KALORIMETRICKÉ HODNOCENÍ SILIKONOVÝCH MATRIC


Calorimetric Determination of Silicone Matrices

The present paper investigates the effects of particle size and the amount of sodiumchloride on specific dissolving heat of silicone matrices. Specific dissolving temperaturewas measured on a calorimeter with a heat flow SETARAM C 80. Silicone matrices containing15% and 30% of sodium chloride with particle sizes 20 mm, 450 mm and 755 mm were evaluated. With growingparticle size from 20 mm to 755 mmthe values of the specific dissolving heat were increased 2.3 times; with the increasingamount of sodium chloride in the silicone matrix from 15% to 30% the values of thespecific dissolving heat were increased 1.8 times. A linear relationship was found betweenthe values of the specific dissolving heat (SDT) and particle size of sodium chloride(PS). For systems containing 15 % of an osmotically active (surfactant) filler, therelation SDT = 6.3 PS + 7936.6 (mJ.g -1 ) with the correlation coefficient r = 0.9996 heldtrue and for the systems containing 30% of the filler the relation STD = 24.4 PS + 8436.9(mJ.g -1 ) with the correlation coefficient r = 0.9998 was found.

Key words:
calorimetry – silicone therapeutic systems – osmotically active fillers – sodium chloride


Autoři: M. Řehula;  M. Musilová;  J. Lavická;  V. Velich 1;  M. Kroupa 1
Působiště autorů: Katedra farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové 1 Katedra anorganické chemie Pardubické univerzity, Pardubice
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1999; , 18-20
Kategorie: Články

Souhrn

V práci byl studován vliv velikosti částic a množství chloridu sodného naspecifické rozpouštěcí teplo silikonových matric. Specifické rozpouštěcí teplobylo měřeno na kalorimetru s tepelným tokem SETARAM C 80. Hodnoceny byly silikonovématrice s obsahem 15 % a 30 % chloridu sodného s velikostí částic 20 mm, 450 mm a 755 mm.S růstem velikosti částic od 20 mm do 755 mm se zvýšily hodnoty specifického rozpouštěcího tepla 2,3násobně,se zvýšením množství chloridu sodného v silikonové matrici z 15 % na 30 % se zvýšilyhodnoty specifického rozpouštěcího tepla 1,8násobně. Mezi hodnotami specifickéhorozpouštěcího tepla (SRT) a velikosti částic chloridu sodného (VČ) byl zjištěnlineární vztah. Pro soustavy s obsahem 15 % osmoticky aktivního plniva platí vztah SRT= 6,3 VČ + 7936,6 (mJ.g -1 ) při korelačním koeficientu r = 0,9996 a pro soustavy sobsahem 30 % plniva byl zjištěn vztah SRT = 24,4 VČ + 8436,9 (mJ.g -1 ) při korelačnímkoeficientu r = 0,9998.

Klíčová slova:
kalorimetrie – silikonové terapeutické systémy – osmoticky aktivní plniva – chlorid sodný

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1999 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se