POKROKY VE VÝVOJI NOVÝCHANTITUBERKULOTIK ZE SKUPINYMONOCYKLICKÝCH ŠESTIČLENNÝCHHETEROCYKLICKÝCH SLOUČENIN O VÍCEATOMECH DUSÍKU * )


Advances in the Development of New Antituberculotic Agents in the Group of MonocyclicSix-Membered Heterocyclic Compounds with a Larger Number of Nitrogen Atoms

Tuberculosis and other mycobacterial diseases are considered to be one of the major health problemsat present. Since 1985, and in particular in the 1990s, a search for new structures of antimycobac-terial substances has been one of the priorities of chemotherapeutic research. Pyrazine derivativeshave always attracted the interest of research laboratories searching for new chemotherapeuticagents against tuberculosis. The present review paper, based on the journal Chemical Abstractsand original papers, surveys the attempts of the laboratories searching for new antituberculoticagents in the region of six-membered heterocyclic pyrimidine, pyrazine, and triazines compoundsin recent fifteen years.

Key words:
tuberculostatics – pyrimidine – pyrazine – triazines – mycobacteria


Autoři: K. Waisser;  P. Holý;  O. Bureš
Působiště autorů: Katedra anorganické a organické chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2000; , 268-277
Kategorie: Články

Souhrn

Pokroky ve vývoji nových antituberkulotik ze skupiny monocyklických šestičlennýchheterocyklických sloučenin o více atomech dusíkuTuberkulóza a další mykobakteriální onemocnění jsou v současné době považována z a jeden z před-ních problémů zdravotnictví. Od roku 1985, a zvláště pak v devadesátých letech, pátrání po novýchstrukturách antimykobakteriálních látek patří mezi přední oblasti chemoterapeutického výzkumu.Deriváty pyrazinu vzbuzovaly vždy zájem badatelských pracovišť hledajících nová chemoterapeu-tika proti tuberkulóze. Přehledný referát je pohledem na snažení výzkumných pracovišť pátrajícíchpo nových antituberkuloticích v oblasti šestičlenných heterocyklických sloučenin pyrimidinu, pyra -zinu a triazinů za uplynulých patnáct let. K rešerši byl použit časopis Chemical Abstracts a původnípráce.

Klíčová slova:
tuberkulostatika – pyrimidin – pyrazin – triaziny – mykobakterie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2000 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se