CHALKONY A JEJICH HETEROCYKLICKÉANALOGY JAKO POTENCIÁLNÍ TERAPEUTIKABAKTERIÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ * )


Chalcones and Their Heterocyclic Analogues as Potential Therapeutic Agents of Bacte-rial Diseases

Chalcones and their heterocyclic analogues possess a number of biological effects. Their antifungaleffects were reported in the previous communication (Opletalová V., Šedivý D.: Čes. a Slov. Farm.48, 252 (1999)). The present review is devoted to the antibacterial activity of these compounds. Forantibacterial activity, the presence of the enone aggregate in the molecule is important. Hydroge-nated analogues are less effective or ineffective, saturated brominated analogues are effectiveprobably after a metabolic transformation into unsaturated a-bromochalcone. In the rings, substi-tution with a hydroxyl is advantageous, in some cases also substitution with a lipophilic substituent,e.g. a halogen or an alkyl, proved to be advantageous. On the other hand, substitution with aminogroups often results in a decrease in effectiveness. Effectiveness of chalcones and their derivativesagainst gram-positive microorganisms is usually higher than against gram-negative bacteria. Someanalogues, however, inhibited also the growth of gram-negative strains. With regard to increasedincidence of tuberculosis in recent years, antimycobacterial effectiveness of chalcones and theirderivatives is especially interesting.

Key words:
chalcones – heterocyclic analogues of chalcones – antibacterial activity– antimycobacterial activity


Autoři: V. Opletalová
Působiště autorů: Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2000; , 278-284
Kategorie: Články

Souhrn

Chalkony a jejich heterocyklické analogy mají celou řadu biologických účinků. V předcházejícímsdělení bylo referováno o jejich antifungálním působení (Opletalová V., Šedivý D.: Čes. a Slov. Farm.48, 252 (1999)). Tento přehled je věnován antibakteriální aktivitě těchto sloučenin. Pro antibakte-riální aktivitu je důležitá přítomnost enonového seskupení v molekule. Hydrogenované analogy jsouméně účinné nebo neúčinné, nasycené bromované analogy jsou účinné patrně po metabolicképřeměně na nenasycený a-bromchalkon. Na kruzích je výhodná substituce hydroxylem, v některýchpřípadech se ukázala výhodnou také substituce lipofilním substituentem, např. halogenem neboalkylem, naproti tomu substituce aminoskupinami má často za následek snížení účinnosti. Účinnostchalkonů a jejich derivátů vůči grampozitivním mikroorganizmům bývá vyšší než vůči gramnega -tivním bakteriím, některé analogy však inhibovaly i růst gramnegativních kmenů. Vzhledem kezvýšenému výskytu tuberkulózy v posledních letech je mimořádně zajímavá antimykobakteriálníúčinnost chalkonů a jejich analogů.

Klíčová slova:
chalkony – heterocyklické analogy chalkonů – antibakteriální aktivita– antimykobakteriální aktivita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2000 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se