VLIV ZDRAVOTNÍ REFORMY V SRN NA ROLILÉKÁRNÍKA VE FARMAKOTERAPII


Influence of the Health-Service Reform in Germany on the Pharmacist’s Role in Phar-macotherapy

The present paper describes the pharmacist’s role in Germany during the health-service reform andshows his prospects within pharmacological therapy and his role in contemporary modern society.However, emphasis is placed on the out-patient provision of drugs. The development of the recentyears clearly indicates the effects of the health-service reform on all concerned in German healthservices. For this reason the present paper has been extended to include the description of the currentsocial and health guidelines for health services. Moreover, it also describes the individual stages ofthe health-service reform in Germany between 1989 and 1997. The theoretical part was supportedby patient’s opinion polls. With examples of 500 interviewees from Bavaria and Baden-Württem-berg, patient habits were surveyed regarding drug consumption, compliance, self-treatment, anddrug information as well as the patient’s expectations of the pharmacist. Depending on the growthof scientific knowledge in health services and on the need for medical care, the pharmacist’s rolehas to undergo continuous changes, worldwide. Due to the analysis and scrutiny of the transforma-tion of German health services – for Germany has a state health insurance in traditional solidarity– the present paper gives a prediction concerning further development, and, above all, the necessarychanges in the pharmacist’s work in the framework of health services to be carried out. Generallyit is possible to say that the obtained knowledge has general validity which other countries can makeuse of while considering their local conditions.

Key words:
health-service reform – Germany – pharmaceuticals – pharmacist’s role


Autoři: P. Ginzelová;  K. H. Kugler;  J. Solich
Působiště autorů: Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1999; , 207-213
Kategorie: Články

Souhrn

Uvedena role farmaceuta v SRN během reforem zdravotnictví, a to zejména z hlediska významufarmakoterapie, nákladů na léky a podílu pacienta na zdravotní péči. Vývoj v SRN jednoznačněpotvrzuje vliv zdravotní reformy na poskytování zdravotní péče. Uvedeny hlavní problémy zdravot-nictví a sociální politiky a také jednotlivé stupně zdravotní reformy v letech 1989–1997. Teoretickáčást je doplněna vlastními průzkumy mezi pacienty v Bavorsku a Baden-Württembersku. Sledová-no jednání a postoje v oblasti spotřeby léčiv, compliance, samoléčení a informace o lécích. Zjišťováno,co občané požadují od lékárníků v době, kdy se rozvíjejí poznatky v péči o zdraví. Je zřejmé, že těmtozměnám musí podléhat i role farmaceuta, a to celosvětově. Z provedených analýz stavu i orientač-ních šetření se potvrzují navrhované změny ve výchově a práci farmaceuta v oblasti zdravotní péče.Zdůrazněna také tradiční solidarita ve zdravotní politice SRN. Autoři docházejí k závěru, že získanépoznatky mají obecnou platnost a lze je s přihlédnutím k místním poměrům použít při potřebnýchreformách zdravotnictví.

Klíčová slova:
zdravotní reforma – SRN – léky – role lékárníka

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1999 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se