POKROKY VE VÝVOJI NOVÝCHANTITUBERKULOTIK ZE SKUPINPĚTIČLENNÝCH HETEROCYKLICKÝCHSLOUČENIN OBSAHUJÍCÍCH RŮZNÉHETEROATOMY


Advances in the Development of New Antituberculotics from the Group of Five-Membe-red Heterocyclic Substances Containing Various Heteroatoms

Tuberculosis and other antimycobacterial diseases are considered to be one of the most importantproblems of the health service at present. Since 1985, and in particular in the 1990s, a search fornew structures of antimycobacterial substances has ranked among the prior fields of chemothera-peutic research. The present review paper links up with the previous communications, and surveysthe studies carried out in the field of five-membered heterocyclic compounds containing moreheteroatoms since 1984. The most frequently investigated field is thiazole derivatives but the mostsuccessful papers originated in the group of oxazoles, where effective antituberculotics for clinicaluse can be expected in the future. The present research is based on the journal Chemical Abstractsand original papers.

Key words:
tuberculostatics –five-membered heterocycles – mycobacteria – antituberculotics


Autoři: K. Waisser;  L. Drhová
Působiště autorů: Katedra anorganické a organické chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1999; , 195-203
Kategorie: Články

Souhrn

Tuberkulóza a další mykobakteriální onemocnění jsou v současné době považována za jeden z před-ních problémů zdravotnictví. Od roku 1985, a zvláště pak v devadesátých letech patří pátrání ponových strukturách antimykobakteriálních látek mezi přední oblasti chemoterapeutického výzku-mu. Přehledný referát navazuje na předchozí sdělení a je pohledem do studií provedených v oblastipětičlenných heterocyklických sloučenin, obsahujících více heteroatomů od roku 1984. Za nejvícestudovanou oblast lze považovat deriváty thiazolu, avšak nejúspěšnější práce vznikly ve skupiněoxazolů, kde lze očekávat v budoucnosti účinná antituberkulotika klinického použití. K rešerši bylpoužit časopis Chemical Abstracts a původní práce.

Klíčová slova:
tuberkulostatika – heterocykly pětičlenné – mykobakterie – antituberkulotika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1999 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se