STUDIUM PODMÍNEK ZNAČENÍ DERIVÁTŮ KYSELINY (2RS, 4R)-1,3-TIAZOLIDÍN-4-KARBOXYLOVÉ TECHNECIEM-99m


A Study of Labeling Conditions of Derivatives of (2RS, 4R)-1,3-Carboxylic Acid with Technetium-99m

The preparation of 99m Tc-complexes with twenty derivatives of (2RS,4R)-1,3-thiazolidin-4-carboxy- lic acid over a broad pH range (1.5–8.9) is described fora potential use in radiodiagnostic medicine. The labelling efficiency was checked by paperand thin layer chromatography and for all well-soluble compounds is higher than 90 %.Paper electrophoresis and gel chromatography indicated the presence of two types ofcomplexes differing in charge and molecular mass. The structure of both types of the 99mTc-complexes is also discussed. The organ distribution and its time dependence weredetermined in mice after i.v. application.

Key words:
radiodiagnostics – 99m Tc-complexes – derivatives ofthiazolidin-4-carboxylic acid


Autoři: A. Bumbálová;  E. Havránek;  J. Ja’afreh;  V. Kettmann;  J. Světlík;  O. Štroffeková
Působiště autorů: Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1999; , 21-26
Kategorie: Články

Souhrn

V práci je popsána příprava komplexů 99m Tc s dvaceti derivátykyseliny (2RS, 4R)-1,3-tiazolidín- -4-karboxylové v širokém rozsahu pH (1,5–8,9) propotenciální použití v radiodiagnostické medicíně. Účinnost značení bylakontrolována chromatografií na papíře a tenké vrstvě a pro všechny dobře rozpustnésloučeniny je vyšší než 90 %. Elektroforéza na papíře a gelová chromatografieindikovala přítomnost dvou typů komplexů lišících se nábojem a molekulovouhmotností. Struktura obou typů 99m Tc-komplexů je taktéž diskutována. Orgánovádistribuce a jejich časová závislost byly sledovány u myší po i.v. aplikaci.

Klíčová slova:
radiodiagnostika – 99m Tc komplexy – deriváty kyseliny tiazolidín-4-karboxylovej

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1999 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se