaměstnanecké pojišťovny Škoda. Zaslepení bylo provedeno buď pomocí zkrácení rodného čísla, nebozavedením umělých identifikačních kódů. Spotřebu jsme vyjadřovali v DDD a v poměrném zastou-pení ve skupině. Hodnotili jsme spotřebu základních skupin hypolipidemik a jednotlivých léčivýchlátek. Relativní hodnoty spotřeby byly získány přepočtením na velikost denominátoru – početpojištěnců, event. počet nemocných s alespoň jednou ročně předepsaným hypolipidemikem. Spotře-ba hypolipidemik se zvyšuje ve všech třech databázích. Za 4 roky se zvýšila z cca 0,4–4DDD/1000pojištěnců/den na 16–24DDD/1000 pojištěnců/den. Hlavní podíl na spotřebě hypolipidemik nazačátku sledování měly fibráty cca v 90 %, ale za 4 roky tento podíl klesl pouze na 60 %. Podíl statinůnaopak stoupl za sledované období až na 30 %. Databáze zdravotních pojišťoven se významně nelišíve spotřebě hypolipidemik. V průběhu sledování jsme zjistili nárůst spotřeby hypolipidemik –především statinů. Přesun ve spotřebě statinů odpovídá dostupným informacím o evidenci jejichterapeutické účinnosti. Průměrná spotřeba na hlavu jednoho pacienta nedosahuje 1DDD což jesignál, že pravděpodobně málo nemocných se léčí dlouhodobě, a že během roku přibývají novípacienti.

Klíčová slova:
sledování spotřeby léčiv – farmakoepidemiologie – hypolipidemika –zdravotní pojišťovny – databáze

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2000 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se